Kdo je v mešitě?

Kdo může do mešity

Islám nařizuje oddělení prostor pro muže a ženy, v ideálním případě je prostor pro ženy až za prostorem pro muže, což znamená, že jsou dále od mihrábu. Větší mešity mají zpravidla zvláštní místnosti pro každé pohlaví. Ženy se nemusí účastnit ani páteční modlitby, ale neklade se jim v účasti překážka.

Kdy se chodí do mešity

Muezzin (arabsky مؤذن‎) je v islámu služebník mešity, který stojí na ochozu minaretu a svolává věřící k modlitbě. Muezzin volá tzv. azán (arabsky أَذَان‎). Tak se děje celkem pětkrát denně v sunnitských zemích – před úsvitem, ráno, v poledne, večer a po západu slunce; nebo třikrát denně v šíitských zemích (Irák, Írán).

Jak se chovat v mešitě

Etiketa chování v mešitě

Před vstupem do mešity si zujte boty a odložte je na místo k tomu určené nebo si je vemte s sebou do ruky. Co se týče oblečení u žen, měly by mít zahalená ramena, kolena a zakryté vlasy šátkem. Muži by na sobě měli mít dlouhé kalhoty.

Jak se jmenuje islámská svatyně

Pro muslimy Vznešená a ušlechtilá svatyně

V sunnitském islámu má Chrámová hora (arabsky Al-Haram al-qudsí aš-šaríf, Vznešená a ušlechtilá svatyně) ohromnou důležitost díky mešitě Al-Aksá a Skalnímu dómu. Skalní dóm je pojmenován podle skalního výčnělku, nad kterým se tyčí.

Jak vypadá Alláh

súře (kapitole Koránu) se u popisu Alláha objevují tyto atributy: jedinečný/jediný, věčný/nezávislý, nezplozený/neplodící (potomstvo) a nesrovnatelný s ničím. Alláh má být rovněž i nejvyšším soudcem, který rozdělí lidi na ty, kteří budou odměněni nebem (rájem Jannah) a ty kteří budou potrestáni peklem (Jahannam).

Co to je minaret

Minaret (arabsky mizana, manára, מינרט) je součást mešity. Jde o věžovitou stavbu, nejčastěji štíhlého okurkovitého tvaru, vysokou v průměru okolo 15 metrů, ale u některých mešit i přes 200 m. Nejvyšší minarety má Mešita Hasana II. v Casablance (210 m), minarety Velké mešity v Teheránu by měly mít 230 m.

Co se nesmí při ramadánu

Ramadán začíná od východu do západu slunce a v tuto dobu se nesmí pít (alkohol, ale ani vodu), jíst, mít sex, kouřit. To znamená, že první jídlo může mít po západu slunce a poslední před východem slunce. Mezi tím může mít sex, kouřit, jíst vše kromě vepřového masa a pít vše mimo alkoholu.

Co nesmí jíst muslimové

Muslimové nekonzumují vepřové maso, krev a uhynulá zvířata. Je-li muslim ke konzumaci těchto potravin donucen, za hřích se to nepovažuje. Platí také zákaz konzumace oslů, masožravých ptáků a zvěře. Z ryb mohou konzumovat pouze ty, které mají šupiny a ploutve.

Co se v Turecku nesmí dělat

Co se nesmí v Turecku

Je zakázán vývoz jakýhkoliv starožitných předmětů (za ty jsou považovány předměty starší 100 let). Je přísně zakázán dovoz drog, obchodování s nimi a i jejich užívání. Tresty jsou velmi přísné. Ve vojenských objektech, nádražích, letištích a u většiny mešit je zakázáno fotografovaní.

Co se nesmí vozit do Turecka

Zakázán je dovoz drog a jiných omamných látek, obchodování s nimi a jejich spotřeba. Za nedovolenou výrobu, vývoz a dovoz omamných nebo psychotropních látek (již za 1 gram) hrozí trest odnětí svobody ve výši 10 až 20 let a vysoké peněžité tresty.

Kdo založil islám

Zakladatel islámu byl na začátku 7. století arabský obchodník Mohamed, kterého muslimové považují za posledního proroka. Muslimové věří, že Bůh Mohamedovi zjevil Korán, který společně se sunnou (Mohamedovy činy a slova) považují za základní prameny islámu.

Co je v kostce v Mekce

Kaaba znamená arabsky kostka. Obsahuje úlomek černého kamene – meteoritu. Kaaba je jednoduchou, 15 metrů vysokou kostkou pokrytou černým sametem. Do výšky asi tří metrů je samet odhrnut a jsou vidět tmavě šedé kvádry, z nichž je zhotovena.

Kdo věří v Alláha

Ježíšovi bylo dle Koránu zjeveno Evangelium “Injil”, Králu Davidovi Zabur (Žalmy), Mojžíšovi Tawrah (Tóra) a Mohammedovi Quran (Korán).

Co se nesmi v islámu

Muslimové nekonzumují vepřové maso, krev a uhynulá zvířata. Je-li muslim ke konzumaci těchto potravin donucen, za hřích se to nepovažuje. Platí také zákaz konzumace oslů, masožravých ptáků a zvěře. Z ryb mohou konzumovat pouze ty, které mají šupiny a ploutve.

Kdo postavil minaret

Minaret nebo také Turecká věž je stavba v ose zámku. Toto atraktivní dílo bylo zbudováno Aloisem Josefem I. podle plánů architekta Josefa Hardtmutha na přelomu 18.

Kdo postavil zámek Lednice

Lednice (zámek)

Zámek Lednice
Architekti Jiří Wingelmüller, Josef Kornhäusel
Výstavba 16. století
Přestavba polovina 19. století
Další majitelé Lichtenštejnové

Jak se dodržuje ramadán

Během 30 dní muslimové dodržují půst a nepijí. Zákaz však platí pouze během dne od východu do západu slunce. Jakmile slunce zapadne za obzor, vše je opět povoleno. Nelze se tedy divit, že během Ramadánu to v arabských zemích žije především ve večerních a nočních hodinách.

Co je ramadán 2023

Na kdy připadá termín Ramadánu:

2023: 23. března – 21. dubna. 2024: 11.

Co islám zakazuje

Víra zakazuje působení bolesti živým tvorům, braní si, co mi není dáno, lhaní, užívání alkoholu a sexuální nemorálnost.

Co Nejedi Židi

Základní pravidla kašrutu

Tóra rozděluje zvířata na čistá a nečistá, ke konzumaci je určeno jen maso čistých zvířat. Ze savců se například smí jíst hovězí, jehněčí či kůzlečí. Košer ale v žádném případě není maso vepřové, koňské a králičí.

Jaké plavky do Turecka

Pokud jedete do Turecka na letní dovolenou, tak rozhodně si nezapomeňte přibalit plavky. Když si vezmete dvoje plavky, nic tím nezkazíte. Jedny se Vám mohou sušit, mezitím co druhé budete mít na sobě a budete se v nich moci opalovat.

Co je zakázané v Turecku

Zakázán je dovoz drog a jiných omamných látek, obchodování s nimi a jejich spotřeba. Za nedovolenou výrobu, vývoz a dovoz omamných nebo psychotropních látek (již za 1 gram) hrozí trest odnětí svobody ve výši 10 až 20 let a vysoké peněžité tresty.

Co se vyplatí koupit v Turecku

Co se v Turecku podstatně vyplatí, je nákup vodní dýmky. Pořídíte ji zhruba o třetinu levněji než u nás a výběr dýmek i tabáků různých chutí a vůní je opravdu rozmanitý. Dalším milým dárkem, který se zde vyplatí koupit, je zlato a šperky. Dávejte si však pozor na to, co kupujete.

Co bylo před islámem

Předislámská Arábie. Oblast Arabského poloostrova před příchodem islámu nebyla politicky, ani nábožensky jednotná. Střed poloostrova s nehostinnou pouští byl osídlen semitskými nomádskými kmeny, vyznáním většinou polyteistickými, některé však přijaly judaismus, či křesťanství.

Co to je Kaaba

Ka'ba je nejposvátnějším místem islámu. Muslimové věří, že ji zde na svém putování postavil sám Abraham, který byl pověřen Bohem, aby na své cestě vystavěl oltář. Už v dobách, kdy na Arabském poloostrově panoval polyteismus, byla Ka'ba významným poutním cílem.