Kde se v ČR vyskytuje čedič?

Co se vyrábí z čediče

Z čedičových vláken, která jsou velmi pevná a ohebná, se vyrábějí tkaniny, které se používají v různých průmyslových oborech jako izolace, šňůry a sítě. Původní název čediče je černý kámen nebo lidově také čadič. Nám nejznámější využití tohoto kamene bylo na dlažební kostky.
Archiv

Co je to čedič

bazalt (čedič) nejhojnější výlevná magmatická hornina na povrchu Země, Měsíce a patrně i jiných těles sluneční soustavy; na Zemi tvoří více než 90 % výlevných hornin.

Jak vzniká čedič

26 – čedič (bazalt)

Oslabeným místem zemské kůry se žhavé magma prodralo až na povrch. Z řady sopek střídavě vytékala láva a vyletovala oblaka popela a kamenů. Z lávy, která utuhla v přívodním kanálu sopky – sopouchu, vznikla pevná hornina – bazanit. Při chladnutí bazanit rozpukal na nepravidelné sloupce.

Jak vznikají horniny

Jsou z magmatu, které se buď dostane nebo nedostane na povrch, jsou vyvřelé, protože magma je horké a vře. Pokud magma utuhne hluboko pod povrchem, vzniknou horniny hlubinné neboli plutonické. Pokud se dostane na povrch, vylije se jako láva a utuhne jako horniny výlevné, vulkanické neboli efuzívní (také extruzívní).

Kde se čedič vyskytuje

Čedič je nejhojnější magmatická hornina zemského povrchu, tvoří prakticky celé oceánské dno a z velké části zemskou kůru. Bazalty se vyskytují v Českém středohoří, např. kopce Tlustec, Radobýl nebo hora Říp.

V čem se liší čedičové magma od žulového

Magma, které vzniká v zemském plášti, se nazývá primární; sekundární (žulové) vzniká horotvornou činností. Primární magma je poněkud řidší a snadno proniká k zemskému povrchu, kde tuhne. Vznikají z něj výlevné horniny, např. čedič.

Na co se používá žula

Využití Žula se používá na sokly pomníků, na náhrobky, slouží jako stavební kámen pro liniové stavby (žulové kostky cest, dláždění luxusních chodníků a vnitřních prostor staveb) a v některých regionech jako běžný stavební kámen. Rozpukané žuly se používají na štěrk.

Kde jsou horniny

Horniny najdeme na povrchu pevnin, ale i na dně moří a oceánů. Na některých místech bývají překryty půdou. Jsou složeny z nerostů. Místo na zemském povrchu, kde vytéká nebo vytékalo magma ze země nazýváme sopka či vulkán.

Jaký je rozdíl mezi horninami a nerosty

Jako minerál (nerost) se ozačuje homogenní látka určitého chemického složení a fyzikáchních vlastností. Mezi minerály (nerosty) patří například křemen, diamant, sádrovec, kalcit, pyrit atd. Horniny jsou složeny z více minerálů a homogenní tedy nejsou – každý druh minerálu v hornině vykazuje jiné vlastnosti.

Co je čedič hornina nebo nerost

Čedič neboli bazalt je velice četná tmavá výlevná vyvřelá hornina s charakteristickou porfyrickou nebo sklovitou strukturou. Vyskytuje se však i ve formě škváry, bez viditelných krystalů. Obvykle má šedou či černou barvu, zvětralý čedič má barvu spíše šedou.

Kde jsou kamenné varhany

Kamenné varhany vznikají díky sloupcovité odlučnosti bazaltu – čediče. Skalní útvar Panská skála leží kousek od silnice mezi Kamenickým Šenovem a obcí Prácheň tam, kde se setkávají hranice Českého středohoří a Lužických hor.

Jak dlouho chladné láva

V závislosti na mocnosti tuhnoucí lávy může láva tuhnout od několika minut po roky. Při dlouhodobějším tuhnutí lávy dochází často ke vzniku kamenných varhan.

Jak poznat žulu

Žuly (též granity) jsou hlubinné vyvřelé horniny obsahující v podstatném množství křemen. Žuly jsou obvykle světlé, šedavě nebo bělavě zbarvené, někdy s modrým odstínem. Známé jsou ovšem také žlutavé, růžové a červené druhy. Žuly jsou stejnoměrně všesměrně zrnité (eugranitické), občas porfyrické.

Jak stará je žula

Mrákotínská žula

Z regionálně-geologického hlediska je součástí moldanubického plutonického komplexu tvořeného jednotlivými intruzemi, které pronikaly do zemské kůry v různých fázích horotvorných procesů. Přibližně se jedná o období od 340 milionů let až do 300 milionů let.

Co je tvrdší mramor nebo žula

Trvanlivost- Žula je tvrdší a pevnější než mramor, který zase může vydržet déle po celá desetiletí.

Jak poznat co je to za kámen

Tvrdost rubínu, smaragdu nebo jiných drahých kamenů lze určit pomocí Mohsovy stupnice a ručního testeru. Takové měřicí přístroje, dostupné v internetových obchodech, udávají tvrdost minerálů v rozmezí 1 až 10. Neprofesionální nástroje však bývají dekalibrované, takže výsledek testu je často nespolehlivý.

Kde se pouziva žula

Ve stavebnictví je žula velmi oblíbená především pro svou tvrdost, díky které je i odolná vůči vlivům počasí. Proto se používá hlavně při stavbách a úpravách domů, ulic nebo zahrad. Lze ji použít jako terasovou dlaždici, vnější obložení stěn nebo obrubník.

Co je to žula

Žuly. Jako žuly označujeme světlé vyvřelé horniny, jejichž základní minerální složení je křemen, různé druhy živců, světlé a tmavé slídy (muskovit a biotit) a některé další tmavé minerály, jako je např. amfibol nebo pyroxen.

Jak poznat Znelec

Znělec (též fonolit) je výlevná magmatická hornina světle šedé až nazelenalé barvy. Samotný název ve většině jazyků vyjadřuje vlastnost horniny vydávat při poklepání zvuk, tedy znít. Obvykle obsahuje značný podíl živcových hornin a živce (s větším obsahem alkalických prvků), v menší míře plagioklasy.

Jak poznat Znělec

Znělec (fonolit) odpovídá svým nerostným a chemickým složením hlubinné hornině syenitu se zástupci živců. Obsahuje draselný živec a nefelín, v malém množství též amfiboly a pyroxeny. Barva je většinou šedá, s odstínem dozelena.

Kde v ČR můžeme vidět sloupcový rozpad čediče

Světoznámá Panská skála

Panská skála u Kamenického Šenova patří k nejvýznamnějším geologickým lokalitám u nás a od roku 1953 je chráněná jako národní přírodní památka. Sloupcová odlučnost čediče se zde vyvinula v tak dokonalé a reprezentativní podobě, že zdejší kamenné varhany vešly ve známost i za našimi hranicemi.

Kde můžeme vidět sloupcový rozpad čediče

Národní přírodní památka Vrkoč leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří. Vrkoč je nápadný skalní útvar ukrývající ve svém středu vynikající ukázku sloupcovitého rozpadu olivinického čediče ve tvaru obráceného vějíře.

Co se stane kdyz se láva dostane do moře

„Spojení lávy s mořem dokáže být nádherné, ale také dost nebezpečné," řekla Babbová. Když se láva dostane k oceánu, chladne, tmavne a tvrdne uprostřed oblak páry. Zatvrdlá láva vytváří deltu, která vypadá jako pevná půda, ale je nestabilní a může se kdykoli bez varování propadnout.

Jak se jmenuje ztuhlá láva

Magma je hlubinný ekvivalent lávy; jakmile se magma dostane na povrch tělesa, používá se pro jeho označení termín láva. Magma, které vzniká v zemském plášti, se nazývá primární; sekundární (žulové) vzniká horotvornou činností. Primární magma je poněkud řidší a snadno proniká k zemskému povrchu, kde tuhne.

Jak vypadá vápenec

Čisté vápence jsou bílé. Chemicky čistý organodetrický nezpevněný kalový vápenec se nazývá křída. Různé příměsi zabarvují horninu do šeda, červena (oxidy železa), zejména když je vystavena zvětrávání. Vápence vznikají biochemicky a biomechanicky.