Kde se co těží?

Kde se co těží ČR

Česko je na suroviny docela bohaté, ale mnoho jich netěžíme. V současnosti probíhá těžba hnědého uhlí v Sokolovské a Mostecké pánvi a ukončuje se těžba černého uhlí na Karvinsku. Mnohem důležitější je těžba nerudných surovin, například kaolinu na Karlovarsku, Podbořansku i u Znojma.
Archiv

Kde se u nás těží uhlí

Lokality v Česku

Na území České republiky se černé uhlí vyskytuje, či vyskytovalo v několika oblastech, kde bylo později i těženo. Těmito oblastmi jsou plzeňsko-manětínská pánev, kladensko-slánská pánev, žacléřsko-svatoňovická pánev, ostravsko-karvinská pánev a rosicko-oslavanská pánev.

Kde se tezilo

Jedná se tedy o odvětví lidské činností, jež čerpá zdroje pocházející z prostředí neživé pozemské přírody. Oblasti na těžbu surovin se pak nazývají lomy, doly, ropné vrty apod. Existují i zvláštní případy těžby, např. těžba soli odpařováním mořské vody.
ArchivPodobné

Co vše se těží

Z energetických surovin je Česko soběstačné v těžbě uranové rudy, černého a hnědého uhlí. Naopak ropu a zemní plyn musíme do ČR dovážet, protože naleziště na jižní Moravě jsou malá. Z nerudných surovin se v ČR těží kaolin, vápence, jíly a písky.
Archiv

Co se těží v Evropě

Zásoby nerostných surovin v Evropě nejsou příliš velké.

Mezi nejvýznamnější zdroje patří zásoby energetických surovin – ropy, zemního plynu, uhlí. Dále zásoby železné rudy v oblasti Baltského a Ukrajinského štítu a zásoby stavebních surovin – štěrkopísku, vápence, žuly.

Co se těží v Australii

Ekonomika WA je silně zaměřena na těžbu nerostných surovin a ropných produktů, zejména železné rudy, hliníku, zemního plynu, niklu a zlata. V Západní Austrálii se nachází více než 1.000 dolů a 50 nalezišť ropy a zemního plynu, ve kterých se dobývá na 50 různých komodit.

Co se těží v Hodoníně

Těžba lignitu na Hodonínsku

Počátky těžby lignitu spadají do počátku 19. století, kdy byla otevírána první povrchová kutiště lignitu. Tyto doly využívaly toho, že zde vycházela sloj na povrch nebo byla těsně pod povrchem a doly navazovaly na selské štoly a zřejmě i divoké dolování z povrchu.

Co se těží v Praze

V současnosti jsou na území listu Prahy v činnosti jen některé kamenolomy, jedna cihelna (v Dol. Jirčanech) a cementárna (v Lochkově u Radotína). Jednou z nejrozšířenějších a v minulosti i dnes nejvyužívanějších nerostných surovin na území Prahy a jejího okolí je kámen.

Jak se v ČR těží černé uhlí

Černé uhlí se v České republice těží v hlubinných dolech. V současné době těží černé uhlí pouze firma OKD, a to v Ostravsko-karvinské uhelné pánvi. Dříve fungovaly také doly na Kladensku a Plzeňsku, které jsou již vytěženy a v Rosicko-oslavanské pánvi na jižní Moravě.

Kde se těžilo zlato v Česku

Mezi nejznámější zlatokopecké lokality u nás patří řeka Otava, Olešnice, obě Opavy (Zlatá i Černá), Zlatý potok, okolí Jílového u Prahy, Kašperské Hory a Zlaté Hory.

Co se nejvíce těží v Evropě

Zásoby nerostných surovin v Evropě nejsou příliš velké.

Mezi nejvýznamnější zdroje patří zásoby energetických surovin – ropy, zemního plynu, uhlí. Dále zásoby železné rudy v oblasti Baltského a Ukrajinského štítu a zásoby stavebních surovin – štěrkopísku, vápence, žuly.

V jakém moři se těží ropa

Hlavní světové typy jsou: směsná ropa Brent, zahrnující 15 druhů ropy z nalezišť v Severním moři. Za cenu tohoto typu ropy je většinou prodávána ropa z Evropy, Afriky a Blízkého východu určená pro spotřebu na Západě.

Kde se těží železo v ČR

V České republice v Ejpovicích, Krušných horách a v Jeseníkách. Železná ruda hnědé barvy a obsahují značné množství krystalové vody, vyskytující se kompaktní i sypké formě.

Kde je nejvice plynu

Složení

Země původu Horní výhřevnost [kJ/m3]
Austrálie 39 914
Čína 38 931
Írán 39 356
Kanada 39 280

Kam patří Austrálie

Austrálie, plným názvem Australské společenství (též Australský svaz, anglicky Commonwealth of Australia), je federativní stát na jižní polokouli nacházející se na stejnojmenném kontinentu. Kromě pevninské části ho tvoří i velký ostrov Tasmánie a množství menších ostrovů v Jižním, Indickém a Tichém oceánu.

Co se pěstuje v Oceánii

Hospodářský význam Oceánie spočívá především v plantážním pěstování kokosové palmy, cukrové třtiny a ananasu. Těžba Cu (Nová Guinea), Ni (Nová Kaledonie). Cestovní ruch je pro řadu ostrovů hlavním zdrojem příjmů.

Kdo těží ropu v ČR

Nejvýznamnějšími společnostmi věnujícími se těžbě ropy na území ČR jsou v současné době hodonínské MND a. s. (dříve Moravské naftové doly), skupina LAMA ENERGY GROUP a ostravská společnost UNIGEO a. s.

Kdo vlastní Moravské naftové doly

Vznikla v roce 1958 jako československý státní podnik a postupem času se stala jednou z nejvetších firem v České republice s tržbami přesahujícími 50 miliard Kč. Od roku 2010 je jejím jediným vlastníkem investiční skupina KKCG Karla Komárka mladšího.

Co se těží v Kanadě

největším producentem uranu a niklu, 3. největším producentem zemního plynu a 6. největším producentem ropy. Kanada je také významným producentem železné rudy, mědi, zinku, hliníku, olova, zlata, diamantů.

Co je lepsi Endiaron nebo černé uhlí

V evropských zemích většinou způsobují průjmy viry a s těmi si neporadí živočišné uhlí, ale pomůže Endiaron. „Na dovolenou do našich zeměpisných šířek doporučuji Endiaron, který působí přímo ve střevě. Užívá se třikrát denně jedna tableta dospělým, třikrát denně půl tablety dětem od dvaceti do čtyřiceti kilogramů.

Kde je nejvíce zlata

Nejbohatší světová naleziště jsou v jižní Africe, na Uralu, v Austrálii; valouny zlata (nugety, až kilogramové) v Kanadě a na Sibiři. V Česku jsou zlatonosné žíly mj. ve středních Čechách, v Jeseníkách v Kašperských horách.

Kde se dá najit zlato

Mezi nejznámější zlatokopecké lokality u nás patří řeka Otava, Olešnice, obě Opavy (Zlatá i Černá), Zlatý potok, okolí Jílového u Prahy, Kašperské Hory a Zlaté Hory.

Kde se bere zemní plyn

Zemní plyn se těží z porézních sedimentárních hornin uzavřených ve strukturních pastech podobně jako ropa. Nachází se buď samostatně, společně s ropou nebo černým uhlím. Díky tomu, že obsahuje především methan, má v porovnání s ostatními fosilními palivy při spalování nejmenší podíl CO2 na jednotku uvolněné energie.

Kde se vzala ropa

Nachází se ve svrchních vrstvách zemské kůry, v sedimentárních pánvích jako jsou kontinentální šelfy, hlubokomořské pánve zahrnující kontinentální svahy i abysál, riftové zóny, předpolní pánve horských řetězců, ale i deformované vrásové struktury některých horstev samých.

Kdo těží nejvíce ropy

Obsah

Pořadí Stát tis. barelů denně
1 Saúdská Arábie 11 100
2 Rusko 9 870
3 USA 8 322
4 Írán 4 150