Jak získat zelený bonus?

Kdo má nárok na zelený bonus

Nárok na podporu zeleným bonusem za výrobu stanovuje zákon – provozní podpora je vyplácena ze zákona. Podmínkou uplatnění nároku na podporu je registrace a vykazování hodnot o výrobě a spotřebě v informačním systému CS OTE.
Archiv

Jak funguje zelený bonus

Zelený bonus funguje jako příplatek k tržní ceně elektrické energie a náleží výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů. Jeho výše se liší v závislosti na zdroji energie, ale také na tom, zda je energie spotřebována přímo výrobcem nebo zda je dodávána do rozvodné sítě.
Archiv

Jak dlouho platí zelený bonus

Tato vyhláška v § 2, odstavci 11 stanovuje, že výkupní ceny a zelené bonusy jsou uplatňovány po dobu životnosti výroben elektřiny.
Archiv

Jak účtovat zelený bonus

Zelené bonusy doporučujeme účtovat na samostatném analytickém účtu k účtu 648 – Ostatní provozní výnosy.

Co s přebytkem elektřiny z fotovoltaiky

Během provozu fotovoltaické elektrárny se měří přebytky energie, kterou nestihne dům spotřebovat, a ty následně automaticky předehřívají vodu, místo aby odcházely do distribuční sítě. Dle velikosti vašeho solárního řešení a způsobu využívání teplé vody můžete být s teplou vodou plně samostatní.

Jak prodat energii z fotovoltaiky

Když se rozhodnete prodávat přebytky elektřiny ze své fotovoltaické elektrárny (zelená elektřina), musíte sehnat někoho, kdo od vás elektřinu vykoupí. Takzvaný výkupce s vámi podepíše smlouvu o výkupu nadbytečné energie. Konkrétní podmínky pro obchod se zelenou elektřinou si určuje každý výkupce individuálně.

Co je potřeba k fotovoltaice

Taková elektrárna musí mít napětí do 12 V. K tomu využijete jeden až dva solární panely, baterii, měnič, regulátor a štěstí na slunečnou oblohu. Přečtěte si, jak správně vybrat vhodné panely. Elektrárnu na maringotku si můžete namontovat po svém.

Jaká je výkupní cena elektřiny

Jaká je výkupní cena za MWH zelené elektřiny

Výkupce Kolik vyděláte Kolik Zaplatíte
Nano Green Spotová cena 900 Kč/MWh
Tedom energie Spotová cena 250 Kč/MWh 109 Kč/měsíc
Solidsun Spotová cena 25 % Spotové ceny
bezDodavatele Spotová cena 300 Kč/MWh 4,18 Kč/den

Kdy je potřeba licence na FVE

Uvedené ustanovení znamená, že pro výrobu elektřiny ve výrobnách nad 50 kW je třeba udělení licence, i když vyrobená elektřina slouží pouze pro vlastní spotřebu (tj. stav, který není podnikáním). Nejedná se však o zakotvení obecné výjimky z povinnosti mít licenci pro výrobny do výkonu 50 kW.

Kdo vykupuje elektřinu z FVE

Vyplatí se výkup přebytků z FVE 2023

Výkupce Vyděláte Zaplatíte
Armex Energy 2 000 Kč/MWh 50 Kč/měsíc
Pražská plynárenská 4 300 Kč/MWh 89 Kč/měsíc
Nano Green Spot 600 Kč/MWh 89 Kč/měsíc
Tedom energie Spot 250 Kč/MWh 109 Kč/měsíc

Jak funguje výkup elektřiny

Když se rozhodnete prodávat přebytky elektřiny ze své fotovoltaické elektrárny (zelená elektřina), musíte sehnat někoho, kdo od vás elektřinu vykoupí. Takzvaný výkupce s vámi podepíše smlouvu o výkupu nadbytečné energie. Konkrétní podmínky pro obchod se zelenou elektřinou si určuje každý výkupce individuálně.

Kdo vykupuje přebytky z FVE 2023

Přebytky se vykupují za fixní cenu i za cenu za hodinu výkonu. Pro zjištění přesné částky je nutné ČEZ kontaktovat. Sysel je dodavatel elektřiny spadající pod firmu Solid Sun, která se zaměřuje na montáž fotovoltaických elektráren. Sysel vykupuje elektřinu za aktuální tržní cenu.

Co vědět o fotovoltaice

Fotovoltaika je výroba elektřiny ze slunečního záření, principiálně založená na fotoelektrickém jevu. Energie fotonů ze světla, které dopadá na fotovoltaickou buňku, z ní vyráží volné elektrony – vytváří stejnosměrný elektrický proud. Fotovoltaická buňka je v podstatě plošná dioda zapojená v závěrném směru.

Za jakou cenu vykupuje ČEZ elektřinu

Výkup elektřiny z výroben elektřiny

ve výši 1 Kč/MWh. Cenami se rozumí ceny v Kč bez daně dle platných právních předpisů (daň z elektřiny a daň z přidané hodnoty).

Co s přebytky z fotovoltaiky

Fotovoltaika vyrobí nejvíce elektřiny v létě a právě v tu dobu vzniká nejvíce přebytků. Kromě posílání přebytků do sítě, můžete přebytky využít pro ohřev vody či akumulaci do baterií. Je nutné připomenout, že prodej elektřiny se netýká ostrovních systémů ani.

Na co si dát pozor při instalaci fotovoltaiky

Na co si dát pozor při nákupu solárního systémuFotovoltaické panely.Baterie.Měnič (střídač)Pokrytí spotřeby výrobou z FVE.Jaký trvalý proud či raději výkon ve wattech mi poskytne Vámi nabízená baterie a jaká je cena za její rozšíření (Jaký výkon má jeden panel a není možné použít méně panelů vyššího výkonu

Kdy se vyplatí fotovoltaika

Rozmezí návratnosti se však obecně udává od 5 do 15 let.

Pokud žijete v oblasti, kde je drahá elektřina, ale zároveň hodně svítí, fotovoltaika se vyplatí dokonce více než v oblastech s levnou elektřinou, kde je omezená doba svitu. V prvním kroku si tedy spočítejte spotřebu celé domácnosti a kolik za energii platíte.

Jak prodat elektřinu z fotovoltaiky

Pokud váš současný dodavatel elektřiny vykupuje přetoky a vám vyhovují jeho podmínky a chcete přetoky prodávat u něj, musíte nejprve požádat svého distributora o povolení prodeje přetoků do sítě. Pak už jen stačí služby, které u dodavatele využíváte, rozšířit právě o možnost prodeje přetoků do sítě.

Jak velkou FVE bez licence

2023 podepsal prezident ČR, tento limit padnul a nově bude možné instalovat fotovoltaiku až do výkonu 50 kW, aniž by byla potřeba licence na výrobu elektřiny od Energetického regulačního úřadu nebo stavební povolení (tedy pokud instalace systému nezasáhne do nosných konstrukcí nebo nezmění způsob užívání stavby).

Co s přebytky elektřiny

Přebytek odchází do distribuční sítě. Odborně se tomu říká přetok do sítě. Můžete ho tam odevzdávat zdarma, anebo si za něj nechat platit. Fotovoltaika během dne vyrábí elektřinu, kterou pak posílá stejnosměrným proudem do střídače.

Co s přebytky fotovoltaiky

Během provozu fotovoltaické elektrárny se měří přebytky energie, kterou nestihne dům spotřebovat, a ty následně automaticky předehřívají vodu, místo aby odcházely do distribuční sítě. Dle velikosti vašeho solárního řešení a způsobu využívání teplé vody můžete být s teplou vodou plně samostatní.

Jak velkou baterii k fotovoltaice

Kapacita baterie se měří v kilowatthodinách (kWh). Pro malé rodiny do 3 osob, které žijí energeticky úsporně, navrhujeme baterie o kapacitě 6,1 kWh, nejčastějším řešením jsou baterie o kapacitě 9,1 kWh a do vícegeneračních domů instalujeme baterie s kapacitou 13,5 kWh.

Kdo vykupuje přebytky z fotovoltaiky

Sysel je dodavatel elektřiny spadající pod firmu Solid Sun, která se zaměřuje na montáž fotovoltaických elektráren. Sysel vykupuje elektřinu za aktuální tržní cenu. Za službu se platí měsíční poplatek 179 Kč. Pokud nemáte licenci, pak od vás společnost Bezdodavatele vykoupí přebytek z FVE do 10 kWh za tržní cenu.

Proč si nepořídit fotovoltaiku

Solární panely jsou drahé

Solární panely bývaly v minulosti opravdu drahé, nyní už to ale určitě neplatí. Od uvedení prvních sériově vyráběných solárních panelů na trh v roce 1979 jejich cena stále klesá a účinnost naopak roste. Solární panely patří do stejné kategorie, jako mikroprocesory do osobních počítačů.

Co je lepší fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo

Oba tyto systémy dokáží totéž. Rozdíl je v pořizovacích nákladech, použití daného systému a jejich návratnost. Obecně lze říci, že solární ohřev vody je nesporně mnohem výhodnější, než tepelné čerpadlo. Oproti tomu k vytápění objektu se více hodí tepelné čerpadlo.