Kdo určuje míru inflace?

Kdo vydává míru inflace

V ČR inflaci měří ČSÚ, na jehož internetových stránkách lze nalézt podrobnosti o měření inflace v ČR. Součástí cílování inflace je také její predikce, kterou ČNB publikuje ve Zprávách o měnové politice.
ArchivPodobné

Jak zjistit míru inflace

Jak vypočítat míru inflace Míru inflace spočítáte jako poměr cenového indexu za vybrané období, respektive na jeho konci a začátku. Jako cenové indexy se nejčastěji využívají index spotřebitelských cen či deflátor HDP (poměr nominálního a reálného HDP).

Jak se měří míra inflace

Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase. Statistické vyjadřování inflace vychází z měření čistých cenových změn pomocí indexů spotřebitelských cen. Cenové indexy poměřují úroveň cen vybraného koše reprezentativních výrobků a služeb (cca 450) ve dvou srovnávaných obdobích, přičemž váha (resp.
ArchivPodobné

Kdo ovlivňuje inflaci

Pro měření inflace se používá všechno zboží a veškeré služby, které domácnosti spotřebovávají: zboží každodenní spotřeby (jako jsou potraviny, noviny a benzin) zboží dlouhodobé spotřeby (jako je oblečení, počítače a pračky) služby (jako je návštěva kadeřníka, pojištění a nájemní bydlení)

Co to je míra inflace

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců. Průměrná roční míra inflace – jedná se o hodnotu téhož ukazatele v prosinci daného roku.

Jaká bude inflace v roce 2023

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla v květnu 2023 cenová hladina meziročně o 11,1 %. Inflace tak dále výrazně zpomalila, nadále se však nacházela vysoko nad horní hranicí tolerančního pásma cíle ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní spotřebitelské ceny v květnu meziročně vzrostly rovněž o 11,1 %.

Jaká je míra inflace

Podle předběžných výpočtů vzrostl v lednu HICP v Česku meziměsíčně o 6,6 % a meziročně o 19,1 % (v prosinci 16,8 %). Podle bleskových odhadů Eurostatu byla meziroční změna HICP v lednu 2023 za Eurozónu 8,5 % (v prosinci 9,2 %), na Slovensku 14,9 %. Nejvyšší byla v lednu v Lotyšsku (21,6 %).

Co je to míra inflace

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců. Průměrná roční míra inflace – jedná se o hodnotu téhož ukazatele v prosinci daného roku.

Jaká je současná míra inflace v ČR

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v lednu 15,7 % (v prosinci 15,1 %). Podle předběžných výpočtů vzrostl v lednu HICP v Česku meziměsíčně o 6,6 % a meziročně o 19,1 % (v prosinci 16,8 %).

Kdo může za inflaci v ČR

Kdo za to může Z pohledu makroekonoma je jasné, že za ni mohou oba. Jak fiskální, tak měnová politika totiž inflaci ovlivňují. Deficit státního rozpočtu za první čtyři měsíce roku ve výši 200 mld.

Kdy se vyhlašuje míra inflace

Zkontrolujte si, kdy se vyhlašuje míra inflace, kterou sledujete. Pokud zvyšujete částku jednou ročně a sledujete průměrnou roční míru inflace, nedoporučujeme zvýšit cenu hned k 1. lednu, když ještě danou informaci nebudete mít k dispozici. Český statistický úřad ji často zveřejňuje až v průběhu března.

Kdy vyhlašuje statistický úřad inflaci

Kód: 012024-22

Kód: 012024-22
Cena:
Verze: Česko-anglická
Typ termínu vydání: 10. kalendářní den po období
Datum vydání: 14.02.2022, 10.03.2022, 11.04.2022, 10.05.2022, 10.06.2022, 13.07.2022, 10.08.2022, 12.09.2022, 11.10.2022, 10.11.2022, 12.12.2022, 11.01.2023

Kdy byla nejvyšší inflace v ČR

Nejvyšší průměrná roční míra inflace v celé historii samostatné České republiky byla v roce 1993, kdy dosáhla výše 20,8 %.

Co je příčinou inflace

Základními příčinami na straně poptávky je růst množství peněz při stejné velikosti trhu a růst trhu tzn. poptávajících, při neměnném množství peněz. Na množství peněz mají v novodobých dějinách vliv pouze centrální banky. Množství oběživa je zvyšováno emisí nových peněz, snižováno stahováním peněz z oběhu.

Jak se bude vyvíjet inflace

Inflace byla pro letošek přehodnocena směrem nahoru a v průměru se bude pohybovat u 11% hranice, koncem roku pak kolem 8 %. V příštím roce však prognóza předpokládá pokles inflace ke 3 %, ačkoli odhady budoucích inflačních tlaků jsou v současné době velmi nejisté a mezi ekonomy různorodé.

Kdo může za vysokou inflaci

Na růst inflace působí vyšší ceny energií

Ropa, plyn a elektřina jsou po celém světě dražší. Ceny energií jsou ovlivňovány mnoha faktory: slabší vítr ve Spojeném království zastavil větrné elektrárny, sucho v Brazílii vedlo k poklesu výkonu vodních elektráren a loňská studená zima u nás snížila zásoby plynu a ropy.

Jak může Vláďa ovlivnit inflaci

Když vláda zavede cenové stropy na energie, pomůže to snížit inflaci a zamezit eskalaci dalších nákladových tlaků. Ale současně to zhorší fiskální pozici.

V jaké zemi je největší inflace

Rusko v roce 1992 (2508,8 %) Zimbabwe od roku 2007 do roku 2009 (roku 2007 24 tisíc až 100 tisíc %, v červnu 2008 dosáhla 11,27 milionů %, v prosinci 2008 231 milionů %, na konci roku 2009 však již jen asi 5,1 %) Venezuela od roku 2016 (odhady Mezinárodního měnového fondu ji předpovídají 1660 % za rok 2017)

Kdy se zlepsi inflace

Inflace se na jaře a v létě letošního roku bude dále rychle snižovat, počátkem roku 2024 se vrátí do blízkosti 2% cíle.

Jaká bude inflace za rok 2023

Dle prognózy bude celková inflace za rok 2023 11,2 %, přičemž ještě v únoru bylo predikována inflace 10,8 %. „Inflace se na jaře a v létě letošního roku bude dále rychle snižovat, počátkem roku 2024 se vrátí do blízkosti 2% cíle,“ uvádí ČNB.

Proč je vysoká inflace v ČR

Obecně se za hlavní příčiny vysoké inflace považuje narušení dodavatelských řetězců během pandemie, zvýšení poptávky domácností po pandemii a v neposlední řadě probíhající válka na Ukrajině. Česko nyní patří mezi země s nejvyšší inflací v Evropě.

Kdy klesne inflace 2023

V každém dalším měsíci bude inflace o více než jeden procentní bod nižší než v měsíci předchozím. Na jednociferné hodnoty se meziroční růst spotřebitelských cen sníží přibližně v polovině letošního roku. Na horizontu měnové politiky, tedy ve druhém a třetím čtvrtletí příštího roku, inflace klesne k 2% cíli ČNB.