Jakou platnost má karta řidiče do digitálního tachografu?

Jak dlouho se uchovávají data na kartě řidiče

Podle čl. 33 odst. 2 nařízení č. 165/2014 je dopravce povinen uchovávat záznamové listy, výtisky a stažené údaje o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku po dobu jednoho roku od jejich pořízení.

Kdy vyměnit kartu řidiče

Digitální karta řidiče – GEN 1

Např. datum začátku platnosti karty 15.05.2019 a datum vypršení platnosti karty 15.05.2024. Je důležité připomenout, že platnost karty skončí první vteřinou dne 15.05.2024. To znamená, že 15.05.2024 musí řidič použít už novou kartu.
Archiv

Kdy zažádat o novou kartu do tachografu

V případě, že řidič požádá o vydání nové karty v zákonné lhůtě, to znamená nejpozději 15 dnů před vypršením platnosti karty, nemůže se stát, že by neměl platnou kartu k dispozici.

Jak funguje karta řidiče

Paměťová karta řidiče, která se vydává na základě žádosti řidiče, slouží k provádění záznamů o pracovní době – tedy o dodržování stanovených dob řízení, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku jednotlivých řidičů. Řidič je oprávněn vlastnit a používat pouze jednu kartu, která je vydána na jeho jméno.
Archiv

Jak často stahovat data z karty řidiče

Obecně platí, že pro účely zákona je potřeba data z tachografu stahovat alespoň každých 90 dní. Kartu řidiče mějte na paměti častěji a to každých 28 dní. V každém případě byste měli mít na paměti, že je nutné data stahovat pravidelně a v souladu se zákonem.

Kdy můžu jet bez tachografu

Tachograf můžete s klidem vypnout v těchto případech: Hmotnost vozidla nepřekračuje 3,5 tuny nebo se jedná o vozidlo pro přepravu osob s nejvýše devíti sedadly (včetně sedadla řidiče). Vozidlo neslouží k přepravě nákladu ani osob, ale bylo tachografem vybaveno už z výroby a nelze ho demontovat.

Kde Požádat o kartu řidiče

Digitální karta řidiče je nepřenosná a každý člověk je oprávněný vlastnit pouze jednu. Prvním krokem pro její získání je přirozeně návštěva obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kde si podáte žádost.

Kde stáhnout kartu řidiče

Ke stažení karty potřebujete specializovaný program Datacho.

Jak dlouho trvá vyřízení karty do tachografu

Vydání karty stojí 700 Kč, vyřídíte ho na příslušném obecním úřadu s rozšířenou působností a vydání trvá 15 dnů.

Kde Sezenu kartu řidiče

O Výpis z evidenční karty řidiče můžete požádat na odboru dopravně správních agend příslušného městského úřadu obce s rozšířenou působností. Vydání Výpisu z evidenční karty řidiče se řídí Zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Kdy se muze jet bez karty řidiče

V tomto případě bez karty řidiče nesmí řídit vozidlo vybavené digitálním tachografem. Jízdu bez karty řidiče (561/2006/ES) lze provést pouze pokud je karta poškozena a nebo nefunguje správně, dále je ukradena nebo ztracena.

Kdo musí stahovat data z tachografu

Podle nařízení č. 581/2010 musí každý dopravce stahovat data z karet řidičů každých 28 dní a z tachografů pak každých 90 dní.

Jak stáhnout data z karty řidiče

Stahovací klíč – stahovací zařízení, které vám umožní stáhnout data z tachografu i karty řidiče. Stahovací klíče mají zabudovanou čtečku karet řidiče, a tak je možné kartu stahovat data i mimo vozidlo (Download Box II S).

Kdy je mozne jezdit na out

Kdy lze využít režim OUT Jestliže užíváte: Vozidlo do 3,5 tuny nebo vozidlo pro přepravu osob s nejvýše 9 sedadly (včetně sedadla řidiče) vybaven tachografem. Vozidlo spadající do výjimek podle článku 3 nebo 13 nařízení 561/2006.

Kdy je potřeba karta řidiče

Karta řidiče je určena pro vozidla vybavená tachografem.

V odůvodněných případech vám může být karta řidiče vydána, i pokud jste držitelem řidičského oprávnění skupin B, B+E.

Kdo vede evidenční kartu řidiče

Výpis z registru řidičů může vydat pouze obecní úřad obce s rozšířenou působností, a to na základě podané žádosti.

Co se stane když mám propadlý řidičský průkaz

Kde vyměnit řidičský průkaz Výměna ŘP je možná na kterémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností, není nutné jít na úřad příslušný místu trvalého bydliště. Myslete ale na to, že si nový řidičák budete muset vyzvednout na tom úřadě, kde podáte žádost.

Jak ověřit platnost řidičského průkazu

Na Portálu občana lze už nyní zjistit aktuální stav bodového konta řidiče či informace o platnosti řidičského průkazu, majitelům vozidel zároveň chodí upozornění do datové schránky o konci platnosti technické kontroly.

Jak dlouho trvá vyřízení řidičského průkazu

Běžná lhůta pro vydání nového řidičského průkazu je dle zákona 20 dní ode dne podání žádosti a jejího přijetí na úřadu. Povinná výměna k datu ukončení platnosti řidičského průkazu je vždy zdarma. Samozřejmě je nutno o výměnu požádat v zákonné lhůtě tedy před ukončením platnosti.

Kdy nemusím mít tachograf

„Z těchto předpisů vyplývá, že nákladní vozidla N1 tachografem být vybavena nemusí, i když mají namontováno závěsné zařízení – za předpokladu, že jsou provozována bez přívěsu, respektive pokud největší přípustná hmotnost vozidla plus připojeného vozidla nepřekročí 3500 kg.

Co hrozi za jizdu bez karty řidiče

Za spáchání dopravního přestupku "Řízení bez dokladů nebo záznamů o provozu vozidla" nejsou v rámci bodového hodnocení řidičů přičítány žádné body. Přestupek je možné vyřešit příkazem na místě (udělením pokuty) do 5000,- Kč. V případě zahájení správního řízení hrozí sankce do 10.000,- Kč.

Kdy můžu jet bez karty

Jízdu bez karty řidiče (561/2006/ES) lze provést pouze pokud je karta poškozena a nebo nefunguje správně, dále je ukradena nebo ztracena.

Jak obnovit body řidiče

Jedinou podmínkou je, že během celého roku nesmíte udělat žádný přestupek za který byste přišli o další bod. Dále pak platí, že další rok bez přestupku se Vám odečtou další 4 body a pokud se ani třetí rok nedopustíte žádného bodovaného přestupku získáte plný počet bodů!

Kdy zmizí body

Trestné body z karty řidiče mohou zmizet automaticky v případě, že celý další rok po jejich připsání (to se stane až po pravomocném rozhodnutí úřadu) nespácháte ani jediný přestupek. Umažou se vám však pouze čtyři body. Pokud máte třeba jen dva, konto se vynuluje, získat "body k dobru" nemůžete.

Jak prodloužit platnost řidičského průkazu

Místo návštěvy úřadu lze od června nově využít ePodání a poslat žádost elektronicky přes Portál občana s využitím datové schránky. Běžná výměna je zdarma, nový řidičský průkaz lze vyzvednout na kterémkoliv z 206 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.