Kdo chce mír ať se chystá na válku?

Co znamená para bellum

Název Parabellum je odvozen z latinského „Si vis pacem, para bellum“ („Hledáš-li mír, připrav se na válku“), což bylo moto DWM.

Co znamená si víš Pacem para bellum

Obecně proto platí to, co věděli už staří Římané: Si vis pacem, para bellum – chceš-li mír, připravuj se na válku.
Archiv

Kdo mlčí Ten souhlasí latinsky

Originál. QUI TACET, CONSENTIRE VIDETUR.

Kdo chce mír chystá válku vyznam

Přísloví "Kdo chce mír, chystá se na válku" je obecná myšlenka na prevenci konfliktů. Zdůrazňuje nutnost být připraven k boj, aby se mír mohl udržet. Pro udržení míru je nezbytné mít silnou armádu, dobré diplomatické vztahy a silnou vnitřní politiku. Případně možné hrozby je tak možné rychle a rozhodně odvrátit.

Co je psáno to je dáno

Přísloví použité v názvu článku slouží již od nepaměti jako připomínka významu písemných smluv pro právní jistotu smluvní stran, resp. významu písemných projevů obecně.

Kdo hledá najde latinsky

Komentáře ke slovu Si vis pacem, para bellum.

Si vis pacem, para bellum 23.02.2020 17:53
Ten si najde někoho, kdo se nechystá na válku.
> 27.06.2022 22:06
Ten si zaplatí, v zemi kterou chce napadnout, pacifistické hnutí.
Je to imperativ přátelé 04.04.2014 12:32

Kdo řekl chceš li Mir připravuj se na válku

„V míru se připravte na válku. Ve válce se připravte na mír. “ — Sun Tzu -543–-495 př.

Co jste vy byli jsme i my co jsme my budete i vy latinsky

Quod fuimus, estis; quod sumus, vos eritis Co jsme byli my, jste vy. Co jsme my, budete i vy.

Kdo miri vysoko padá nízko

Kdo míří vysoko, padá nízko.

–>Člověk, který velmi rychle dosáhl úspěchu a díky tomu se v určitém okruhu lidí stal známým, často své mimořádné postavení v krátké době ztratí.

Co je to pořekadlo

Jedná se v podstatě o ustálené výroky, které obsahují obecně platné zásady nebo zkušenosti mravoučné povahy.

Kdo hlídá hlídače

Abecední seznam latinských výroků po Q

Qui custodiet ipsos custodes – Kdo bude hlídat samotné hlídače (Kdo hlídá hlídače)

Proč studovat latinu

Latina stála u zrodu evropské vzdělanosti, reprezentuje evropské kulturní dědictví v nejširším kontextu – znalost alespoň některých latinských citátů a výrazů patří ke kvalitnímu všeobecnému vzdělání.

Co mě nezabije to mě posílí latinsky

Quod sumus hoc eritis.

Koho vodu Pijes

C) Pavel popletl české ustálené slovní spojení koho vodu piješ, toho dříví štípej vyjadřující, že člověk má být ke svému zaměstnavateli loajální.

Koho nepálí

Nehas, co tě nepálí. Neházej flintu do žita. Neházej perly sviním. Nehodí se to do řepy ani do zelí.

Jaký je rozdíl mezi rčením a pořekadlem

Rčení úzce souvisí s úslovím a pořekadlem. Rčení se liší od pořekadla především tím, že rčení lze volně časovat (házet perly sviním), zatímco pořekadlo jen v omezené míře nebo vůbec ne (chyba lávky; já nic, já muzikant), úsloví pak tvoří přechodový typ mezi rčením a pořekadlem.

Jak poznat přísloví

Přísloví se typicky skládají ze dvou členů (Jaký pán – taký krám) a často užívají rýmu, asonance či rytmu. Pro stejnou situaci je někdy možné najít přísloví opačných významů (např. Líná huba holé neštěstí a Mluviti stříbro, mlčeti zlato).

Kdo dřív přijde ten dřív mele latinsky

c) Prior tempore, potior iúre.

Co to je latina

Latina (lingua latina) je italický jazyk z indoevropské rodiny jazyků, kterým se mluvilo ve starověkém Římě. Přestože je považována za mrtvý jazyk, stále si udržuje svůj význam.

Kdo mluví latinsky

Latina

Latina (Lingua latina)
Úřední jazyk Svatý stolec, Maltézský řád, instituce římskokatolické církve po celém světě, historicky například Římská říše, dále většina evropských středověkých států, v některých až do 19. století.
Kódy
ISO 639-1 la
ISO 639-2 lat (B) lat (T)

Jak je Tezka latina

Je to dost náročný jazyk. Slovíčka se naučíte lehce, ale ty překlady z latiny do češtiny, to býval pro studenty dost těžký oříšek. Latina je již mrtvý indoevropský jazyk, používá se ale ještě v někerých oborech v lékařství, práva, filozofie,historie. Ale kdo má zájem studovat dále vys.

Co tě nezabije to tě posílí citát

Co mě nezabije, to mě posílí. Staň se tím, kým jsi. Zlepšeme sami sebe, tím se zlepší vše.

Kdo hledá nesnáze snadno se trefí

Nepěkné chování se oplácí stejným nevybíravým způsobem. Musí se to opravit tak, aby to nebylo poznat.

Kdo chce Slopat musí kopat

O vinici i vinohradu:

Kdo chce slopat, musí kopat.

Co to znamená nové koště dobře mete

"Nové koště dobře mete", dle F. Čermáka, nový člen, pracovník v týmu, skupině apod. se ze začátku obvykle snaží uvést dobře, vyvolat nejlepší dojem a získat svou horlivostí, pracovní morálkou, důvěru druhých nebo vedení.