Kde bydlel Kozina?

Kde popravili kozinu

Trest pro Kozinu

Jako vůdce vzpoury byl Kozina popraven v Plzni 28. listopadu 1695.

Kde žil Kozina

Trhanov, Újezd a Domažlice: to jsou místa, kde se v 17. století odehrál příběh Jana Sladkého Koziny (10. září 1652, Újezd u Domažlic – 28. listopadu 1695, Plzeň).

Kdo nechal popravit kozinu

Byl převezen do Plzně, kam Lamingen přivedl 66 mužů z chodských vesnic s jejich syny, aby 28. listopad 1695 zhlédli exemplární popravu. Místo připomíná pamětní deska na zdi plzeňského pivovaru,“ píše Jan Kvirenc v knize České dějiny – 100 památných míst.

Co řekl Kozina

Do roka a do dne zvu tě na boží soud. Tuhle větu řekl těsně před svou smrtí Jan Sladký Kozina, vůdce chodského povstání. Nenáviděný Lamingen, řečený Lomikar, skutečně zemřel téměř přesně do roka a do dne po Kozinově popravě.

Kde zemřel Kozina

28. listopadu 1695, PlzeňJan Kozina / Úmrtí

Kdy zemřel Lomikar

2. listopadu 1696, TrhanovWolf Maxmilián Lamingen z Albenreuthu / Úmrtí

Kdy zemřel Kozina

28. listopadu 1695, PlzeňJan Kozina / Úmrtí

Jak zemřel Lomikar

listopadu 1695 v Plzni. Necelý rok nato zemřel Lamingen při hostině na mrtvici, je pohřben v kryptě kostela svatého Martina v Klenčí pod Čerchovem. Pod jménem Lomikar je hlavní zápornou postavou románu Aloise Jiráska Psohlavci.

Za co byl Kozina popraven

Byl popraven 28. listopadu 1695 v Plzni oběšením. Podle pověsti si měl Kozina dojít pro svého protivníka Wolfa Maxmiliána Lammingera svobodného pána z Albenreuthu (řečeného Lomikara) přesně do roka a do dne po své popravě, jak v Plzni před svou popravou předpověděl ("Lomikare, Lomikare!

Kdo jsou to Chodově

Chodové byla skupina obyvatel především v okolí Domažlic, Tachova a Přimdy, kteří měli za úkol střežit zemskou hranici mezi Čechami a Bavorskem, resp. Horní Falcí. Tito lidé byli přímými poddanými krále a za své služby se těšili mnohým privilegiím a výsadám, které je sociálně vydělovaly z okolního obyvatelstva.

Co je to Lomikar

Svobodný pán Wolf Maxmilián Lamingen z Albenreuthu, zvaný Lomikar (23. listopadu 1634 – 2. listopadu 1696) byl český šlechtic a podnikatel německé národnosti, pocházející z rodu Lamingerů z Albenreuthu.

Jak se říkalo chodům

Měli také svůj prapor, na němž byl nejprve znázorněn pár vysokých plstěných bot. Později (od konce 19. století) byl na praporu vyobrazen pes, tedy jeho hlava, protože se Chodům říkalo Psohlavci.

Co měli ve znaku Chodově

Symbolem Chodů jsou plstěné boty. Chod byl ve staročeštině „výsadní sedlák, který měl po hranicích choditi a hlídati“. Už v roce 1543 došlo v Domažlicích ke sporu mezi falckým delegátem a Petrem ze Švamberka.

Co je to Psohlavec

Psohlavci jsou nejedovatí hadi z čeledi hroznýšovitých. Je velmi nesnadné je popsat, protože se vyznačují obrovskou barevnou rozmanitostí. Mohou být jednobarevní i skvrnití, žlutí, rezaví, hnědaví nebo červení.

Kde žili Chodově

Chodové byla skupina obyvatel především v okolí Domažlic, Tachova a Přimdy, kteří měli za úkol střežit zemskou hranici mezi Čechami a Bavorskem, resp. Horní Falcí. Tito lidé byli přímými poddanými krále a za své služby se těšili mnohým privilegiím a výsadám, které je sociálně vydělovaly z okolního obyvatelstva.

Jaká hlava zdobila vlajku chodu

Psí hlavu Chodům „nasadil“ Mikoláš Aleš, který tuto původně posměšnou nadávku zvěčnil na chodském praporu, kam správně patřil úplně jiný symbol – plstěné boty. Chodům se ale psohlavci neříkalo náhodou.

Jak loví hadi

Kořist loví obvykle pomocí jedu nebo škrcení. Kromě toho se vyskytují i určití potravní specialisté, jako je například vejcožrout (Dasypeltis), který se specializuje na požírání vajec.

Kdo jsou to Psohlavci

Maur: Psohlavec bylo ve středověku označení pro nestvůry z Indie, lidi s psími hlavami, velkým počtem prstů na rukou a nohou, živící se lovem zvěře. Později se to přenášelo i na jiné nesympatické národy. Zejména Turci byli označováni jako psohlavci v 16. století, když zaplavovali střední Evropu.

Jak jinak se říkalo chodům a proč

Chodové byli německy nazýváni Kötten, Kutten nebo Urbarleute. Dalším používaným označením bylo "die alten Hacker", tedy "staří sekerníci". České označení Chod má svůj základ ve slově chodit – chod byl ve staročeštině „výsadní sedlák, který měl po hranicích choditi a hlídati“.

Co nesnáší hadi

Jedním z pachů, které hadi nejvíce nesnášejí, je vůně bazalky. Stejně jako všechny bazalky, i bazalka vytrvalá má silnou vůni, ale s charakteristickým hřebíčkovým zápachem, který ji řadí mezi nejlepší rostliny odpuzující hady.

Jaké zvíře jí hada

V Evropě je známý svým postojem vůči zmijím hmyzožravý ježek západní (Erinaceus europaeus), který tyto jedovaté hady s oblibou loví a žere. Příležitostně však loví hady mnoho druhů zvířat, hlavně lasicovité šelmy, ale i lišky, vlci, či medvědi. Na hada často zaútočí i druhy, které se jinak masem neživí.

Co je to lomikar

Svobodný pán Wolf Maxmilián Lamingen z Albenreuthu, zvaný Lomikar (23. listopadu 1634 – 2. listopadu 1696) byl český šlechtic a podnikatel německé národnosti, pocházející z rodu Lamingerů z Albenreuthu.

Kde se nachází Chodsko

Chodsko (německy Chodenland) je historická etnografická oblast v okolí západočeského města Domažlice. Označení Chod má svůj základ ve slově chodit – chod byl ve staročeštině „výsadní sedlák, který měl po hranicích choditi a hlídati“.

Jak odehnat hada

Kolem plotu použijte materiály, které hadům ztěžují klouzání, jako jsou listy cesmíny, šišky, vaječné skořápky a štěrk. Můžete také zvážit výsadbu rostlin, které odpuzují hady. Mezi takové patří například měsíček, citronová tráva a pelyněk. Krůty, prasata a kočky vám také pomůžou v boji proti hadům.

Co dělat když najdete hada

„Hadi jako užovky nebo zmije se vypouštějí zpátky do přírody. V případě výskytu neznámého hada k němu musí hasiči přistupovat tak, jako by byl jedovatý. V případě potřeby by byl odchyt hada neznámého druhu konzultován s odborníkem na hady a následně by bylo rozhodnuto o jeho umístění," upřesnil Horský.