Kdo inaugurace prezidenta?

Jak probíhá inaugurace prezidenta ČR

Od roku 2012 jej skládá předsedovi Senátu. Jakmile jsou nejdůležitější slova inaugurace vyřčena, musí je prezident stvrdit podpisem na slavnostní výtisk speciálním perem u pracovního stolu Tomáše G. Masaryka, prvního československého prezidenta a zakladatele inaugurace.

Kdo se stal prezidentem v roce 2023

Volební účast ve druhém kole dosáhla 70,25 %, vítězem se stal se ziskem 58,32 % hlasů Petr Pavel.

Kdy bude inaugurace prezidenta

Inaugurace Petra Pavla do úřadu prezidenta České republiky proběhla dne 9. března 2023 na slavnostní společné schůzi obou komor Parlamentu České republiky ve Vladislavském sálu Pražského hradu. Jedná se o sedmou inauguraci v historii samostatné České republiky.

Co to je inaugurace

Inaugurace (řidčeji inaugurování) je slavnostní společenský obřad či ceremonie, která představuje veřejné uvedení (instalaci) konkrétního člověka do jeho nové funkce, respektive do jeho úřadu.

Kdo je teď prezident

Prezident České republiky
Vlajka prezidenta České republiky
Úřadující Petr Pavel od 9. března 2023
Sídlo Pražský hrad Hrad I. nádvoří č.p. 1 Praha 1, Hradčany 119 08 Praha 012
Funkční období 5 let, nejvýše dvě po sobě jdoucí období

Kdy se stane Pavel prezidentem

Prezident České republiky

Inaugurace Petra Pavla novým prezidentem České republiky se uskutečnila 9. března 2023. Ve svém inauguračním projevu zdůraznil důstojnost, respekt a slušnost, uvedl, že by se chtěl podílet na tvorbě společné vize pro Českou republiku.

Koho zvolit za prezidenta

Prezident jmenuje předsedu vlády, ministry, ústavní soudce, předsedu a místopředsedy nejvyššího soudu, může udělovat milost a amnestii. Proto je důležité, aby byl prezident nezávislý, nadstranický a aby ctil morální hodnoty. Prezidentem by neměl být kandidát, který vede politickou stranu.

Kdo je náš prezident

Prezident České republiky
Úřadující Petr Pavel od 9. března 2023
Sídlo Pražský hrad Hrad I. nádvoří č.p. 1 Praha 1, Hradčany 119 08 Praha 012
Funkční období 5 let, nejvýše dvě po sobě jdoucí období
První ve funkci Václav Havel 2. února 1993

Odkdy je Pavel prezident

Prezident České republiky

Inaugurace Petra Pavla novým prezidentem České republiky se uskutečnila 9. března 2023. Ve svém inauguračním projevu zdůraznil důstojnost, respekt a slušnost, uvedl, že by se chtěl podílet na tvorbě společné vize pro Českou republiku.

Kdy končí funkční období prezidenta

Mezi lety 1993 a 2012 byl prezident ČR volen nepřímo Parlamentem. Prezidentem republiky může být zvolen občan, který má právo volit a dosáhl věku 40 let. V České republice je funkční období prezidenta 5 let.

Kde žije prezident ČR

Lumbeho vila je původem pozdně klasicistní patrový měšťanský dům, který se nachází v severozápadní části pražských Hradčan v ulici U Brusnice (západním směrem od Jízdárny Pražského hradu, severně od horního konce Jeleního příkopu, kde se nachází i místní tenisový dvorec, a nedaleko od hradčanského Nového Světa).

Co může dělat prezident

h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán, i) jmenuje soudce, j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, k) má právo udělovat amnestii.

Co dělá manželka Petra Pavla

Eva Pavlová (rozená Zelená, * 5. listopadu 1964 Šumperk) je podplukovnice české armády v záloze, od září 2022 zastupitelka obce Černouček a od března 2023 první dáma České republiky z titulu manželky prezidenta republiky Petra Pavla. Některá data mohou pocházet z datové položky.

Jak dlouho bude ČR bez prezidenta

Prezident České republiky
Úřadující Petr Pavel od 9. března 2023
Sídlo Pražský hrad Hrad I. nádvoří č.p. 1 Praha 1, Hradčany 119 08 Praha 012
Funkční období 5 let, nejvýše dvě po sobě jdoucí období
První ve funkci Václav Havel 2. února 1993

Kdo se může stát prezidentem

Prezidentem republiky může být zvolen občan, který má právo volit a dosáhl věku 40 let. Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát po sobě. Zvolen také nemůže být občan, který byl odsouzen za velezradu nebo za hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku.

Co musí splňovat kandidát na prezidenta

Kandidáti musejí splňovat podmínky pro výkon funkce, které jsou obdobné jako do senátu PČR, tedy občanství ČR a věk nejméně 40 let, musí mít svéprávnost a nesmí jít o stávajícího (posledního) prezidenta, pokud je ve funkci již druhé volební období po sobě.

Kdy nastupuje Pavel jako prezident

Prezident České republiky

Inaugurace Petra Pavla novým prezidentem České republiky se uskutečnila 9. března 2023. Ve svém inauguračním projevu zdůraznil důstojnost, respekt a slušnost, uvedl, že by se chtěl podílet na tvorbě společné vize pro Českou republiku.

Kde bydlí český prezident

Lumbeho vila je původem pozdně klasicistní patrový měšťanský dům, který se nachází v severozápadní části pražských Hradčan v ulici U Brusnice (západním směrem od Jízdárny Pražského hradu, severně od horního konce Jeleního příkopu, kde se nachází i místní tenisový dvorec, a nedaleko od hradčanského Nového Světa).

Jaký je minimální věk prezidenta

Prezidentem republiky může být zvolen občan, který má právo volit a dosáhl věku 40 let. Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát po sobě. Zvolen také nemůže být občan, který byl odsouzen za velezradu nebo za hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku.

Jak se říká vlajce prezidenta

Vlajka prezidenta republiky (neboli standarta prezidenta ČR nebo prezidentská standarta) je bílá, s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých.

Jak se pozna že je prezident na Hradě

Prezidentská standarta

Uprostřed bílého pole je velký státní znak, pod kterým je na červené stuze, podložené žlutými lipovými ratolestmi, bílý nápis PRAVDA VÍTĚZÍ. List vlajky je čtvercový (v poměru šířky k délce 1:1). Označuje sídlo prezidenta republiky v době jeho přítomnosti v České republice, stejně tak např.

Kdo stojí v čele státu

Prezident je hlavou státu a reprezentuje ho v zahraničí. Jmenuje předsedu vlády a na jeho návrh ministry. Jmenuje také soudce, guvernéra České národní banky a bankovní členy České národní banky a prezidenta a viceprezidenty Nejvyššího kontrolního úřadu.

Co prezident rozpouští

má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního (viz dále), podepisuje zákony, jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, jmenuje členy Bankovní rady České národní banky.

Kdo je dcera Evy Pavlové

Eva Pavlová

pplk. Mgr. Eva Pavlová
Děti Eva Friedlová
Sídlo Černouček
Alma mater Letecká fakulta Technické univerzity v Košicích Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda
Profese vojačka

Kde se narodila Eva Pavlova

5. listopadu 1964 58 let, ŠumperkEva Pavlová / Datum narození