Kdo se může stát dárcem kostní dřeně?

Jak se stát dárcem kostní dřeně

Podmínky vstupuvěk od 18 do 40 let věku (do 41.výborný zdravotní stav.bez trvalé medikace a léčby (výjimkou je antikoncepce)hmotnost více než 50 kg.veřejné zdravotní pojištění platné v ČR.ochota pomoci jakémukoli pacientovi nejen z ČR, ale i ze zahraničíochota podstoupit odběry krve a případná další vyšetření
Archiv

Kdo se může přihlásit do registru dárců kostní dřeně

Podmínky pro vstup do registru dárců kostní dřeně:

věk 18-40 let Český registr dárců krvetvorných buněk IKEM Praha. dobrý zdravotní stav. hmotnost vyšší než 50kg. zdravotní pojištění platné v ČR.
Archiv

Kdo potřebuje kostní dřeň

Příjemci kostní dřeně/krvetvorných buněk jsou pacienti trpící některou z poruch krvetvorby (leukémií, závažnou anémií, imunodeficity nebo metabolickými poruchami), které jejich onemocnění bezprostředně ohrožuje na životě a transplantace je pro ně jedinou nadějí.
Archiv

Kde se registrovat jako dárce kostní dřeně

Více informací o registru a dárcovství krvetvorných buněk na adrese: https://registr.kostnidren.cz/,nebo na Facebookových stránkách Českého národního registru dárců dřeně.
Archiv

Kdo může být dárcem

Registrovaný dárce dřeně by měl být zdravý člověk, který v minulosti neprodělal žádné závažné onemocnění a neužívá dlouhodobě léky s výjimkou hormonální antikoncepce nebo vitaminových doplňků. Obecně lze říci, že kritéria jsou podobná jako u dárců krve.

Jak se dává kostní dřeň

Odběr kostní dřeně je operační zákrok, který trvá zhruba 60 minut. Lékař u dárce v celkové anestezii odebere punkční jehlou kostní dřeň z pánevní kosti. Člověk stráví celkem tři dny v nemocnici. Odběr krvetvorných buněk z periferní krve se provádí ambulantně z loketní žíly a trvá asi čtyři hodiny.

Jak dlouho trvá odběr kostní dřeně

Odběr kostní dřeně je operační zákrok, který trvá zhruba 60 minut. Lékař u dárce v celkové anestezii odebere punkční jehlou kostní dřeň z pánevní kosti.

Proč se dělá odběr kostní dřeně

Dojde-li z nějakého důvodu k nesprávnému vyzrávání krvinek, vznikají velmi závažná onemocnění krve jako např. leukémie, plazmocytom, Hodgkinův nádor aj. Biopsie kostní dřeně je vyšetření, které lékaři pomůže odhalit a upřesnit, o jaké onemocnění krve se jedná nebo v jakém stádiu se dané onemocnění nachází..

Proč nechodit na plazmu

KDO BY KREVNÍ PLAZMU NEMĚL DAROVAT Dárce plazmy musí splnit některá kritéria ohledně zdravotního stavu. Darovat plazmu nesmí, pokud mát nádorové onemocnění, je diabetik, má závažné chronické onemocnění např. srdce, zažívacího traktu, krve, ledvin, je po transplantaci, má epilepsii, roztroušenou sklerózu…

Kde se provádí odběr kostní dřeně

Tento odběr se provádí ambulantně na aferetickém oddělení odběrového centra pomocí přístroje – separátoru. Před odběrem krvetvorných kmenových buněk ze žíly je nutné buňky dárce krátkodobě namnožit a vyplavit z kostí do krevního oběhu.

Co se dá zjistit z kostní dřeně

Vyšetření může odhalit například onemocnění jako je diseminovaná kokcidiomykóza, leukémie z vlasatých buněk, Hodgkinův lymfom, idiopatická aplastická anemie, mnohočetný myelom, neuroblastom, non-Hodgkinský lymfom, polycytémia vera, primární amyloidóza, primární myelofibróza, primární trombocytopenie, sekundární …

Jak dlouho trvají výsledky kostní dřeně

Chvíli počká až látka začne působit a pomocí punkční jehly provede odběr. Nepříjemná bude chvíle než lékař pronikne krouživými pohyby punkční jehlou okosticí do kosti, poté již ucítíte pouze tlak. Vyšetření trvá chvíli. Výsledek bude zhruba za týden.

Jak dlouho trvá obnova plazmy

Pokud se ptáte, za jak dlouho se obnoví plazma a jaký je vliv na zdraví, tak nemusíte mít strach, že vaše tělo bude strádat. Odebraná krevní plazma se v těle obnoví do 48 hodin. Obnova krevní plazmy trvá většinou v řádu hodin, maximálně pár dní.

Kdy člověk nemůže darovat krev

náhodný sex, skupinový sex nebo pohlavní styk mezi muži – v posledním půlroce, nitrožilní užívání drog a pod.) neprodělal jsem v určité době žloutenku typu A nebo E, infekční mononukleózu, brucelózu, boreliózu, kapavku, tuberkulózu, břišní tyfus – délka vyřazení z dárcovství je různá dle typu infekce.

Jak dlouho trvá vyšetření kostní dřeně

Odběr kostní dřeně je operační zákrok, který trvá zhruba 60 minut. Lékař u dárce v celkové anestezii odebere punkční jehlou kostní dřeň z pánevní kosti. Člověk stráví celkem tři dny v nemocnici. Odběr krvetvorných buněk z periferní krve se provádí ambulantně z loketní žíly a trvá asi čtyři hodiny.

Kdy se bere kostní dřeň

Odběr kostní dřeně se provádí u pacientů, u kterých je třeba vyloučit chorobný proces, který by mohl v kostní dřeni probíhat – akutní i chronické leukémie. Další využití má v* transplantologii*. Pokud je odběr prováděn s pomocí separátoru, je riziko minimální a stejné jako při odběrech plazmy.

Co lze zjistit z kostní dřeně

leukémie, plazmocytom, Hodgkinův nádor aj. Biopsie kostní dřeně je vyšetření, které lékaři pomůže odhalit a upřesnit, o jaké onemocnění krve se jedná nebo v jakém stádiu se dané onemocnění nachází.. V krvi popisujeme tyto elementy: červené krvinky, bílé krvinky a krevní destičky.

Co se děje s tělem po odběru plazmy

Dopady darování plazmy na zdraví

Odebraná krevní plazma se v těle obnoví do 48 hodin. Obnova krevní plazmy trvá většinou v řádu hodin, maximálně pár dní. Abychom minimalizovali zátěž na dárcovo tělo, podáváme každému před ukončením odběru fyziologický roztok ohřátý na teplotu těla.

Proč nemohu darovat plazmu při menstruaci

Mohu darovat během menstruace Menstruace není překážkou v dárcovství krevní plazmy. Pokud se cítíte dobře, můžete přijít darovat.

Jak zjistit jestli můžu darovat krev

Krev mohu darovat, pokud:je mi 18 – 65 let, v případě věku nad 60 let pouze po konzultaci s lékařem.vážím alespoň 50 kg.netrpím vážnější alergiínetrpím vážnějším kožním onemocněním.v posledním měsíci jsem neměl opar.neprodělal jsem zánět jater, nebo jiné onemocnění jater.

Jak moc bolí darování kostní dřeně

Odběr kostní dřeně

Odběr kostní dřeně z pánevních kostí se provádí dnes už spíše vzácně, probíhá podobně jako malá operace. Trvá přibližně hodinu a dárce je během něj v celkové anestezii a necítí žádnou bolest. Punkční jehlou se odsaje potřebné množství kostní dřeně (maximálně 1500 ml, podle váhy pacienta a dárce).

Kdy nechodit na plazmu

KDO BY KREVNÍ PLAZMU NEMĚL DAROVAT Dárce plazmy musí splnit některá kritéria ohledně zdravotního stavu. Darovat plazmu nesmí, pokud mát nádorové onemocnění, je diabetik, má závažné chronické onemocnění např. srdce, zažívacího traktu, krve, ledvin, je po transplantaci, má epilepsii, roztroušenou sklerózu…

Kdy se nesmí darovat krev

náhodný sex, skupinový sex nebo pohlavní styk mezi muži – v posledním půlroce, nitrožilní užívání drog a pod.) neprodělal jsem v určité době žloutenku typu A nebo E, infekční mononukleózu, brucelózu, boreliózu, kapavku, tuberkulózu, břišní tyfus – délka vyřazení z dárcovství je různá dle typu infekce.

Co všechno se dá darovat

V dnešní době lze darovat plazmu, krev, spermie, vajíčka nebo třeba vlasy. A i když je to „darování“, dají se tak vydělat desítky tisíc korun ročně. K dárcovství za peníze se uchyluje čím dál více lidí.

Jak casto můžu na plazmu

JAK ČASTO MOHU KREVNÍ PLAZMU DAROVAT Odběr krevní plazmy je možný jednou za 14 dní. Jeden dárce tak může absolvovat až 26 odběrů za rok.