Kdo může odvolat prezidenta?

Kdo může odvolat prezidenta republiky

Česká republika

Ústavní soud může na základě ústavní žaloby Senátu rozhodnout o tom, že prezident republiky ztrácí prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt. K přijetí návrhu ústavní žaloby Senátem je třeba souhlasu třípětinové většiny přítomných senátorů.

Jak se odvolává prezident

Prezident se ujímá úřadu složením slibu do rukou předsedy Senátu, do roku 2013 skládal slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. Prezidentovo funkční období trvá pět let. Vzdát se svého úřadu může též do rukou předsedy Senátu Parlamentu ČR.

Kdo může navrhnout kandidáta na prezidenta

Volba se musí konat v posledních šedesáti dnech funkčního období úřadujícího prezidenta, nejpozději však třicet dnů před jeho koncem. Volbu vyhlašuje předseda Senátu. Navrhnout kandidáta může každý občan České republiky starší 18 let, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 50 tisíci takovými občany.

Co má dělat prezident

Prezident v prezidentské republice

Prezident je hlavou moci výkonné, většinou zároveň předsedou vlády. Je nezávislý na parlamentu, současně však nemá žádné pravomoci ve vztahu k parlamentu. Zpravidla je volen přímo či nepřímo občany státu, což mu poskytuje vysokou míru legitimity.

Jaké podmínky musí splňovat kandidát na prezidenta

Návrh občana vyžaduje podporu minimálně 50 000 oprávněných voličů formou petice a musí být podán alespoň 66 dnů před samotnou volbou. Kandidátem se může stát státní občan České republiky, s právem volit, a jenž dosáhl věku 40 let.

Kdo schvaluje válku

Právo k vyhlášení válečného stavu má pouze Parlament České republiky. K tomuto úkonu je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny všech poslanců (tj. 101) a souhlas nadpoloviční většiny všech senátorů (tj. 41).

Kdo bude příštím prezidentem

Volba prezidenta České republiky 2023

Petr Pavel Andrej Babiš
nestraník ANO
3 359 151 hlasů 2 400 046 hlasů
58,32 % 41,67 %
zvolený kandidát nezvolený kandidát

Kdo bude kandidovat na prezidenta ČR v roce 2023

Zaregistrovaní kandidáti

Č. Kandidát Stranická příslušnost
1 Pavel Fischer nestraník
2 Jaroslav Bašta SPD, dříve ČSSD a BOS
4 Petr Pavel nestraník, dříve KSČ
5 Tomáš Zima nestraník, dříve KSČ

Jak se sbírají podpisy na prezidenta

V první řadě ověřujeme celkový počet petentů na petici. Je-li na petici alespoň 50 000 validních podpisů, následuje kontrola náhodně vybraného vzorku s 8 500 podpisy. Ten je určen na základě matematického klíče, který Ministerstvo vnitra vylosuje 7. listopadu za účasti notáře.

Co může vetovat prezident

Prezident má možnost s odůvodněním vrátit zákon schválený parlamentem zpět k novému projednání (suspenzivní veto). Poslanecká sněmovna může setrvat na původním návrhu zákona a přehlasovat prezidentské veto nadpoloviční většinou všech poslanců.

Kdo chce kandidovat na prezidenta

Zaregistrovaní kandidáti

Č. Kandidát Stranická příslušnost
1 Pavel Fischer nestraník
2 Jaroslav Bašta SPD, dříve ČSSD a BOS
4 Petr Pavel nestraník, dříve KSČ
5 Tomáš Zima nestraník, dříve KSČ

Kdo může vyhlásit válku

V Česku lze válečný stav vyhlásit pouze v případě napadení nebo je-li třeba plnit smlouvy o společné obraně. Válečný stav vyhlašuje Parlament České republiky, k přijetí usnesení o vyhlášení válečného stavu je nutná nadpoloviční většina obou komor parlamentu.

Kdo je velitelem ozbrojených sil

Další úkoly ozbrojených sil České republiky vyplývají z mezinárodních smluvních závazků. Činnost ozbrojených sil kontrolují ústavní a další zákonem stanovené orgány. Vrchním velitelem ozbrojených sil je prezident republiky Petr Pavel.

Kdo bude kandidovat na prezidenta v roce 2023

Volba prezidenta České republiky 2023

kandidát
Pavel Fischer 6,75 %
Jaroslav Bašta 4,45 %
Marek Hilšer 2,56 %
Karel Diviš 1,35 %

Koho můžeme volit

Občané mají právo přímo volit: prezidenta republiky, členy Poslanecké sněmovny Parlamentu, členy Senátu Parlamentu a také

Kdo je zima

Od roku 1999 je přednostou Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, kde je také vedoucím referenční laboratoře pro klinickou biochemii. K roku 2022 měl jeho Hirschův index hodnotu 35, což značí excelenci ve vědecké komunitě.

Kdo má nejvíce hlasu na prezidenta

Volba prezidenta České republiky 2023

Petr Pavel Andrej Babiš
nestraník ANO
3 359 151 hlasů 2 400 046 hlasů
58,32 % 41,67 %
zvolený kandidát nezvolený kandidát

Kde sídlí český prezident

Původní československá prezidentská kancelář vznikla v roce 1919, po rozpadu Československa na ni v roce 1993 navázala česká prezidentská kancelář. Sídlí na Pražském hradě a v jejím čele je vedoucí (neoficiálně zvaný kancléř), kterou je od roku 2023 Jana Vohralíková. Některá data mohou pocházet z datové položky.

Kdo má v ČR právo veta

V Česku k přehlasování veta prezidenta stačí, když pro zákon hlasuje většina všech poslanců v Poslanecké sněmovně. absolutní veto – proces je definitivně a bezpodmínečně zastaven (tento typ veta např. používají stálí členové Rady bezpečnosti OSN). To samozřejmě nevylučuje přijetí ustanovení někdy v budoucnosti.

Co když prezident nepodepíše zákon

Podpisy pod zákonem, vyhlášení zákona

Pokud se prezident rozhodne zákon vrátit, nepodepíše jej. I když je poté prezidentské veto Sněmovnou přehlasováno, a zákon tedy bude vyhlášen, prezident jej už podle § 107 jednacího řádu Poslanecké sněmovny nepodepisuje. Posledním, kdo je povinen zákon podepsat, je předseda vlády.

Kdo bude prezidentem v roce 2023

Volební účast ve druhém kole dosáhla 70,25 %, vítězem se stal se ziskem 58,32 % hlasů Petr Pavel.

Kdo muze mobilizovat

Mobilizace ozbrojených sil může být částečná nebo všeobecná. Částečná mobilizace ozbrojených sil se za stavu ohrožení státu vztahuje na část vojáků v záloze nebo na část státního území České republiky. Všeobecná mobilizace ozbrojených sil se za válečného stavu vztahuje na všechny vojáky v záloze.

Kdo je to velitel

Velitel je odpovědný voják nebo civilní osoba velící vojenské jednotce, zařízení či prostředku. Velitelem je také vedoucí funkce v jiných ozbrojených sborech a složkách nebo paramilatantních jednotkách například u policie nebo u hasičů. Velitel vydává rozkazy (velí).

Kdy se bude volit premiér

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volby Datum Vítěz
Volby do Poslanecké sněmovny 2013 25. října – 26. října 2013 ČSSD
Volby do Poslanecké sněmovny 2017 20. října – 21. října 2017 ANO
Volby do Poslanecké sněmovny 2021 8. října – 9. října 2021 SPOLU

Koho zvolit za prezidenta

Prezident jmenuje předsedu vlády, ministry, ústavní soudce, předsedu a místopředsedy nejvyššího soudu, může udělovat milost a amnestii. Proto je důležité, aby byl prezident nezávislý, nadstranický a aby ctil morální hodnoty. Prezidentem by neměl být kandidát, který vede politickou stranu.