Kam umístit plynoměr?

Kam umístit hlavní uzávěr plynu

Vždy musí být instalován hlavní domovní uzávěr plynu (HUP) na začátku odběrného plynového zařízení. Nejčastěji se umísťuje v nice na vnější zdi nebo ve společné skříňce s plynoměrem. HUP musí být viditelně trvale ozna- čen. Domovní uzávěry lze umísťovat obdobně jako HUP.
Archiv

Kam se umisťuje plynoměr

Plynoměr může být umístěn v/ve: Výklenku – vyhloubený prostor ve zdivu budovy, ohradní zdi apod., opatřený dvířky. Bytovém jádru (viz ČSN 74 7110) Přístavku – uzavíratelná montovaná skříňka nebo zděný kiosek (samostatný objekt), přistavěný k budově nebo ohradní zdi.
Archiv

Kde je v bytě plynoměr

Plynoměr je měřící přístroj, který instaluje váš distributor plynu a zpravidla jej naleznete ve sklepě, na chodbách nebo v případě rodinného domu v uzamykatelné skřínce na zdi budovy či na oplocení. Plynoměry se nesmí instalovat do únikových chodeb a obytných prostorů, pro přesné umístění ale pravidla neexistují.
Archiv

Kdo je vlastníkem plynoměru

Domovní plynoměry jsou ve vlastnictví distributora plynu, rozvod plynu od HUP ( včetně HUP) před plynoměrem a za plynoměrem jsou již vlastníka objektu.

Kdo platí plynovou přípojku

Veškeré náklady spojené s vybudováním nové plynové přípojky jdou za jejím zřizovatelem, tedy za vámi jako za zákazníkem. Tato vstupní investice se vám ale v budoucnu vrátí na levnějších platbách za plyn. Pokud vás čeká vybudování nové přípojky, držte se následujícího návodu.

Jak uzavřít přívod plynu

Pokud zpozorujete únik plynu z některého z vašich domácích spotřebičů, vypněte přívod plynu k tomuto spotřebiči, který by u něj měl být (např. páčka za sporákem) nebo uzavřete hlavní přívod plynu do bytu, který bývá u plynoměru v předsíni, na toaletě nebo na chodbě před bytem.

V čem se počítá plyn

Ve ‍faktuře pro domácnosti nebo pro podnikatele najdete výpočet spotřeby plynu v ‍energetických jednotkách – kilowatthodinách ‍[kWh]. Účtování spotřeby v ‍kWh nahradilo dřívější účtování v ‍objemových jednotkách – metrech krychlových ‍[m³].

Kde končí plynovodní přípojka

Plynovodní přípojka začíná v zemi a končí hlavním uzávěrem plynu (HUP). Ve většině případů se HUP umisťuje na hranici pozemku vlastníka připojované nemovitosti nebo na obvodovou zeď plynofikovaného objektu.

Jak zadat stav plynoměru

Odečet plynoměru:

Zaznamenejte hodnotu odečtu uvedenou na mechanickém číselníku plynoměru. Zapisujete vždy pouze celé číslo, údaje za desetinnou čárkou nejsou pro potřeby nahlášení odečtu podstatné.

Jak zastavit plynoměr

Přetočit plynoměr není nic složitého

Přetočit měřidlo podle Zaura trvá tři až pět minut a stačí přeříznout pásku, jíž je počítadlo přelepené, a přeštípnout plombu. Ta se pak dá slepit, nebo si lze vyrobit vlastní razidlo. Zloději většinou přetočí kolečko s tisícikubíkovou hodnotou.

Kdo odpovídá za plynoměr

„Za stav měřícího zařízení totiž úplně vždy odpovídáte vy, tedy odběratel! “ Jak k poškození došlo, se vůbec v zákoně neřeší. Nezbývá, než své měřiče (elektroměr, plynoměr) pravidelně hlídat.

Jak zřídit přípojku plynu

O vybudování plynového přípojky musíte informovat stavební úřad. K žádosti o stavební povolení připojte projektovou dokumentaci a uzavřenou smlouvu s distributorem plynu. Stavební povolení byste měli obdržet během 30 dní. Po získání stavebního povolení se můžete pustit do montáže odběrného zařízení.

Kde je uzaver plynu v bytě

Nikdy také netelefonujeme o pomoc z místa, kde je plyn cítit. Uzavřeme uzávěr plynu v bytě. Ten je hned vedle plynoměru. Hlavní uzávěr plynu by měl být opět ve sklepě či přízemí domu a je opět označen; používá se zkratka HUP.

Jak se počítá plynoměr

Na počítadle plynoměru bude údaj o vaší spotřebě. Číslo bude oddělené desetinnou čárkou, přičemž cifry za ní při odečtu neuvádíte. Spotřeba může být počítána v několika různých jednotkách – nejčastěji v m³, kWh nebo MWh, ale narazíte rovněž i na GJ. Na fakturách při vyúčtování bude vaše spotřeba v MWh.

Jak si spočítat cenu za plyn

Spotřeba plynu se uvádí v jednotkách m3 na plynoměru a v kWh (příp. MWh) na faktuře. Pro převod Vám poslouží jednoduchý vzorec 1 m3 = 10,55 kWh = 0,01055 MWh. Výsledné číslo vynásobíte sazbou a vyjde Vám cena plynu.

Jak se provádí Samoodečet plynu

Jak si udělat samoodečet plynu K samoodečtu potřebujete EIC (Energetický identifikační kód), jedná se o takovou poznávací značku vašeho odběrného místa. Vyfoťte plynoměr tak, aby byly údaje dostatečně dobře čitelné. Pošlete svému dodavateli plynu do 3 dnů od provedení samoodečtu:

Jaká je cena plynu za m3

Průměrná cena plynu pro domácnosti v ČR se pohybuje mezi 6,28-31 Kč za 1 m3. Cena se liší podle jednotlivých regionů a dodavatelů. Výrazně průměrnou cenu ovlivňuje situace odběratele, zdali má smlouvu s fixací ceny nebo ne.

Jak vypnout plynoměr

jak legálně postupovat, pokud bychom chtěli plyn zrušit v bytě Nejprve kontaktujte vlastníka plynoměru. Ten ho na Vaši žádost, odborně odpojí.Do společných částí plynového vedení( § 6 písm. c,z.

Jak řešit únik plynu

Mimo místo nebezpečí zavolejte na nonstop pohotovostní linku 1239. Pokud si myslíte, že plyn může unikat z míst, kam nemáte přístup, zavolejte také hasiče a policii (150 a 158), případně událost nahlaste na lince 112. Zůstaňte na čerstvém vzduchu poblíž vchodu, abyste mohli záchranné složky navést k rizikovému místu.

Jak odečítat z plynoměru

Odečet plynoměru:

Zaznamenejte hodnotu odečtu uvedenou na mechanickém číselníku plynoměru. Zapisujete vždy pouze celé číslo, údaje za desetinnou čárkou nejsou pro potřeby nahlášení odečtu podstatné.

Jak dlouho trvá připojení plynoměru

Jak dlouho to trvá U existujících přípojek včetně dokončeného odběrného plynového zařízení a nainstalovaných spotřebičů jsou to řádově dny. Návrh smlouvy zpravidla obdržíte již v den podání žádosti. V ojedinělých případech může posouzení smlouvy o připojení trvat déle, maximálně však 30 dní.

Jak často můžu dělat Samoodečet

Samoodečet nesmí být starší než 30 dní. Zákazník může nahlásit samoodečet jako kontrolní kdykoliv v průběhu roku (maximálně 10x za kalendářní rok a navíc samoodečet provedený k poslednímu dni kalendářního roku).

Proč si udělat Samoodečet plynu

Samoodečtem stavu měřidel si sice zákazník nesníží množství spotřebované energie, ale může přesněji zmapovat průběh spotřeby s ohledem na cenu. Nejčastějším důvodem samoodečtu je předcházení pozdějším nedorozuměním při změně vlastníka odběrného místa nebo při fakturaci dodávky energií.

Jaká je průměrná spotřeba plynu v domácnosti

Ať už plynem topíte, vaříte na něm, nebo ho používáte k ohřevu vody, do roční spotřeby se promítne také počet členů vaší domácnosti. Obecně platí že 1 člen domácnosti spotřebuje na ohřev vody asi 1 430 kWh plynu ročně. U vaření pak jedna osoba spotřebuje zhruba 200 kWh zemního plynu za rok.

Kdo je nejlepší na plyn

Pomyslné první místo obsadila stálice v české energetice ČEZ, který nad ostatními firmami vyniká zejména svojí širokou nabídkou služeb a všestranností. Jedním z největších konkurentů je MND, které si získal klienty zejména pro vlastní těžbu plynu.