Kde je plynoměr?

Kde je plynoměr v paneláku

Nejčastěji se plynoměr instaluje v uzamykatelných výklencích a skříňkách na vnějších zdech budov nebo na oplocení pozemků. Pokud je uvnitř domu, najdeme ho pravděpodobně ve sklepě nebo na chodbách. Plynoměr se nesmí instalovat do únikových chodeb ani do ložnic, obytných prostorů, koupelen, sprch atd.
Archiv

Kde najdu stav plynu

Kde najdu výrobní číslo a stav svého plynoměru

Na plynoměru najdete jeho unikátní výrobní číslo a také aktuální naměřený stav. Výrobní číslo má 9 až 12 znaků, které následují po zkratce N., No. či Nr., podle anglického slovíčka Number.

Jak poznat plynoměr

Výrobní číslo plynoměru: Číslo najdete na štítku plynoměru nebo na každé faktuře za plyn (strana č. 2, v části “Údaje o měřícím zařízení”). Výrobní číslo je 5-ti až 9-ti místné číslo, na štítku plynoměru může být uvozeno znaky “N”, “Nr.”, “No” atp. (podle označení výrobce).
ArchivPodobné

V jakých jednotkách je plynoměr

Plynoměr je přístroj na měření objemu a spotřeby plynů. Výsledek je vyjádřen v litrech (1 dm3) nebo v m3.

Jak zjistit spotřebu plynu

Zjistit, jakou máte spotřebu plynu, bohužel není nejsnazší úkol. Nejlépe vám to půjde od ruky s posledním vyúčtováním za plyn. V něm jsou uvedené veškeré informace ke spotřebě za zúčtovací období, a to včetně stavu plynoměru při posledním odečtu.

Jak zastavit plynoměr

Přetočit plynoměr není nic složitého

Přetočit měřidlo podle Zaura trvá tři až pět minut a stačí přeříznout pásku, jíž je počítadlo přelepené, a přeštípnout plombu. Ta se pak dá slepit, nebo si lze vyrobit vlastní razidlo. Zloději většinou přetočí kolečko s tisícikubíkovou hodnotou.

Jak zadat odečet plynu

Pro nahlášení samoodečtu se ozvěte na zákaznickou podporu svého dodavatele plynu, kde vám poskytnou přesný kontakt, kam informace zaslat. Často tuto informaci naleznete přímo na webu.

Jak se počítá plyn

Jak spočítat spotřebu plynu

Stačí se podívat na aktuální stav odběru na Vašem plynoměru, které jsou uvedený v krychlových metrech (M3). Tento údaj je nejprve nutné převést na megawatthodiny (MWh). Pro převod použijte orientační koeficient 10,5 kWh/m3 a tímto číslem vynásobte hodnotu, kterou jste našli na plynoměru.

Jak se měří spotřeba plynu

Od roku 2001 se k vypočítání spotřeby, a tedy i konečné ceny za plyn, používá kilowatthodina (kWh) místo metrů krychlových (m³, kubík). Počet odebraných kWh totiž přesněji odráží, kolik energie jste skutečně spotřebovali.

Jak se pozna únik plynu

Vnímejte podezřelé zvuky a zápach vycházející z plynových spotřebičů. Plameny na sporáku by měly mít modrou barvu, žlutá nebo oranžová poukazují na únik plynu. Pravidelně větrejte v místnostech, kde se nacházejí plynové spotřebiče.

Jak se měří únik plynu

Nejpoužívanějšími jsou detektory polovodičové. Jsou cenově dostupné (řádově tisícovky korun) a jsou schopny měřit koncentrace zemního plynu v ovzduší již v desítkách nebo stovkách ppm (1 ppm = 0,0001 %).

Jak se měří plyn

Od roku 2001 se k vypočítání spotřeby, a tedy i konečné ceny za plyn, používá kilowatthodina (kWh) místo kubíků (m3). Lépe totiž vyjadřuje, kolik energie skutečně spotřebujete. Jelikož ale většina plynoměrů stále měří plyn jen v metrech krychlových, musí dodavatel převést kubíky na kWh.

V čem se měří plyn

Zemní plyn může být měřen na základě objemu, který je nám dodáván nebo energie, kterou vydává. Podle toho se jeho spotřeba vyjadřuje v m³, kWh, MWh, případně někde můžeme nalézt vyjádření v GJ.

V čem se účtuje plyn

Spotřeba plynu se už delší čas účtuje ve stejných jednotkách jako elektřina – to znamená v kilowatthodinách (kWh) a megawatthodinách (MWh).

Kde hlasit únik plynu

Mimo místo nebezpečí zavolejte na nonstop pohotovostní linku 1239. Pokud si myslíte, že plyn může unikat z míst, kam nemáte přístup, zavolejte také hasiče a policii (150 a 158), případně událost nahlaste na lince 112. Zůstaňte na čerstvém vzduchu poblíž vchodu, abyste mohli záchranné složky navést k rizikovému místu.

Kde se těží plyn

10 největších světových producentů zemního plynu tvoří asi 73 % celkové produkce. Největším producentem zemního plynu jsou Spojené státy s podílem 23,1 % a na druhém místě je pak Rusko s globálním podílem na produkci 17,4 %. Třetím největším producentem zemního plynu je Írán s globálním podílem na produkci 6,4 %.

Jak muze vybuchnout plyn

1239). Pod zemí unikající plyn putuje nejschůdnější cestou, například kolem potrubí plynu, vody, dálkového tepla a podobně. Tak dorazí třeba do garáže či sklepení domu, kde se shromažďuje a může explodovat; například v kontaktu s ohněm z cigarety nebo jiskrou z vypínače elektrického osvětlení.

Kde v Česku se těží zemní plyn

Těžba zemního plynu se na našem území rozvíjela hlavně v oblasti Jihomoravského kraje, kde i dnes najdeme nejvýznamnější ložiska. V tehdejší době stačila těžba na pokrytí více jak poloviny spotřeby zemního plynu v celém Rakousku-Uhersku.

Kde je nejvice plynu

Složení

Země původu Horní výhřevnost [kJ/m3]
Austrálie 39 914
Čína 38 931
Írán 39 356
Kanada 39 280

Kde nahlásit únik plynu

– informujte pohotovostní a poruchovou službu dodavatele zemního plynu (telefonujte mimo dům nebo místo, kde uniká plyn), – telefonní číslo, kam volat, je 1239 – pohotovost PLYN (jednotné číslo pro celou ČR, funguje nepřetržitě 24 hodin denně).

Jak zjistit že uniká plyn

Pokud chcete zjistit, zda plyn uniká z určitého místa, použijte následující způsob – do misky s vodou zamíchejte několik lžic mýdla (asi jako na bublifuk), plyn zapněte a vodu s mýdlem naneste na místo, kde k úniku dochází. Vzniklé bubliny jsou známkou toho, že tomu tak opravdu je.

Kdo má největší zásoby plynu

Rusko má čtvrtinu světových nalezišť zemního plynu

Přesto by bylo minimálně v otázce zemního plynu chybou tuto euroasijskou mocnost do Evropy nezařadit. Rusko má totiž největší zásoby této suroviny na světě a Evropa je jeho největší odbytiště. Na ruském území se nachází zhruba čtvrtina objevených světových zásob.

Kde jsou zasoby plynu

Největší zásoby zemního plynu se nacházejí na územích Ruska a zemí Středního Východu. Z pohledu zásobování Evropy jsou vedle zásob na území Ruska důležité zásoby v kontinentálním šelfu Severního moře. Zde se nachází cca 80 % evropských zásob zemního plynu (kromě ložisek na území bývalého Sovětského svazu).

Odkud máme teď plyn

V období od ledna do listopadu 2022 představoval podíl Ruska (potrubní plyn + dovoz LNG) na dovozu plynu do EU méně než čtvrtinu. Další čtvrtina pocházela z Norska, 11,6 % z Alžírska. Dovoz LNG (vyjma Ruska – zejména z USA, Kataru a Nigérie) představoval 25,7 %.

Kam volat když cítím plyn

– informujte pohotovostní a poruchovou službu dodavatele zemního plynu (telefonujte mimo dům nebo místo, kde uniká plyn), – telefonní číslo, kam volat, je 1239 – pohotovost PLYN (jednotné číslo pro celou ČR, funguje nepřetržitě 24 hodin denně).