Kam patří C pap?

Co znamená C pap

Značka C/PAP/ALU znamená, že se jedná o kombinovaný obal s převažujícím obsahem papíru a obsahuje i hliník (takto bývají označeny např. pytlíky od koření). NELZE RECYKLOVAT: obaly se zbytky potravin či nápojů.
Archiv

Kam se starými CD

Vyřazené CD a DVD je proto nejvhodnější spolu s elektroodpadem odevzdat do speciálních sběrných boxů nacházející se například ve školách, obcích nebo firmách. "Právě ve firmách se nepotřebné CD likvidují nejčastěji.

Kam patří ostatni plasty

Patří do žlutého kontejneru.

Kam se dává Skartovaný papír

Ano: Podle webové stránky jak třídit lze do modrých kontejnerů vyhodit noviny, časopisy, kancelářský a skartovaný papír, reklamní letáky, cokoli z lepenky a papírové tašky.

Kam patří nápojové kartony

Kam patří Nápojový karton se třídí do žlutých 1 100 l sběrných kontejnerů, nebo se dá odnést na sběrný dvůr.

Jak třídit PE

Takový obal třídit, resp. recyklovat obvykle nelze a patří do směsného odpadu. POZOR! Výjimku tvoří obaly označené zkratkou C/PAP, což jsou nápojové kartony (i ty ale někdy mohou nést označení C/PE), které patří sešlápnuté do kontejnerů označených oranžovou nálepkou nebo do oranžových pytlů.

Jak znehodnotit CD

Kdo takové CD strčí do mechaniky, v lepším případě ho jen nepřečte, v horším (pravděpodobnějším) se mu v mechanice roztrhne. Je to za 5 minut hotové a zcela spolehlivé. Pak je můžeš ekologicky hodit do kontejneru na plasty. hlavne nepalit, uvolnuji se jedovate plyny a strasne to smrdi.

Jak zlikvidovat staré diskety

Pokud si dáte tu práci, že tyto dvě složky od sebe u každé kazety či diskety mechanicky oddělíte, můžete jednoduše plastový obal vyhodit do kontejneru na plasty. Páska a kotouč pak patří do kontejneru na odpad směsný, tedy do obyčejné popelnice.

Co patří do kontejnerů s plasty

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

Kam s plynovou bombou

Na plynové kartuše se nevztahuje povinnost zpětného odběru, zároveň je nelze opětovně naplnit. A kvůli tomu, že jde o tlakové nádoby je nelze vyhodit ani do kontejnerů na kovový odpad. Nejčastěji doporučovaným způsobem je vyhození prázdné plynové kartuše do popelnice na směsný odpad.

Kam vyhodit krabice od banánů

Odneste je do modrého kontejneru

Jako první vás asi napadne modrý kontejner. Odtud papír putuje k dalšímu dotřídění a následné recyklaci. Trápit vás nemusí ani to, že na krabici zbyly kusy lepicí pásky. Ta recyklaci nebrání.

Kam se hází krabice od pizzy

Krabice od pizzy a grilovací marinády

Krabice od pizzy patří do běžné popelnice na směsný odpad. „Je to z toho důvodu, že papír nasákne omastkem a pro další recyklaci není vhodný. Stejně by spotřebitelé měli postupovat i v případě znečistěných polystyrenových obalů na jídla rozvážená z restaurací.

Kam se třídí krabice od mléka

Známé jako krabice na mléko, džusy nebo víno. Vhazují se do kontejnerů různých barev a tvarů, ale vždy označených oranžovou nálepkou, případně do oranžových pytlů. Záleží na tom, jak má obec systém sběru nápojových kartonů nastavený.

Kam se hází krabice od mléka

Krabice od nápojů patří do oranžové popelnice

V dnešní době se nápojové kartony používají nejen na mléko, ale například také na džusy, krabicové víno, mošty a další podobné tekutiny. Na jednu běžnou domácnost tím připadá skutečně dost odpadu, který pokud se správně nevytřídí, zbytečně zamořuje naši planetu.

Jak poznat co patří do plastů

Recyklační značka plastů se obvykle skládá ze dvou částí – písmenného a číselného kódu, obvykle jej ještě doplňuje grafický symbol. Písmenná část značky definuje zkratku oficiálního názvu plastu. Číselný kód pak označuje, z jakého materiálu je daný obal vyroben.

Co nepatří do plastového odpadu

Co nepatří do kontejnerů

Linoleum a jiné výrobky z PVC, novodurové potrubí, obaly od nebezpečných látek, molitan, mastné plastové obaly. Do kontejneru na plasty lze vhodit výrobky s tímto označením (číslo je umístěno ve známém trojúhelníčku a pod ním slovní označení).

Kam vyhodit CD a kazety

Celé kazety, audio i video, patří do plastového odpadu. Kazety se řadí k magnetickým záznamovým médiím.

Kam se vyhazuji kazety

Celé kazety, audio i video, patří do plastového odpadu. Kazety se řadí k magnetickým záznamovým médiím.

Kam s obalem od oleje

Výjimkou z vymývání jsou ale obaly od olejů. Tyto lahve sice do žlutého kontejneru patří, ale až poté, co je vymyjete vodou a saponátem. Mastnota totiž ztěžuje recyklaci. Pokud tedy plastové lahve od oleje nevymyjete, měli byste je hodit opět raději do směsného odpadu.

Co nepatří do odpadu

Rozhodně se do kanalizace nesmějí dostat chemické látky, barvy, ředidla, motorové oleje, léky, omamné látky, zahradní chemie, ale také biologický odpad (zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů), jedlé tuky a oleje, hygienické potřeby (vlhčené a kosmetické ubrousky, vatové tyčinky, jednorázové pleny apod.).

Kam vyhodit sprej od barvy

Nádoby od sprejů, šlehaček a pod. znovu nelze bohužel plnit, podle obsahu patří do nebezpečného nebo směsného komunálního odpadu.

Kam vyhodit duši od kola

Nakonec je vhoďte do speciálního kontejneru na kovový odpad v nejbližším recyklačním centru, nebo je odneste do obchodu s kovovým šrotem.

Kam vyhodit pytlik od caje

Neznečištěné plastové sáčky patří do žlutého kontejneru určeného pro třídění plastů. Jestliže je sáček mastný či jinak znečištěný (od barvy, lepidla apod.), patří vytřídit do směsného odpadu.

Kam se třídí alobal

Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit. Typicky prázdné plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.

Kam s kartony od vajec

Obaly od vajíček a toaletní ruličky

Pravda je taková, že dřív se obaly od vajec a ruličky z papíru opravdu netřídily, když jsou vyrobené z předtím recyklovaného papíru nižší kvality. Před několika lety sa ale změnily zákony a už i takové papírové výrobky patří do tříděného, tedy modrého kontejneru.