Kam dát nalezený občanský průkaz?

Kam dát nalezenou občanku

Kde a jak službu řešitkterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo.Policii České republiky.
Archiv

Kam volat při ztrate dokladů

kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (tj. tam, kde se vydávají občanské průkazy), v hl.

Kam nahlásit nález

Každý, kdo nalezne zbraň, střelivo, munici anebo výbušninu, je povinen neprodleně oznámit jejich nález nejbližšímu příslušníkovi policie nebo útvaru policie, anebo orgánu místní samosprávy, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie.

Jak poznám občanský průkaz s čipem

Občanské průkazy vydávané od 1.7.2018 obsahují kontaktní elektronický čip. V tomto čipu je identifikační certifikát, který obsahuje číslo občanského průkazu a všechny údaje o držiteli, které jsou zapsány na občanském průkazu.

Co dělat s nalezenými doklady

V takovém případě můžete doklady odevzdat na jakémkoliv obvodním oddělení policie České republiky.

Co dělat s nalezenými penězi

Když nalezená peněženka obsahuje doklady svého majitele, můžete ho sami vyhledat a ztracenou peněženku mu předat. Pokud není možné majitele identifikovat, musíte ji odevzdat obci, na jejímž území jste ji našli.

Co dělat když ztratím občanku

Požádat o nový průkaz můžete na jakémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností, kde si ho posléze i vyzvednete. Úředník ověří vaši totožnost, vytvoří žádost, vyfotografuje vás a pořídí vaše biometrické údaje (zobrazení obličeje a otisky prstů).

Jak dlouho trvá vydání nového občanského průkazu

Lhůta pro vydání občanského průkazu je 30 dnů. Občanský průkaz lze vydat za správní poplatek také ve zkrácených lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů.

Co dělat při nálezu peněz

odevzdejte na obecní úřad, na jehož území jste ji našli. Pracovníci úřadu vám vystaví potvrzení, že jste věc předali. Jako nálezce máte právo na odměnu, která činí 10 procent z nalezené věci. Připočítat si můžete také náklady, které vám vznikly vrámci oznámení nálezu.

Jak postupovat při nálezu věci

Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji (§ 1051 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Dle občanského zákoníku je nálezce povinen vrátit nalezenou věc tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného (§ 1052 odst.

Jak dlouho se čeká na občanský průkaz

občanský průkaz se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti, anebo za správní poplatek ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů, dočasný občanský průkaz vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti.

Jak získat elektronický občanský průkaz

Stačí jen vyplnit formulář z webu Ministerstva vnitra a poslat ho datovou schránkou obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Získání občanského průkazu s čipem je však pouze první krok. Vaše nová občanka totiž zatím neumí vůbec nic, co by ji odlišovalo od té staré.

Co dělat při nalezení peněženky

Nalezenou věc (batoh, peněženka, kabelka, hotovost, osobní doklady,…) odevzdejte na obecní úřad, na jehož území jste ji našli. Pracovníci úřadu vám vystaví potvrzení, že jste věc předali. Jako nálezce máte právo na odměnu, která činí 10 procent z nalezené věci.

Co delat kdyz mi ukradnou obcanku

Požádat o nový průkaz můžete na jakémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností, kde si ho posléze i vyzvednete. Úředník ověří vaši totožnost, vytvoří žádost, vyfotografuje vás a pořídí vaše biometrické údaje (zobrazení obličeje a otisky prstů). Vy si zkontrolujete údaje na žádosti a podepíšete ji.

Co dělat když jsem našel peníze

Nalezenou věc (batoh, peněženka, kabelka, hotovost, osobní doklady,…) odevzdejte na obecní úřad, na jehož území jste ji našli. Pracovníci úřadu vám vystaví potvrzení, že jste věc předali. Jako nálezce máte právo na odměnu, která činí 10 procent z nalezené věci.

Co potřebuji k žádosti o nový občanský průkaz

Co k tomu potřebujetesvůj občanský průkaz nebo cestovní pas,rodný list osoby, pro kterou občanský průkaz řešíte, pokud se jedná o vydání prvního občanského průkazu, nebo dosavadní občanský průkaz, pokud už nějaký má.

Co je potřeba k žádosti o občanský průkaz

Co předložit k podání žádostirodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán, doklad o státním občanství České republiky, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji, nebo cestovní pas.rozhodnutí o omezení svéprávnosti,občanský průkaz nebo cestovní doklad opatrovníka,

Jak urychlit občanský průkaz

Nově je ale možnost zažádat o doklad ve zrychlené lhůtě – pět pracovních dnů nebo do 24 hodin v pracovní den, za tuto možnosti si ale žadatel připlatí. Za vyřízení nového průkazu do pěti pracovních dnů je nutné zaplatit 500 korun a za vyřízení do 24 hodin dokonce tisíc korun.

Co delat v pripade nalezu peněženky

Nalezenou věc (batoh, peněženka, kabelka, hotovost, osobní doklady,…) odevzdejte na obecní úřad, na jehož území jste ji našli. Pracovníci úřadu vám vystaví potvrzení, že jste věc předali. Jako nálezce máte právo na odměnu, která činí 10 procent z nalezené věci.

Kdy mám nárok na nálezné

Osoba, která věc našla, má nárok na nálezné ve výši 10 % z ceny nálezu. Je tomu tak i v případě, kdy lze jasně rozpoznat vlastníka předmětu. Pokud by však věc měla pro majitele pouze citovou hodnotu, nálezné nálezci náleží na základě slušného uvážení.

Kdo platí nálezné

5. Stran nároku nálezce na nálezné platí, že nabytím vlastnického práva k nalezené věci vzniká obci v souladu s ustanovením § 1060 ObčZ povinnost zaplatit nálezci nálezné.

Co je potřeba na nový občanský průkaz

Abyste mohli požádat o nový občanský průkaz, musíte vzít s sebou rodný list, anebo doklad o státním občanství. Jestliže žádáte o výměnu občanského průkazu, je třeba vzít s sebou kromě již zmíněných dokumentů, také starý občanský průkaz.

Jak dlouho trva Rychloobčanka

Existuje „rychloobčanka“ Propadlá občanka, ztráta nebo krádež občanského průkazu pár dní před dovolenou jsou nepříjemné situace. Obzvlášť, když nemáte cestovní pas. Pokud se ale chystáte jen do Chorvatska, Řecka, Bulharska, nebo jiné země Evropské unie, postačí vám eObčanka s vyřízením do 24 hodin za 500 Kč.

Kdy bude elektronická občanka

Elektronické občanské průkazy, které se v Česku začnou vydávat od ledna příštího roku, by tak např. mohl použít k založení firmy ve Slovinsku přes tamní internetový portál veřejné správy jak občan Slovinska, tak České republiky.

Jak získat občanský průkaz bez rodného listu

První kroky na matriku

K tomu, aby vám vydali občanský průkaz, potřebujete nějaký doklad totožnosti. A ten musí být navíc platný, takže pokud byste doma měli například cestovní pas, který je byť o 1 den propadlý, úřad vám jej již neuzná a bude na vás pohlížet jako na osobu bez jakéhokoli osobního dokladu.