Jakou izolaci na fasádu?

Jakou tloušťku izolace na fasádu

Doporučuje se zateplit fasádu alespoň 20 cm a střechu 30 cm izolantu. Tyto tloušťky jsou i podmínkou pro proplacení státní dotace včetně Nové zelené úsporám Light. Vzhledem k rostoucím cenám energií se nicméně vyplatí na fasádu dát až 28 cm a do střechy 40 cm.

Jaký materiál na zateplení fasády

Kamenná vlna a minerální vata

Ideálním materiálem pro zateplení domu pro všechny, kteří hledají dobrou cenu a materiál, který dýchá, je minerální vata nebo kamenná vlna. Oba materiály vynikají nehořlavostí a tlumením zvuků. Mají i velmi dobrou ohnivzdornost a paropropustnost.

Co je lepší vata nebo polystyren

Na otázku zdali je lepší použít fasádní polystyren nebo fasádní vatu mohu jen říci, že pokud Vám nezáleží na finanční stránce, chcete izolant s větší životností a lepšími difuzními vlastnostmi, zateplujte fasádní vatou. Pokud řešíte cenu a přesto hledáte kvalitní a funkční zateplení použijte fasádní polystyren.

Jakou Tloustku polystyrenu na fasádu

Pro funkční zateplení fasády doporučujeme zvolit minimální sílu izolace 8cm. Doporučené tloušťky polystyrenu EPS 70F pro kvalitní zateplení jsou 12-20cm podle typu a velikosti objektu. Pro maximální zateplení fasád slouží šedý fasádní polystyren.
Archiv

Jakou zvolit tloušťku polystyrenu

6. A jakou doporučenou tloušťku zvolit při zateplení polystyrenem S ohledem na předpokládaný vývoj cen energií v budoucích letech se dnes odborníci shodují na tloušťce 14–16 cm, pro maximální efekt doporučují i 20 cm zateplovací izolace.

Jaké jsou tloušťky polystyrenu

Obecně je v současné době doporučováno volit polystyrenové desky o tloušťce 14 až 20 cm, záleží zde na konstrukci obvodových zdí daného objektu.

Jaká je nejlepší izolace

Polyuretan má nejlepší tepelně-izolační schopnost za všech používaných materiálů. Díky vynikajícím vlastnostem polyuretanu je možné dosáhnout vysokého izolačního výkonu a přitom redukovat tloušťku izolace až o 40% ve srovnání s jinými materiály.

Jaká je nejlepší tepelná izolace

Tvrdá polyuretanová pěna je po vakuu nejlepším tepelným izolantem s hodnotou měřeného součinitele tepelné vodivosti λ = 0,020 – 0,023 W/(m·K). Mezi další výhody patří o obrovská tepelná odolnost a vysoká pevnost v tlaku.

Čím zateplit fasádu domu

Izolantem je v tomto případě minerální vata anebo pěnový polystyren. Vybraný materiál je napevno přichycen přímo na stávající fasádu. V současné době se k zateplení fasády používá mnohem více fasádní polystyren než minerální vata. Důvodem je jeho nižší cena a snazší opracovatelnost.

Jaký polystyren na zateplení fasády

Pro zateplení fasády se používá zpravidla polystyren s pevností 70, nebo 100 kPa (Pascal – jednotka – Wikipedie). Písmenné označení následně určuje, k čemu se polystyren může používat.

Jak kotvit fasádní polystyren

Desky pěnového polystyrenu lepíme na soudržný, vyčištěný a dostatečně srovnaný podklad. Teprve po zatvrdnutí lepidla přistupujeme ke kotvení. Doporučená je zápustná montáž hmoždinek se zakrytím polystyrenovými zátkami. Tak předejdeme budoucímu prokreslování při změnách vlhkosti.

Jak vypočítat sílu zateplení

Výsledný tepelný odpor konstrukce je RT = Rsi + R + Rse = 0,13 + 0,02 + 0,56 + 0,02 + 0,04 =0,78 (m2K)/W. Aby stěna měla výsledný součinitel prostupu tepla U = 0,25 W/(m2K), je potřeba, aby byl tepelný odpor konstrukce Rrec = 1/Urec = 1/0,25 = 4,0 (m2K)/W.

Jakou fasádu na polystyren

Pro aplikaci na polystyren se doporučují tenkovrstvé probarvené fasádní omítky. Můžete si vybrat z nabídky akrylátových, silikonových, silikon-silikátových či speciálních fasádních omítek v různé barevnosti i zrnitosti. Jediným omezením sytost barev.

Jak dlouho vydrží polystyren

Při správné aplikaci je však pěnový polystyren vysoce stabilní. Jeho životnost je více jak 50 let, s předpokladem až 100 či dokonce 200 let a to při zachování všech jeho vlastností jako např. izolační schopnost nebo mechanické parametry. Navíc je odolný teplotám do 80 °C.

Jakou zvolit tepelnou izolaci

Pěnový polystyren, EPS

Expandovaný pěnový polystyren patří k nejpoužívanějším typům tepelné izolace. Produkt je výsledkem polymerace styrenu – vypěněním polystyrenových perlí o velikostech podle druhu použití. Během procesu je obohacen o retardéry hoření pro samozhášivost materiálu a následně zpěněn a nařezán do bloků.

Jak se zatepluje fasáda

Izolační desky lepte na terče pomocí stěrkového tmelu a postupujte vždy odspodu, nahoru. Izolační fasádní desky byste měli dávat na vazbu, stejně jako třeba cihly. Desky následně ukotvěte pomocí talířových hmoždinek s plastovým trnem. Na jeden metr čtvereční použijte alespoň 4 hmoždinky (ideálně více).

Jaký je rozdíl mezi XPS a EPS

EPS je tvořen buňkami, které obsahují vzduch, a právě to mu udává jeho vynikající tepelně izolační vlastnosti. Expandovaný polystyren má oproti extrudovanému polystyrenu podstatně nižší hustotu, má nižší pevnost a díky tomu je lehčí než XPS.

Jaký polystyren na fasádu

Pro zateplení fasády se používá zpravidla polystyren s pevností 70, nebo 100 kPa (Pascal – jednotka – Wikipedie). Písmenné označení následně určuje, k čemu se polystyren může používat.

Kdy se musí polystyren kotvit

Do výšky 300 mm od povrchu země se zásadně používají nenasákavé izolanty z extrudovaného polystyrenu (XPS), nebo perimetrického polystyrenu se sníženou nasákavostí. U vícepodlažních staveb je nutné dodržet protipožární požadavky v souladu s normou ČSN 730810, včetně požadavků na správné protipožární založení.

Jak hluboko kotvit polystyren

připravte si otvory pro hmoždinky – ty musíte umisťovat do předem vyvrtaných otvorů ve zdivu – trn hmoždinky by do něj měl zasahovat v délce minimálně 5 až 6 cm. Pamatujte také na to, že pokud je pod zateplením dutinové zdivo, nesmíte do něj vrtat s příklepem – došlo by k poškození a hmoždinka by nedržela na místě.

Jak vybrat správně fasádní polystyren

Pro zateplení fasády je vhodným materiálem bílý pěnový fasádní polystyren, který je velmi ekologický a oblíbený a je označen zkratkou EPS bílý. Pokud si vybereme šedý fasádní pěnový polystyren, který je o 20 % lépe izolující než bílý, neprohloupíme. Je označen zkratkou EPS šedý a řadí se mezi ekologické materiály.

Co je nejlepší izolant

Nejlepšími tepelnými izolanty jsou plyny a kapaliny, které rychleji než vedením přenášejí teplo prouděním. Z pevných látek jsou dobrými tepelnými izolanty především ty látky, které obsahují hodně plynu (vzduchu), např. minerální vlna (kamenná nebo skelná), peří, srst, papír, dále např. sklo, dřevo, polystyren, ap.

Co je potřeba na zateplení fasády

1., Podklad pro zateplování je třeba řádně očistit, zbavit mastnot, výkvětů a puchýřů. Podklad pro vnější fasádní zateplovací systém (ETICS) musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení a aktivních trhlin. Doporučuje se například omytí tlakovou vodou.

Jaký zvolit polystyren na fasádu

Polystyrenové desky typu F se vyrábějí nejčastěji s pevností 70 a 100 kPa (napětí v tlaku při 10% deformaci). Pro kontaktní zateplení fasády používejte tedy fasádní polystyren s označením EPS 70F nebo EPS 100F.

Proč extrudovaný polystyren

Extrudované polystyreny bývají při výrobě také doplněny stříbrnou izolační vrstvou. Díky stlačené podobě perlí má extrudovaný polystyren vysokou odolnost proti vlhkosti, a tak se používá do přímého kontaktu s ní. Kromě toho je také skvěle odolný dlouhodobému působení tlaku, protože má velmi pevnou strukturu.