Kdo je v opozici?

Co je to koalice a opozice

Koalice (z lat. co-alescere, „srůstat“) obecně označuje spojenectví států, organizací, politických stran, frakcí nebo osob k prosazení určitých konkrétních cílů. Koaliční partneři podnikají některé společné kroky, ale každý zpravidla sleduje své vlastní zájmy, někdy dokonce i protichůdné.

Co dělá Vláďa

Vláda je ústředním orgánem fiskální politiky a financování činností, které zajišťují funkce státu. Vytváří a předkládá Poslanecké sněmovně návrh státního rozpočtu, kontroluje a řídí jeho plnění, zejména v oblasti dotací, a po skončení rozpočtového roku předkládá státní závěrečný účet.

Co je to opoziční smlouva

Opoziční smlouva (plným názvem Smlouva o vytvoření stabilního politického prostředí v České republice uzavřená mezi Českou stranou sociálně demokratickou a Občanskou demokratickou stranou) je označení dohody o spolupráci mezi ČSSD a ODS po předčasných sněmovních volbách v roce 1998.

Kdo vládne v ČR

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval vládu Petra Fialy vzešlou z říjnových voleb 17. prosince 2021. Podílí se na ní volební koalice SPOLU složená z ODS, KDU-ČSL a TOP 09 a koalice Piráti a Starostové, sestávající z Pirátů a STANu. Kabinet tvoří 18 členů, z toho 6 za ODS, 4 STAN, 3 KDU-ČSL, 3 Piráti a 2 za TOP 09.

Kdo vládl v ČR

Přehled vlád samostatné České republiky

Pořadí Název vlády Počet členů
1. první vláda Václava Klause 19
2. druhá vláda Václava Klause 15/16
3. vláda Josefa Tošovského 17/19
4. vláda Miloše Zemana 17/19

Kdo tvori vládu

Vláda ČR se skládá z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů. Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů. Vláda je odpovědná ze své činnosti Poslanecké sněmovně.

Kdo stojí v čele státu

Prezident je hlavou státu a reprezentuje ho v zahraničí. Jmenuje předsedu vlády a na jeho návrh ministry. Jmenuje také soudce, guvernéra České národní banky a bankovní členy České národní banky a prezidenta a viceprezidenty Nejvyššího kontrolního úřadu.

Kdo jmenuje vládu

Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů. Vláda je odpovědná ze své činnosti Poslanecké sněmovně. Rozhoduje ve sboru a k přijetí jejího usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech jejích členů.

Z koho se sklada vláda

Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci, skládá se z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů.

Jak je volena vláda

Vláda jako vrcholný orgán výkonné moci rozhoduje na základě zákonů a v jejich mezích o zásadních otázkách celostátního významu, pokud rozhodování o nich nepřísluší ministerstvům, jiným ústředním orgánům státní správy, nebo jimi řízeným orgánům. Rozhodnutí vlády mají formu usnesení vlády.

Kde je sultán

Sultanáty vznikaly od středověku, v současné době existují dva samostatné sultanáty – Brunej a Omán a další v rámci Malajské federace (Johor, Kelantan, Kedah, Pahang, Perak, Selangor a Terengganu).

Kdo kontroluje Vláďu

Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně. Poslanecká sněmovna má tedy významnou úlohu – podílí se na ustanovování nové vlády (společně s prezidentem) a následně kontroluje její činnost.

Na co si dát pozor v Ománu

Omán je velmi bezpečnou destinací. I kapsářství je méně běžné než v západních zemích. Přesto je ale lepší dávat si pozor na své věci v místech s mnoha lidmi (tržiště apod.). Je vhodné se mít na pozoru s dopravou, hlavně při přecházení přes cestu, jelikož zdejší řidiči nejsou zvyklí před chodci zastavovat či brzdit.

Kdo byl posledni Sultan

Mehmed VI.
Úmrtí 16. května 1926 (ve věku 65 let) San Remo, Itálie
Povolání panovník
Titul Jeho sultánské veličenstvo chálífa
Předchůdce Mehmed V.

Kdo má výkonnou moc v ČR

Vláda České republiky je definována jako vrcholný orgán výkonné moci. Skládá se z předsedy, místopředsedů vlády a ministrů. Předseda vlády je jmenován prezidentem republiky, který poté na návrh předsedy jmenuje i ostatní členy vlády.

Co se nesmí vozit do Ománu

Do země je zakázáno dovážet následující položky: narkotika, části rostliny či semena konopí (cannabis), pornografické publikace, střelné či bodné zbraně a další. Dovoz některých léků, které jsou v České republice povoleny, může být v Ománu omezen (např. Codein).

Co se nesmí dovážet do Ománu

Suvenýry z moře

V Ománu je podle informací dostupných na internetu zakázán také sběr mušlí, škeblí, korálů, raků a želvích vajec.

Kde žil sultán

Sultán a jeho rodina žili původně v paláci Topkapi, tento středověký palác však postrádal moderní styl a komfort sídel evropských panovníků, po kterém sultán Abdülmecid zatoužil.

V jakém roce zanikla Osmanská říše

Zrušení Osmanské říše a sultanátu prosadil v tureckém parlamentu 1. listopadu 1922 Mustafa Kemal Paša, který je známější pod čestnou přezdívkou Atatürk (Otec Turků). Turecký nájezdník byl ve své době postrachem a pro naše předky i symbolem krutosti.

Kdo má Zakonodarnou moc

V moderní teorii státu je vedle moci výkonné a soudní jednou z nezávislých větví státní moci, svěřená zákonodárnému sboru (parlamentu). Zákonodárce je orgánem, který vykonává zákonodárnou moc. V České republice je to Parlament, skládající se ze dvou komor – Poslanecké sněmovny a Senátu.

Co se vyplatí koupit v Ománu

Co si v Ománu koupit

Omán je známý především výrobou nejrůznějších řemeslných výrobků – keramiky, šperků, kožených výrobků, výrobků z palmových listů, koberců nebo textilu, které se dají koupit zejména ve specializovaných obchodech a na arabských trzích, zvaných souky.

Co je to sultán

Sultán je panovnický titul používaný v muslimských zemích. Sulejman I. V arabštině to bylo původně abstraktní podstatné jméno s významem vládnutí, panovnická moc. Postupně se stalo obecným označením pro vládní hodnostáře, ministry či panovníky, až od 12.

Kdo jsou Osmani

Osmanští Turci, jejichž vládnoucí sultáni odvozovali svůj původ od zakladatele dynastie Osmana, zahájili svůj vpád do Evropy v roce 1354 dobytím přístavní byzantské pevnosti Gallipoli u průlivu Dardanely. Tím získali základnu a jakýsi odrazový můstek pro své další výpady na evropské území.

Kdo má nejvyšší moc v ČR

Prezident republiky je hlavou státu a je volen přímou volbou na pětileté volební období. K jeho pravomocem patří jmenování a odvolávání vlády a jejích členů, svolávání zasedání Poslanecké sněmovny a případné rozpouštění Poslanecké sněmovny.

Kdo v ČR vykonava moc

Vláda České republiky je definována jako vrcholný orgán výkonné moci. Skládá se z předsedy, místopředsedů vlády a ministrů. Předseda vlády je jmenován prezidentem republiky, který poté na návrh předsedy jmenuje i ostatní členy vlády.