Jak získat slevu na autobus?

Kdo má nárok na slevu na jízdném

Na slevy v jízdném mají nadále nárok děti, studenti a senioři! Vybrané skupiny cestujících budou mít od pátku 1. dubna 2022 na základě rozhodnutí vlády menší slevu na jízdném ve veřejném dopravě než dosud. Stávající výše slevy 75 % ze základního jízdného se pro děti, studenty a seniory snižuje na 50 %.

Čím se prokázat v autobuse

Cestující se musí prokázat platným dokladem, nebo si bez přirážky koupit jízdenku u řidiče.

Jak prokázat studentskou slevu

U studentů ve věku 18-26 let bude pro slevu nutný žákovský průkaz nebo ISIC nebo průkazku příslušného integrovaného systému. Z materiálu vyplývá, že slevy budou platit v české dopravě pro všechny občany Evropské unie, kteří patří do některé z kategorií, která má podle výměru nárok na slevu.

Jak se mohu prokázat jako student

Nejjednodušší je nějaký studentský průkaz platný pro příslušný školní rok. Platnost by měla být na průkazu jednoznačně uvedena. Musí se zároveň jednat o takový typ průkazu, který může získat jen student a tato skutečnost z něj musí být také jednoznačně patrná.
ArchivPodobné

Jaké je jízdné pro důchodce

Linky Českých drah nabízejí slevy na jízdné pro důchodce nad 65 let ve výši 25 % z řádné ceny jízdného. Senioři mohou využít slevu na jakýkoliv vlak a ve všech třídách. Pro získání slevy je nutné předložit platný průkaz totožnosti potvrzující věk.

Jaká je sleva pro důchodce

Podle tohoto opatření bude mít každý důchodce nad 65 let automaticky nárok na slevu 50 % na Flexi jízdenky, Flexi zvýhodněné jízdenky, Vázané jízdenky a na traťové jízdenky. Stačí k tomu pouze občanský průkaz, kterým důchodce prokáže svůj věk.

Co je potřeba k vyřízení průkazky na autobus

K vystavení průkazky PID je po potřeba občanský průkaz (cestovní pas) a fotografie o rozměrech 3,5 × 4,5 cm (ne starší než rok). Průkazka PID se ukládá do normalizovaného pouzdra. Za vystavení průkazky PID zaplatí žadatel 60 Kč, za pouzdro 15 Kč. Průkazka se vydává na počkání ve vybraných prodejních místech.

Kde sehnat studentský průkaz

Průkaz ISIC si můžeš zakoupit ve škole nebo online.

Jak prokázat že jsem student bez ISIC

Karty studenta vydávané školou

Prokázat, že jste student nemusíte pouze mezinárodní kartou ISIC, ale stačí vám i studentská karta vydaná školou, kterou studujete. Použít ji můžete například při zakoupení kuponu na MHD, vstupech do muzeí, …

Jak potvrdit že jsem student

ISIC (International Student Identity Card) je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy a vybraných jednoletých pomaturitních studijních oborů.

Kdo jezdí v metru zdarma

Dítě od 10 do 15 let – stačí předepsaným způsobem prokázat věk, s výjimkou vlaků Senior od 65 let – stačí předepsaným způsobem prokázat věk, s výjimkou vlaků Doprovod dítěte do 3 let – pouze průkaz PID, občanský průkaz nebo cestovní pas (není elektronická varianta)

Kdo jezdí metrem zadarmo

Od 1. července mohou děti do 15 let a senioři od 65 let využívat pražskou MHD zdarma. Díky změnám tarifu Pražské integrované dopravy (PID) se rozšířily kategorie pro bezplatnou přepravu.

Kdo nemusi platit MHD

Od 1. července mohou děti do 15 let a senioři od 65 let využívat pražskou MHD zdarma. Díky změnám tarifu Pražské integrované dopravy (PID) se rozšířily kategorie pro bezplatnou přepravu.

Kde koupit kartu na autobus

O vydání bezkontaktní čipové karty IREDO můžete požádat na kontaktních místech IDS IREDO (seznam kontaktních míst IDS IREDO je uveden na www.oredo.cz). Nebo lze také požádat o vydání osobní bezkontaktní čipové karty IREDO prostřednictvím elektronického formuláře na odkazu eshop.oredo.cz.

Koho můžu vzít na Salinkartu

Přenosné předplatní jízdenky

Tento typ jízdenek není vázán na konkrétní osobu. Využívají je například úřady nebo firmy pro cesty svých zaměstnanců, jezdit na ně totiž může kdokoliv. Roční I. Lze použít pro přepravu dětí do 15 let nebo pro přepravu psa a spoluzavazadla.

Jak dlouho platí studentský průkaz

Průkaz je platný vždy od začátku září jednoho roku, do konce prosince roku následujícího. Platnost průkazu je možné každoročně prodloužit zakoupením revalidační známky na vaší škole.

Co se považuje za studentský průkaz

Slouží k identifikaci studenta, opravňuje k využívání knihovny, menzy, k získávání studentských slev atd. např. ISIC karta, index atd.

Kdo má nárok na ISIC kartu

ISIC (International Student Identity Card) je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy a vybraných jednoletých pomaturitních studijních oborů.

Jak dlouho trvá vyřízení ISIC karty online

Jak dlouho vystavení karty trvá ➢ přibližně 1 – 2 týdny OTÁZKY A ODPOVĚDI… Page 14 □ Kartu ISIC již mám a končí mi platnost.

Kdy je metro zdarma

Děti ve věku od 6 do 15 let (ode dne 6. narozenin do dne předcházejícímu dni 15. narozenin) žádnou jízdenku na území Prahy nepotřebují.

Jak jezdit po Praze zdarma

Kdo a kdy jezdí v MHD Praha zdarma Všichni senioři s věkem nad 65 let jezdí v pražském metru, tramvajích i autobusech zcela zdarma. Podmínkou však je se při případné kontrole revizorem prokázat občanským průkazem, cestovním pasem či průkazem PID. MHD Praha pro seniory nad 65 let nepožaduje nic dalšího.

Kdo platí v metru

Časté dotazy od seniorů Kdo a kdy jezdí v MHD Praha zdarma Všichni senioři s věkem nad 65 let jezdí v pražském metru, tramvajích i autobusech zcela zdarma. Podmínkou však je se při případné kontrole revizorem prokázat občanským průkazem, cestovním pasem či průkazem PID.

Jak jezdit metrem zdarma

Kdo a kdy jezdí v MHD Praha zdarma Všichni senioři s věkem nad 65 let jezdí v pražském metru, tramvajích i autobusech zcela zdarma. Podmínkou však je se při případné kontrole revizorem prokázat občanským průkazem, cestovním pasem či průkazem PID. MHD Praha pro seniory nad 65 let nepožaduje nic dalšího.

Jak si udělat kartu na autobus

O vydání bezkontaktní čipové karty IREDO můžete požádat na kontaktních místech IDS IREDO (seznam kontaktních míst IDS IREDO je uveden na www.oredo.cz). Nebo lze také požádat o vydání osobní bezkontaktní čipové karty IREDO prostřednictvím elektronického formuláře na odkazu eshop.oredo.cz.

Jak dlouho trva vyrizeni In karty

2 měsíce ode dne podání žádosti a současně může být stanoven i dříve, než skončí platnost aplikace na původní In Kartě.