Kde se dá zjistit stav bodů?

Jak zjistit stav bodů

Aktuální počet bodů si může prakticky každý řidič zkontrolovat kdekoliv online. Stačí k tomu mít elektronický občanský průkaz nebo datovou schránku. Skrze tyto dvě věci se následně přihlásite do Portálu občana, kde si snadno v Kartě řidiče zjistíte počet bodů.
Archiv

Jak zjistit počet bodů přes datovou schránku

Výpis je možné získat vyplněním jednoduchého formuláře na Portálu veřejné správy v sekci CzechPOINT@home. K ověření identity dojde vyplněním přihlašovacích údajů k přístupu do datové schránky fyzické osoby, do které vzápětí výpis dorazí v podobě přílohy datové zprávy.
Archiv

Po jaké době se mažou body

Trestné body dostáváme už pět let. Pro jejich umazání musíte jezdit rok bez přestupku.

Co znamená že mám 0 bodů

Jedná se o "trestné" body, které se za páchání přestupků přičítají. K vybodování dochází při dosažení hranice 12 bodů.

Za co se berou body

Bodový systém – tabulka pokut 2023

Přestupek (zkráceně) Body Příkaz na místě (dříve bloková pokuta)
Vyšší překročení rychlosti – v obci o 20 km a více nebo mimo obec o 30 km a více 3 do 2500,- Kč
Nezastavení před přechodem 3 do 2500,- Kč
Jízda bez bezpečnostních pásů 3 do 2000,- Kč
Řízení s telefonem v ruce 2 do 1000,- Kč

Jak se počítá bodové hodnocení řidiče

Bodové hodnocení řidiče se pohybuje od 2 do 7 bodů za přestupek, současně se udělují také pokuty. Nejčastěji se udělují body za rychlost, tedy překročení nejvyšší povolené rychlosti. Počítá se vždy ten nejzávažnější přestupek.

Kde a jak můžete získat výpis bodového hodnocení řidiče

Výpis z bodového hodnocení řidiče je možné získat osobně na kterémkoli pracovišti Czech POINT, tedy na obecních úřadech, na pobočkách České pošty, u notářů na úřadech apod. Máte-li datovou schránku, můžete výpis z bodového hodnocení získat i on-line. Výpis z bodového hodnocení řidiče se vydává na počkání (ihned).

Jaké výpisy lze prostřednictvím datové schránky získat

Prostřednictvím datové schránky můžete získat elektronickou verzi výpisů z Informačních systémů veřejné správy (ISVS). Ostatní výpisy – např. z Rejstříku trestů, Veřejného rejstříku, bodového hodnocení řidiče, atd.

Za co se Odecitaji body

Body se vám odečítají nikoli "rok po každém přestupku", jak si nekteří nesprávně myslí, nýbrž rok poté, co nabylo právní moci rozhodnutí o posledním přestupku, a to za podmínky, že mezitím nenabylo právní moci rozhodnutí o jiném přestupku.

Co dělat když mám 12 bodů

Pokud řidič dosáhne hranice 12-ti trestných bodů, obecní/městský úřad mu tuto skutečnost písemně oznámí a zároveň ho vyzve k odevzdání řidičského průkazu nejpozději do 5 pracovních dnů.

Jak je to s bodovým systémem

Jedná se o "trestné" body – stav 0 bodů je dobře, 12 bodů je špatně. Za bodovaný přestupek se přičítá od 2 do 7 bodů. Při dosažení 12 bodů dochází k vybodování a vše směřuje ke ztrátě řidičského oprávnění na jeden rok. Na rozdíl od zákazu řízení nelze žádat o prominutí zbytku po polovině "trestu".

Na koho se vztahuje bodový systém v ČR

Český bodový systém se vztahuje pouze na řidiče motorových vozidel na území ČR. Za spáchání vybraných dopravních přestupků nebo trestného činu jsou řidičům přičítány "trestné" body (rozmezí od 2 do 7 bodů). Při dosažení hranice 12 bodů dochází k tzv. vybodování, tedy k dočasné ztrátě řidičského oprávnění.

Kdo udeluje body

„Trestné“ body zaznamenává v registru řidičů obecní úřad obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne, kdy je mu doručeno patřičné rozhodnutí nebo oznámení o pravomocné sankci za porušení vybraných povinností v provozu na pozemních komunikacích řidičem motorového vozidla.

Kdy mi přijde pokuta

361/2000 Sb. Pokuta za rychlost Vám do schránky přijde obvykle v řádu týdnů. Může to však trvat až měsíce. Nejdelší doba kdy Vám mohou úřady pokutu za rychlost doručit je maximálně 3 roky!

Jak snizit pocet bodů

Jak odečíst body (vymazání bodů)Pokud se nedopustí bodovaných přestupků, potom automaticky dochází k odpočtu 4 bodů vždy po roce řízení bez ztráty bodu.Aktivní účastí na kurzu s odpočtem 3 bodů za Absolvování školení bezpečné jízdy.Po právní moci zrušení pravomocného rozhodnutí, za něž byly řidiči zaznamenány body.

Jak požádat o datovou schránku

Datovou schránku si můžete v Portálu občana online založit, pokud už vlastníte nebo využíváte nějaký z nástrojů elektronické identifikace (NIA ID, mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identita a další možnosti). Stačí se jimi do Portálu občana přihlásit. Na úvodní obrazovce zvolíte „Založit datovou schránku“.

Co chodí do datové schránky

Budou vám do ní chodit informace z katastru, komunikace ohledně pokut, soudní rozhodnutí i výpisy z různých rejstříků. Stejně tak budete moci vy zasílat úřadům potřebné zprávy, sehnat si nejen výpis z rejstříku trestů, podat přes datovku daňové přiznání nebo využít další z jejich funkcionalit.

Jak se pocitaji body řidiče

Každý řidič začíná s 0 trestnými body. Za každý spáchaný přestupek získá příslušný počet bodů (od 2 do 7 podle závažnosti přestupku). Maximální možný počet trestných bodů je 12. Naráz můžete získat maximálně sedm bodů.

Jak odečíst trestné body

Řidiči mohou být odečteny body udělené v rámci bodového systému těmito třemi způsoby:Pokud se nedopustí bodovaných přestupků, potom automaticky dochází k odpočtu 4 bodů vždy po roce řízení bez ztráty bodu.Aktivní účastí na kurzu s odpočtem 3 bodů za Absolvování školení bezpečné jízdy.

Jak dlouho trva Vybodovani

Dosažením 12 bodů v rámci bodového hodnocení řidičů začíná proces, který pro většinu řidičů končí odevzdáním řidičského průkazu na dobu jednoho roku. Tato situace se často označuje jako vybodování.

Co se stane když se Vyboduju

Vybodovaný řidič dočasně ztrácí řidičské oprávnění a musí odevzdat řidičský průkaz. Vrácení řidičského průkazu je možné nejdříve po roce od vybodování a po absolvování přezkoušení z odborné způsobilosti, lékařské prohlídky a dopravně psychologického vyšetření.

Co se stane kdyz se Vyboduju

Pokud řidič dosáhne hranice 12-ti trestných bodů, obecní/městský úřad mu tuto skutečnost písemně oznámí a zároveň ho vyzve k odevzdání řidičského průkazu nejpozději do 5 pracovních dnů. Proti rozhodnutí je možné podat námitky, které Vám v případě zájmu pomůžeme sepsat.

Jak se dozvím o pokutě

RE: Na koho se mam obrátit když chci zjistit zda mam nějakou pokutu Na registru řidičů v místě bydliště na úřadu.

Kdy se mi prictou body

Body jsou odečteny k datu, které následuje po výročí posledního záznamu. POZOR důležité upozornění: Po dobu výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, neběží doba pro odečítání bodů.

Za co muze prijit pokuta

Za prasklé čelní sklo pokuta a 5 bodů

Vybraný dopravní přestupek Pokuta na místě
jízda pod vlivem alkoholu či drog
odmítnutí testu na alkohol a drogy
překročení rychlosti o 40 km/h v obci, o 50 km/h mimo obec
překročení rychlosti o 20 km/h v obci, o 30 km/h mimo obec do 2 500