Kde se nachází freony?

Kde se používají freony

Freony se vyznačují nehořlavostí, chemickou stabilitou a nízkou toxicitou. Použití: chladící média do ledniček, nosná média pro aerosolové použití v parfémech, insekticidní a čistící prostředky a některé druhy freonů se používaly k výrobě fluoroplastů.

Kdy byly zakázány freony

V ČR je použití tvrdých freonů zakázáno od roku 1995, zákaz recyklovaných tvrdých freonů je platný od roku 2004 a úplný zákaz měkkých freonů vstoupil v platnost v roce 2015.

Jak dlouho vydrží v atmosféře freony

Vydrží desítky tisíc let

„Tím, že vydrží déle v atmosféře, působí také déle svým skleníkovým efektem. Ty nejstálejší F-plyny vydrží v atmosféře i 22 800 let,“ vysvětluje Eva Krtková z Českého hydrometeorologického ústavu.

Čím se nahradily freony

Na základě Montrealského protokolu a zřejmého faktu o poškozování atmosférického ozónu, byly tvrdé freony CFC postupně nahrazovány HCFC. HCFC se staly součástí chladicích systémů, hnacími a plnícími plyny, byly i součástí čisticích prostředků a rozpouštědel.

Jak škodí freony

Freony uvolňují v ozonové vrstvě chlor, který ničí ozonovou vrstvu. Důsledkem je úbytek ozonové vrstvy a zvýšené pronikání UV záření na povrch Země, kvůli čemuž vznikají nemoci, jako je třeba zánět spojivek, rakovina kůže a poškození očí. Freony se taktéž řadí mezi skleníkové plyny.

Co škodí ozonové vrstvě

Takových látek, které mají negativní vliv na ozonovou vrstvu a ničí molekuly ozonu, je celá řada. Mezi ty nejškodlivější patří sloučeniny s obsahem chloru a bromu, známé také pod názvem halony a freony. Jejich destrukční působení je znázorněno na následujícím obrázku. Navíc mají tyto látky dlouhou životnost.

Kdo vynalezl freony

Thomas Midgley, Jr.

(18. května, 1889 Beaver Falls – 2. listopadu, 1944 Worthington) byl americký strojní inženýr a chemik. Vynalezl aditivum tetraethylolovo, které se přidávalo do benzínu, nebo halogenderiváty (CFC, Freony).

Co to je ozonová vrstva

Ozonová vrstva je část stratosféry ve výšce 15 až 35 km nad zemským povrchem, v níž se nachází značně zvýšený poměr ozonu vůči běžnému dvouatomovému kyslíku. Hraje mimořádně významnou roli pro pozemský život, neboť chrání planetu před ultrafialovým zářením.

Co by se stalo kdyby nebyla ozonová vrstva

Kdyby zmíněné UV paprsky prošly na zemský povrch bez ztráty energie v ozonové vrstvě, byly by mimořádně nebezpečné pro pozemské organizmy, protože vysoká energie fotonů vede ke vzniku různých typů rakovinných nádorů kůže a poškození zraku.

Co ničí ozón

Mezi ty nejškodlivější patří sloučeniny s obsahem chloru a bromu, známé také pod názvem halony a freony. Jejich destrukční působení je znázorněno na následujícím obrázku. Navíc mají tyto látky dlouhou životnost. Pokud se tedy jednou dostanou do atmosféry, některé z nich mohou ničit molekuly ozonu až 100 let.

Kde je ozonová vrstva nejtenčí

Ozonová vrstva se nachází ve stratosféře ve výšce 25–35 km nad zemí. Nejtenčí ozonová vrstva je nad severním a jižním pólem.

Jak zabránit ozonové díře

Je třeba omezit nebo zcela vypustit používání minerálního hnojiva, dále pak je potřeba zkvalitnit a zpřísnit čistění továrního vypouštění plynů do ovzduší a snížit vypouštění výfukových plynů.

Kdy se vrati stav ozonu na puvodni hodnotu

Ozónová vrstva nad Českou republikou i celou střední Evropou by se měla vrátit do původní podoby z roku 1980, kdy ozón začal ubývat, až kolem roku 2020. Počítá s tím vedoucí Solární a ozonové observatoře Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v Hradci Králové Karel Vaníček.

Jak člověk narušuje ozonovou vrstvu

Narušení ozonové vrstvy způsobily takzvané freony, chemikálie v chladicích zařízeních a aerosolech používané od 30. let minulého století. Freony v atmosféře snižovaly obsah ozonu, až nad Antarktidou vznikla ozonová díra.

Jak je silná ozonová vrstva

Ozonová vrstva začíná asi deset kilometrů nad zemí a je silná zhruba 40 kilometrů. Bez zastavení výroby látek poškozujících ozon by se do roku 2065 vrstva zmenšila o dvě třetiny.

Kde se nachází ozón

Ozón (O3) je přírodní plyn a přirozeně se vyskytuje ve stratosféře ve výšce 25-35 km nad hladinou moře, kde tvoří tzv. ozonovou vrstvu, která chrání Zemi před dopadem ultrafialového záření.

Jak je cítit ozón

Lidský čich rozpozná typickou svěží vůni ozonu již ve velmi nízké koncetraci. Běžně tuto vůni můžeme cítit po bouřce nebo při svařování elektrickým obloukem či u kopírovacích strojů. Slovo OZON znamená v řečtině „vonět“. Ozon je přírodní čistící a desinfekční látka.

Co způsobuje ozonové vrstvy

K nárůstu obsahu ozonu dochází při střetu dvouatomových molekul kyslíku s fotony ultrafialového slunečního záření anebo po rozštěpení elektrickou energií z blesků. Takto dodaná energie rozštěpí molekulu kyslíku na dva radikály, které poté reagují s jinými dvouatomovými molekulami za vzniku tříatomových molekul ozonu.

Co ničí ozon

Mezi ty nejškodlivější patří sloučeniny s obsahem chloru a bromu, známé také pod názvem halony a freony. Jejich destrukční působení je znázorněno na následujícím obrázku. Navíc mají tyto látky dlouhou životnost. Pokud se tedy jednou dostanou do atmosféry, některé z nich mohou ničit molekuly ozonu až 100 let.

Co ničí ozonovou vrstvu

Mezi ty nejškodlivější patří sloučeniny s obsahem chloru a bromu, známé také pod názvem halony a freony. Jejich destrukční působení je znázorněno na následujícím obrázku. Navíc mají tyto látky dlouhou životnost. Pokud se tedy jednou dostanou do atmosféry, některé z nich mohou ničit molekuly ozonu až 100 let.

Co všechno zabije ozón

Ozon spolehlivě zničí spory plísně a tím zamezuje jejímu dalšímu šíření. Spóry mikromycet jsou závažnými alergeny ve vnitřním ovzduší budov. V závislosti na koncentraci spor plísní v ovzduší může dojít k alergickému onemocnění včetně astma bronchiale. Alergie na plísně je častá především u dětí.

Co způsobuje ozón

Stratosférický ozón má pozitivní roli pro život na Zemi. Jeho úbytek má za následek pronikání UV záření k zemskému povrchu, které zde může u živých organismů způsobovat vyšší výskyt rakoviny kůže, oční choroby nebo oslabení imunitního systému. Vedle toho se ozón vyskytuje také v dolní části atmosféry – v troposféře.

Co všechno zabije ozon

Ozon spolehlivě zničí spory plísně a tím zamezuje jejímu dalšímu šíření. Spóry mikromycet jsou závažnými alergeny ve vnitřním ovzduší budov. V závislosti na koncentraci spor plísní v ovzduší může dojít k alergickému onemocnění včetně astma bronchiale. Alergie na plísně je častá především u dětí.

Kde se nachází ozon

Ozón (O3) je přírodní plyn a přirozeně se vyskytuje ve stratosféře ve výšce 25-35 km nad hladinou moře, kde tvoří tzv. ozonovou vrstvu, která chrání Zemi před dopadem ultrafialového záření.

Co ničí bakterie

Ozon jako nejsilnější dostupný oxidant působí na bakterie a viry mimořádně účinně. Neexistuje žádná bakterie ani plíseň, které by odolaly ozónu. (v závislosti na koncentraci, teplotě a atmosférickém tlaku) Je to mnohem účinnější metoda než použití chloru, které závisí na difůzi do protoplazmy buňky a pasivování enzymů.