Jakou barvu má fosfor?

Jak vzniká červený fosfor

Červený fosfor

Vzniká zahříváním bílého fosforu na teplotu 270 až 300 °C v inertní atmosféře nebo působením slunečního světla na bílý fosfor. Je tvořen amorfní sítí, dalším zahříváním může dojít ke krystalizaci. Na rozdíl od bílého fosforu je na vzduchu stabilní až do teploty 240 °C.

Jakou elektronovou konfiguraci má fosfor v oxidu Fosforečném

Fosfor neboli latinsky Phosphorus patří k prvkům 15. skupiny. Je to nekov. Valenční vrstva jeho elektronového obalu má elektronovou konfiguraci ns2p3.
Archiv

Na co se používá červený fosfor

Červený fosfor je jednou z modifikací chemického prvku fosfor. Kromě svého omezeného legálního použití, jako je třeba výroba sirek nebo pyrotechniky, je v Česku velice často zneužíván jako katalyzátor při nelegální výrobě pervitinu.

Kde se bere fosfor

Fosfor se vyskytuje téměř ve všech potravinách, kde se nalézá ve formě tzv. fosfátů. Potraviny bohaté na proteiny mají obvykle i vysoký obsah fosfátů. Dobrými zdroji fosforu jsou játra, maso, uzeniny, mléko a mléčné výrobky, chléb a vejce.

Jak se vyrábí bílý fosfor

Zajímavosti. Fosfor byl objeven roku 1669 poněkud odpudivým způsobem. Alchymista Hennig Brandt nechal několik dní rozkládat moč z nedalekých kasáren, pak ji varem zahustil a nakonec destiloval při vysokých teplotách za nepřístupu vzduchu. Z par mu zkondenzovala bílá voskovitá látka, která na vzduchu ve tmě světélkovala …

Jak se uchovává bílý fosfor

Bílý fosfor

Mnohými látkami se fosforescence zeslabuje. Pro dlouhodobější uchovávání musí být ponořen ve vodě, která brání jeho samovolnému vzplanutí. Je nerozpustný ve vodě, ale dobře se rozpouští v sirouhlíku CS2. Bílý fosfor je velmi reaktivní látka, která se již za pokojové teploty slučuje s mnoha prvky a látkami.

Co to je p2o5

CzWiki > Oxid fosforečný

Je to nejběžnější a nejdůležitější oxid fosforu. Vzniká hořením fosforu na vzduchu a vzhledem připomíná bílý prášek.

Jak vypadá fosfor

Fosfor má několik krystalových modifikací, ty mají různé vlastnosti. Bílý fosfor je bílá voskovitá látka, mimořádně reaktivní. Na vzduchu se sama zapaluje a je velmi jedovatá. Naopak červený fosfor je tmavě červená látka, nejedovatá, na vzduchu stálá.

Co zpusobuje fosfor

Fosfor je často srovnáván s cholesterolem. „V obou případech se jedná o látku, která se vyskytuje v živých organismech zcela přirozeně a v přiměřeném množství je potřebná a užitečná. V nadbytku shodně škodí cévám – cholesterol je ucpává, fosfor snižuje jejich pružnost,“ vysvětluje Petr Táborský.

Kdy dojde fosfor

Neexistuje totiž žádná mezinárodní dohoda, která by řídila jeho spotřebu. Při současných úrovních spotřeby některé modely naznačují, že fosfor může dojít během příštího století. Konzervativnější odhady uvádějí kolem 400 let, ale všechny studie se shodují v tom, že se jedná o problém, který bude potřeba řešit.

V čem je fosfor

Mezi významnější přirozené zdroje fosforu patří mléko, ryby s jedlými kostmi (sardinky), vaječný žloutek a luštěniny. Zdrojem fosforu v mase mohou být anorganické sloučeniny fosforu vznikající jako důsledek rozkladu přirozených složek masa (ATP a DNK) při působení enzymů nebo mikroorganizmů.

Jak hoří fosfor

Extrémně hořlavá látka, nebezpečí samovznícení na vzduchu!!! Rychle hoří a uvolňuje přitom husté, bílé, toxické a dráždivé dýmy. Látka může být přepravována v roztaveném stavu. Může dojít ke znovuvznícení ještě po uhašení požáru.

Jak vycistit Cerveny fosfor

Doporučené metody čištění: Při nehodě pokrýt rozsypanou látku mokrým pískem a ve vhodném dobře uzavřeném obalu předat k odborné likvidaci. Při manipulaci zajistit větrání, odstranit z dosahu všechny zdroje vznícení; použít nejiskřící nástroje, provést preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

Jak vycistit červený fosfor

Doporučené metody čištění: Při nehodě pokrýt rozsypanou látku mokrým pískem a ve vhodném dobře uzavřeném obalu předat k odborné likvidaci. Při manipulaci zajistit větrání, odstranit z dosahu všechny zdroje vznícení; použít nejiskřící nástroje, provést preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

Co je to bílý fosfor

Bílý fosfor (CAS 12185-10-3)

Je to měkká látka nažloutlé barvy (někdy se proto označuje jako žlutý fosfor), kterou lze krájet nožem; je značně jedovatý a na vzduchu samovznětlivý. Ve tmě jeho páry světélkují, protože dochází k jejich oxidaci vzdušným kyslíkem, při které vydávají světlo.

Co vzniká hořením fosforu

Oxid fosforečný (P4O10) je anorganický oxid. Je to nejběžnější a nejdůležitější oxid fosforu. Vzniká hořením fosforu na vzduchu a vzhledem připomíná bílý prášek. Je dobře rozpustný v mnoha organických rozpouštědlech a je silně hygroskopický.

Jak funguje fosfor

Anorganické fosfáty v séru je směs hydrogenfosforečnanů a dihydrogenfosforečnanů. Hladinu v séru ovlivňuje absorpce ve střevě, patologický metabolismus kostí (vliv vitaminu D), vstup a výstup z buněk v energetickém metabolismu (vliv insulinu) a vylučování ledvinami (vliv parathormonu).

Jak vzniká fosfor

Výroba a příprava. Fosfor se tavením fosfátové horniny s pískem a uhlíkem v elektrické obloukové peci. Vznikající fosfor se odpařuje a následně kondenzuje pod vodní hladinou. Z bílého fosforu poté vycházejí chemické procesy vyrábějící další sloučeniny fosforu.

Jak získat fosfor

Pokud tedy chceme zvýšit množství fosforu v půdě, musíme ho dodat v hnojivu obsahujícím fosfor – v minerální nebo organické formě. Rostliny přijímají fosfor většinou kořeny z půdního roztoku. Po aplikaci minerálních hnojiv však dochází v půdě v navázání fosforu do forem nepřijatelných pro rostliny.

Co obsahuje nejvíce fosforu

Mezi potraviny s vysokým obsahem fosforu patří zejména luštěniny, vnitřnosti, ryby, čokoláda, sýry, ořechy nebo vejce. Extrémně vysoký obsah fosforu mají dýňová semena a mák.

Jak se vyrabi fosfor

Fosfor se tavením fosfátové horniny s pískem a uhlíkem v elektrické obloukové peci. Vznikající fosfor se odpařuje a následně kondenzuje pod vodní hladinou. Z bílého fosforu poté vycházejí chemické procesy vyrábějící další sloučeniny fosforu.

Jak se vyrábí fosfor

Fosfor se tavením fosfátové horniny s pískem a uhlíkem v elektrické obloukové peci. Vznikající fosfor se odpařuje a následně kondenzuje pod vodní hladinou. Z bílého fosforu poté vycházejí chemické procesy vyrábějící další sloučeniny fosforu.

Na co se používá fosfor

Bílý fosfor se využívá zejména ve farmacii a pro výrobu zápalné munice. Červený fosfor k výrobě zápalek, v pyrotechnice a k výrobě celé řady sloučenin fosforu. Černý fosfor slouží k výrobě polovodičů. Fosfor je důležitým legujícím prvkem při výrobě řady slitin.

Jak dodat půdě fosfor

Pokud tedy chceme zvýšit množství fosforu v půdě, musíme ho dodat v hnojivu obsahujícím fosfor – v minerální nebo organické formě. Rostliny přijímají fosfor většinou kořeny z půdního roztoku.

Co způsobuje fosfor

Nadbytečný fosfor tvoří v těle komplexy s vápníkem, které se usazují do cévní stěny. Céva tak postupně ztrácí svoji pružnost a není schopna plnit funkci elastického nárazníku mezi srdcem a tkáněmi. Tuhou cévou se krev prožene velkou rychlostí a jen minimálně zbržděnými pulzy naráží do periferních tkání.