Kdo se bojí nesmí do lesa?

Kdo má strach nesmi do lesa

Kdo se bojí, nesmí do lesa.

–> Odvážným štěstí přeje.
Archiv

Kdo se bojí rčení

Sestav správně zpřeházená přísloví:

Kdo se bojí, má za tři. Kdo se bojí, nesmí do lesa. Mluviti stříbro, holé neštěstí. Mluviti stříbro, mlčeti zlato.

Jak se do lesa volá tak se z lesa ozývá

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá

Přísloví nás upozorňuje na to, že všechny naše činy mají své následky. Co člověk dělá, to se mu vrátí. Při hlasitém volání do lesa, to v praxi může být třeba rozzlobený hajný nebo lesník, který se objeví.
Archiv

Jak se do lesa

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozýváToto přísloví je nám všem asi hodně známé, ale zamyslel se někdo z nás nad jeho pravým významem nebo nad tím, co vlastně vystihujeMěli bychom se všichni zamyslet nad tím, jaká skupina lidí se kolem nás pohybuje a uvědomit si, co pro nás ti lidé znamenají.

Co znamená když se kácí les tak létají třísky

Analýza Michaela Romancova: Přísloví „Když se kácí les, létají třísky! “ glosuje skutečnost, že při důsledném prosazování čehokoli se nevyhnete nejrůznějším přešlapům. Často i dost fatálním.

Co nejvíce duní

České přísloví: Prázdný sud nejvíce duní.

Kdo se ptá nerad dá

Kdo se ptá, nerad dá. Nebuď zvědavá, budeš brzy stará. Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.

Co znamenají přísloví

Přísloví je žánr lidové slovesnosti v podobě krátkého mravního naučení vyjádřeného přirovnáním či metaforou. Tato naučení představují zobecnění zkušeností mnoha generací a vyjadřují různá hodnocení, normy jednání a z nich vyplývající závěry, působící jako mravní imperativ.

Kdo neseje ten nesklízí

Kdo neseje, ten nesklízí. Varianta: Kdo neseje, ten nevěje. Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Kdo nic nemá, nic neztratí.

Co to znamená nové koště dobře mete

"Nové koště dobře mete", dle F. Čermáka, nový člen, pracovník v týmu, skupině apod. se ze začátku obvykle snaží uvést dobře, vyvolat nejlepší dojem a získat svou horlivostí, pracovní morálkou, důvěru druhých nebo vedení.

Co znamená každý pes jiná ves

Každý pes, jiná ves. Kdo s čím zachází, s tím také schází.

Kdo má židli Ten si bydlí

Dalo by se to interpretovat tak, že domov je tam, kde je útulno, kde si můžeme odpočinout, základem odpočinku je sezení a dřív se sedávalo hlavně na židli. Zkráceně – domov máš tam, kde máš vlastní židli, na kterou si můžeš sednout.

Co znamená není všechno zlato co se třpytí

A přísloví "Není všechno zlato, co se třpytí" se používá, pokud něco při důkladnějším zkoumání není tak dobré, jak se to jevilo na první pohled. Ne vše, co se zdá jako výhodné a dobré, ve skutečnosti pak takové i je.

Co to znamená pýcha předchází pád

přísloví pýcha předchází pád znamená, že kdo se chlubí a vytahuje, kdo je pyšný a namyšlený, ten nakonec špatně dopadne. Pýcha, zpupnost, přehnané sebevědomí apod. se nevyplácejí a končí špatně. Tedy nebuď pyšný, nechovej se pyšně, jinak budeš za to potrestán.

Kdo hledá nesnáze snadno se trefí

Nepěkné chování se oplácí stejným nevybíravým způsobem. Musí se to opravit tak, aby to nebylo poznat.

Co znamená Nerikej dvakrat

Nepěkné chování se oplácí stejným nevybíravým způsobem. Musí se to opravit tak, aby to nebylo poznat. Jeden následuje druhého.

Co znamená každý chvilku tahá pilku

Je to prastaré a chytré české přísloví: každý chvilku tahá pilku… Ať se řeže dřevo a nebo ať se řežeme navzájem, než je znám konečný výsledek, situace se mění jako počasí. Chvíli zamračeno, chvíli slunečno.