Kam odnest ztracenou peněženku?

Kam odnést nalezenou peněženku

Pokud doklad ztratíte, nahlaste to úřadu, který vám dokument vydal. Podobně se zachovejte také pokud jste nálezcem dokumentů. V takovém případě můžete doklady odevzdat na jakémkoliv obvodním oddělení policie České republiky.
Archiv

Co dělat s nalezenými penězi

Nalezenou věc (nebo hotovost, zvíře apod.) předejte na obecní úřad, na jehož území jste ji našli. Nechte si vystavit potvrzení o tom, že jste věc předali. Při nálezu máte ze zákona nárok na odměnu ve výši 10 % z hodnoty nalezené věci.
Archiv

Co dělat když najdu peníze na zemi

Pokud se dostanete do podobné situace, naleznete jakoukoliv cennou věc a nechcete se dostat do křížku se zákonem, danou věc vraťte jeho majiteli. Pokud je majitel neznámý, obraťte se na obecní úřad v místě nálezu či na policii.

Co dělat při ztrátě peněženky v autobuse

Pokud si svou ztrátu uvědomíte do 24 hodin, zavolejte bezprostředně na informační linku 296 19 18 17, kde Vám pomohou a poskytnou další informace. V případě, že si uvědomíte ztrátu věci po delší době, využijte náš kontaktní formulář nebo volejte informační linku 296 19 18 17.

Kam volat při ztrátě dokladů

kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (tj. tam, kde se vydávají občanské průkazy), v hl.

Jak najít ztracenou peněženku

Na portálu eztraty.cz může nahlásit svůj nález kdokoliv – jednotlivec, majitel podniku nebo zástupce města. Web za danou osobu automaticky splní ohlašovací povinnost vůči obci, odpadají tak hlavní starosti s nálezem spjaté. Majitel si pak může na stránkách ztracenou věc snadno dohledat.

Co dělat při ztrátě peněženky

Okamžitě po zjištění ztráty peněženky jednejte následovně:Kontaktujte vydavatele platebních karet nebo banku s žádostí o blokaci.Navštivte policii a nahlaste ztrátu (krádež) všech dokladů.Odložte si potvrzení o nahlášení ztráty.

Kam s nálezem

Každý, kdo nalezne zbraň, střelivo, munici anebo výbušninu, je povinen neprodleně oznámit jejich nález nejbližšímu příslušníkovi policie nebo útvaru policie, anebo orgánu místní samosprávy, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie.

Jak nahlásit ztrátu peněženky

Musíte na obecním úřadě v místě bydliště nahlásit ztrátu a zažádat zároveň o vystavení nového dokladu totožnosti (za vydání nového dokladu zaplatíte 100 Kč). Pokud jste přišli o doklady krádeží, potom navštivte co nejdříve policejní stanici, kde krádež nahlásíte. Jen tak se vyhnete případnému zneužití vašeho dokladu.

Jaká je pokuta za ztrátu pasu

Porušení této povinnosti je také přestupek a hrozí vám stejně jako u občanky pokuta do 10 tisíc. Nový cestovní pas ale vyjde přeci jen dráž než občanský průkaz. Za pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem biometrických údajů zaplatíte totiž 600 korun, za pas pro občana mladšího 15 let stovku.

Co se stane kdyz nemám obcanku

Zapomeňte na mýtus, že musíte mít občanský průkaz stále u sebe, není tomu tak – kontrolujícímu totiž nemáme povinnost ukázat OP, ale prokázat totožnost, to je třeba si pamatovat. Pokud OP nemáte a máte jiný průkaz totožnosti, pak je vše v pořádku. Zákon nezakazuje prokázat totožnost i kombinací více dokladů.

Co dělat když ztratíte peněženku

Okamžitě po zjištění ztráty peněženky jednejte následovně:Kontaktujte vydavatele platebních karet nebo banku s žádostí o blokaci.Navštivte policii a nahlaste ztrátu (krádež) všech dokladů.Odložte si potvrzení o nahlášení ztráty.

Co dělat když mi někdo ukradne peněženku

Prvním opatřením, které bude třeba udělat, je nahlášení krádeže na policii ČR, aby mohl být doklad zaveden do evidence. Údaje z občanky totiž lze velice snadno zneužít, a to např. k získání úvěru, při koupi zboží na splátky atd. Následně budete muset zajít na obecní úřad s rozšířenou působností.

Kam volat při ztrate dokladů

kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (tj. tam, kde se vydávají občanské průkazy), v hl.

Kdy mám nárok na nálezné

Osoba, která věc našla, má nárok na nálezné ve výši 10 % z ceny nálezu. Je tomu tak i v případě, kdy lze jasně rozpoznat vlastníka předmětu. Pokud by však věc měla pro majitele pouze citovou hodnotu, nálezné nálezci náleží na základě slušného uvážení.

Co dělat když ztratím peněženku s doklady

Okamžitě po zjištění ztráty peněženky jednejte následovně:Kontaktujte vydavatele platebních karet nebo banku s žádostí o blokaci.Navštivte policii a nahlaste ztrátu (krádež) všech dokladů.Odložte si potvrzení o nahlášení ztráty.

Jak dlouho se čeká na pas

Cestovní pas vydávaný ve lhůtě do 5 pracovních dnů můžete převzít dvojím způsobem – buď na obecním úřadu, nebo na Ministerstvu vnitra ČR. V případě, že jste požádali o cestovní pas vyhotovený do 24 hodin, musíte si ho vyzvednout přímo na Ministerstvu vnitra ČR.

Co když jsem ztratila pas

Kdy to musíte řešit

Žádost o nový cestovní pas musíte řešit, až když ho budete potřebovat. Pokud doklad naleznete po ohlášení jeho ztráty, je potřeba ho odevzdat, protože už neplatí. Vydání pasu trvá standardně až 30 dní, proto je lepší o něj požádat alespoň 30 dní před plánovaným odjezdem.

Jak se prokázat bez OP

Pokud občanku u sebe nemáte, lze totožnost případně prokázat řidičským průkazem, pasem, či jinak (za určitých okolností může stačit i např. služební či studentský průkaz, nebo dokonce prohlášení třetí osoby). Policie je v daném případě povinná poskytnout potřebnou součinnost k tomu, abyste se mohli identifikovat.

Jak prokázat věk bez občanky

To lze ale i jinými způsoby než předložením občanky. Buď má člověk u sebe řidičský průkaz či cestovní pas, nebo mohou policisté ověřit totožnost alternativně podle údajů z evidence obyvatel: podle Nejvyššího správního soudu dokonce může stačit pouhé jméno, příjmení a datum narození.

Co dělat když jsem ztratil peněženku

Pravidlo, jak se zachovat při nálezu věcí, upravuje občanský zákoník. Zákonodárce v něm ustanovil, že kdo najde ztracenou věc, musí ji vydat zpět vlastníkovi. Také se v něm říká: pokud jsou například v nalezené peněžence doklady majitele, může ho nálezce věci vyhledat a peněženku se vším všudy mu vrátit.

Jak najít ztracené doklady

Úřady zanesou údaje o ztrátě nebo odcizení občanského průkazu do informačního systému evidence občanských průkazů – čísla těchto občanek jsou pak zveřejněná na webových stránkách Ministerstva vnitra v databázi neplatných dokladů, v Schengenském informačním systému a v databázi Interpolu, aby se předešlo jejich zneužití …

Na jaké nalezne má nárok nálezce

odst. 2.) Nálezné činí desetinu ceny nálezu. Má-li však ztracená věc hodnotu jen pro toho, kdo ji ztratil, nebo pro jejího vlastníka, náleží nálezci nálezné podle slušného uvážení¨“.

Jak postupovat při nálezu věci

Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji (§ 1051 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Dle občanského zákoníku je nálezce povinen vrátit nalezenou věc tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného (§ 1052 odst.

Kdy obnovit pas

Doba platnosti cestovního pasu pro občana do 15 let je pět let, pro občana staršího 15 let deset let. Platnost cestovního pasu nelze prodloužit, je tedy nutno požádat o nový. Platnost cestovního pasu končí i uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství.