Kde žádat o povolení kácení stromů?

Kdy je potřeba povolení na kácení stromů

Povolení ke kácení na zahradě potřebujete tehdy, kdy se chystáte pokácet nějaký památný strom nebo strom v chráněné oblasti. Když mají být pokáceny neovocné stromy, které ve výšce 130 cm nad zemí přesáhnou obvod 80 cm. V případě souvislých porostů keřů, jež přesáhnou rozlohu 40 metrů čtverečních.
Archiv

Kdo může kácet stromy

Máte-li na svém pozemku strom, jehož obvod kmene překračuje ve výšce 130 cm nad zemí 80 cm, je možné pokácení jedině tehdy, když získáte povolené orgánu ochrany přírody. V případě keřovitého porostu můžete kácet bez povolení, jestliže jeho výměra nepřesahuje 40 m2. Uvedená pravidla platí pro fyzické osoby.

Jaké stromy se mohou kácet bez povolení

Aktuálně lze zcela bez povolení kácet všechny dřeviny, které nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí a mají ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmene menší než 80 cm.
Archiv

Jak postupovat při kácení stromů

Při kácení uděláme do kmene zářez ve tvaru V do poloviny průměru kmene, a to ze strany, kam má strom padat. Poté vyrazíme vyříznutý klín a strom podřízneme z druhé strany rovně, tedy rovným řezem kolmým ke kmeni stromu zhruba v polovině výřezu na druhé straně. Strom by poté měl začít padat sám, sotva se řezy spojí.

Kdy se může kácet ořech

Ořešák má poměrně měkké dřevo a tak jej silnější vítr může poškodit. Pokud se stal rizikem, tak je potřeba se ho zbavit a ideálně to udělat co nejdříve. V drtivé většině případů je jako správné období pro jakékoliv kácení určeno mimo takzvané vegetační období neboli především mimo měsíce intenzivního růstu a bujení.

Kdy začíná vegetační klid

Po končící zimě se stromy připravují na rozkvět i olistění a ptáci začínají hnízdit. Krátí se tím čas přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin, který obvykle trvá zhruba od začátku listopadu do konce března (s ohledem na nadmořskou výšku místa a další charakteristiky konkrétní lokality).

Kdy se může kácet smrk

Nová vyhláška o ochraně dřevin a povolení jejich kácení platí od 1. listopadu, tedy od začátku vegetačního klidu stromů. Právě od listopadu do března se jejich kácení doporučuje.

Kdy končí vegetační klid

Touto dobou vyhláška rozumí čas přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. Zmiňované období obvykle trvá od začátku listopadu do konce března.

Kdy se smí kácet ořech

Stromy jehličnaté rostoucí mimo les, kácíme také výhradně v době vegetačního klidu (od 1. listopadu do 31. března), probíhá bez povolení jen v případě že strom má ve 130 cm nad zemí obvod do 80 cm, pokud má strom obvod větší, musíte žádat příslušný úřad o povolení ke kácení dřevin mimo les.

Kdy se mohou kácet ovocné stromy

Kácení stromů lze provádět podle zákona číslo 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 8. odstavce, pouze v období takzvaného vegetačního klidu (od začátku října do konce března), nejlépe pak v období zimním, kdy již stromy spí a jejich pokácení je vůči nim samým nejšetrnější (usmrcujeme život).

Jak omladit ořech

Řez podle délky přírůstků a průměru větví

Prvním jarním termínem vhodným pro řez (kdy nedochází k výronu mízy) je období, kdy jsou ořešáky narašeny a nové přírůstky dorostou do délky 3–5 cm. Tato doba je vhodná pro odříznutí slabších větví o průměru do 5 cm. Průměr větve měříme ve větevním kroužku.

Jak se prořezávají stromy

Základní principy prořezávání:

U korun orientovaných na výšku tvarovat hlavní větve tak, aby pravidelně vyplnily celý objem koruny. U korun orientovaných na šířku směrovat hlavní větve vodorovně – pak pomaleji rostou a lépe nasazují na plod. Řez vést tak, aby po uzdravení splynul s původní větví a nezůstaly pahýly.

Proč se ořezávají stromy

Větvemi obtěžkané stromy nemají sílu čerpat dostatek světla, které je nepostradatelné pro tvorbu pupenů i pro růst a vybarvení plodů. Starší stromy se prořezem omladí, vytvarují a odstraní se možné zárodky nemocí.

Jak dlouho trvá vegetační doba

Mírné podnebí — vegetační doba trvá 9 měsíců, listnaté stromy 7 měsíců. Subpolární podnebí — vegetační doba trvá 6–8 měsíců, listnaté stromy 5–6 měsíců. Polární podnebí — vegetační doba trvá 1–3 měsíce, porosty zakrslých stromů, keřů a nízkých keřů, bylinná vegetace.

Jaká je pokuta za pokácení stromů

Při nedodržení pravidel při kácení stromů, hrozí fyzické osobě pokuta až ve výši 20 tisíc korun. Pokud se však jedná o skupinu dřevin, hrozí osobě, která dané stromy pokácela, pokuta až ve výši 100 tisíc korun. Pokácí-li právnická osoba neoprávněně dřevinu, pak pokuta může dosáhnout až výše 1 milionu.

Jak Pokacet smrk

Pokud chcete pokácet smrk nebo borovici, musíte si vzít metr a nejprve si dotyčný strom změřit. Jestliže ve výšce 130 centimetrů jeho obvod nepřesáhne 80 centimetrů, můžete bez obav a povolení kácet. Když je však strom větší, neobejdete se bez povolení ke kácení. Nepočítejte však, že by šlo o formalitu.

Jaká je pokuta za pokácení stromu

Při nedodržení pravidel při kácení stromů, hrozí fyzické osobě pokuta až ve výši 20 tisíc korun. Pokud se však jedná o skupinu dřevin, hrozí osobě, která dané stromy pokácela, pokuta až ve výši 100 tisíc korun. Pokácí-li právnická osoba neoprávněně dřevinu, pak pokuta může dosáhnout až výše 1 milionu.

Jak stříhat starou meruňku

Meruňka špatně snáší hluboké zmlazení do starého dřeva a to zejména v období vegetačního klidu. Proto starší stromy s menšími přírůstky nebo stromy neplodící (po letech s vysokými úrodami) zmlazujeme po sklizni řezem větví do 2–4letého dřeva, případně i hlouběji.

Kdy se mohou prořezávat stromy

Vhodné období pro prořezávání stromů je od poloviny léta do konce srpna. Není vhodné rušit stromy na jaře. Probouzejí se k životu a začínají jim růst nové výhonky a pučet listí. V polovině léta se růst výhonů zpomalí a strom zaměřuje svou energii na kmen a kořeny.

Kdy žádat o povolení ke kácení

“ Bez povolení můžeme kácet pouze stromy, které mají ve výšce 130 cm nad zemí obvod menší jak 80 cm. Bez povolení lze také kácet keře, jestliže celková výměra porostu nepřesahuje 40 m2. Pozor však, tato pravidla platí pouze pro fyzické osoby, nikoli pro osoby právnické.

Kdy stříhat vlky na jabloních

Pokud silnější větve neodřízneme naostro, ale ponecháme pahýly, vytvoří se ze spících pupenů (zejména na silnějších větvích) jalové letorosty, známé pod slovem vlky. Ty pak strom zbytečně zahušťují a vytvářejí nesoulad v koruně stromu. Nejlépe se jich zbavíme ostrým vylomením, a to koncem června a v červenci.

Co znamená vegetační klid

Vegetačním klidem rozumíme období, ve kterém se růst a jiné životní funkce v přírodě zpomalují až zastavují. Přesné časové ohraničení vegetačního klidu téměř nelze stanovit, neboť je ovlivněn přírodními vlivy, zejména počasím.

Kdy se mohou kácet smrky

Nová vyhláška o ochraně dřevin a povolení jejich kácení platí od 1. listopadu, tedy od začátku vegetačního klidu stromů. Právě od listopadu do března se jejich kácení doporučuje.

Kdy omladit meruňku

Jak a kdy stříhat meruňku Meruňky stříhejte třikrát za sezónu – na Velikonoce, na Den dětí a na začátku prázdnin (hezky se to pamatuje). Velikonoční řez provádějte až když skončí noční mrazíky, aby v meruňce proudila míza a mohla rychle hojit rány. Řežte hluboko pro silnou reakci.

Kdy začíná rodit meruňka

Meruňky. Meruňky plodí 2 až 3 rokem po výsadbě.