Kdo vyhrál volby 23?

Kdo vede ve volbách 2023

Volba prezidenta České republiky 2023

Petr Pavel Andrej Babiš
nestraník ANO
3 359 151 hlasů 2 400 046 hlasů
58,32 % 41,67 %
zvolený kandidát nezvolený kandidát

Kdy se bude volit

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volby Datum Počet stran
Volby do Poslanecké sněmovny 2010 29. května – 30. května 2010 27
Volby do Poslanecké sněmovny 2013 25. října – 26. října 2013 24
Volby do Poslanecké sněmovny 2017 20. října – 21. října 2017 31
Volby do Poslanecké sněmovny 2021 8. října – 9. října 2021 22

Jaké jsou volby v ČR

V Česku se volí do Evropského parlamentu, do krajských zastupitelstev, do obecní samosprávy (obecní zastupitelstva a zastupitelstva městských částí nebo městských obvodů ve městech, kde městské části či městské obvody existují), do Senátu, do Poslanecké sněmovny a prezident.

Jak dopadlo první kolo voleb

Voliči vybírali celkem z osmi kandidátů. Ze dvou postupujících získal 35,40 % hlasů Petr Pavel, druhý Andrej Babiš dostal 34,99 % hlasů.

Kdo by vyhrál volby do Poslanecké sněmovny

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021
Počet kandidátů 22
Výsledky
strana % SPOLU 27,79 ANO 27,12 Piráti+STAN 15,62 SPD 9,56 Přísaha 4,68 ČSSD 4,65 KSČM 3,60 TSS 2,76 strany, které dosáhly na státní příspěvek (alespoň 1,5 %).
Premiér

Kde sídlí český prezident

Původní československá prezidentská kancelář vznikla v roce 1919, po rozpadu Československa na ni v roce 1993 navázala česká prezidentská kancelář. Sídlí na Pražském hradě a v jejím čele je vedoucí (neoficiálně zvaný kancléř), kterou je od roku 2023 Jana Vohralíková. Některá data mohou pocházet z datové položky.

Jaké budou volby v roce 2024

Příští volby do Evropského parlamentu se mají konat od 6. do 9. června 2024 v souladu s Lisabonskou smlouvou. V důsledku brexitu bylo v lednu 2020 rozděleno 27 křesel britské delegace ostatním zemím.

Jak často se volí

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, a to každé čtyři roky podle zásad poměrného zastoupení.

Kdo je volen na 4 roky

Stručný přehled volebního práva v České republice

Volená instituce Právo aktivní Délka volebního období
Zastupitelstvo kraje 18 4 roky
Zastupitelstvo obce 18 4 roky
Prezident 18 5 let
Evropský parlament 18 5 let

Jak se bude volit v druhém kole

Žádosti směřujte na obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu. O voličské průkazy pro druhé kolo prezidentské volby je možné požádat v listinné podobě s ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránkydo pátku 18.

Jak jsme volili prezidenta

přímou volbou. Znamená to, že každý český občan s volebním právem (tedy starší 18 let) hlasuje v prezidentských volbách přímo pro kandidáta, kterého považuje za nejlepší budoucí hlavu státu. Pokud už v prvním kole voleb získá jeden z kandidátů více než 50 % hlasů, stává se prezidentem.

Jak by dopadly volby do sněmovny

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021
Počet kandidátů 22
Výsledky
strana % SPOLU 27,79 ANO 27,12 Piráti+STAN 15,62 SPD 9,56 Přísaha 4,68 ČSSD 4,65 KSČM 3,60 TSS 2,76 strany, které dosáhly na státní příspěvek (alespoň 1,5 %).
Premiér

Kdy byly volby do sněmovny

Seznam

Pořadí Datum Článek
6. 25. – 26. října 2013 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2013
7. 20. – 21. října 2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017
8. 8. – 9. října 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021

Jak se říká vlajce prezidenta

Vlajka prezidenta republiky (neboli standarta prezidenta ČR nebo prezidentská standarta) je bílá, s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých.

Jak se pozna že je prezident na Hradě

Prezidentská standarta

Uprostřed bílého pole je velký státní znak, pod kterým je na červené stuze, podložené žlutými lipovými ratolestmi, bílý nápis PRAVDA VÍTĚZÍ. List vlajky je čtvercový (v poměru šířky k délce 1:1). Označuje sídlo prezidenta republiky v době jeho přítomnosti v České republice, stejně tak např.

Kdy budou nová zastupitelstva

Volby do zastupitelstev obcí v Česku 2022
Stát Česko
Volební termín 23.–24. září 2022
Předchozí volby 2018
Následující volby 2026

Kdy končí funkční období prezidenta

Mezi lety 1993 a 2012 byl prezident ČR volen nepřímo Parlamentem. Prezidentem republiky může být zvolen občan, který má právo volit a dosáhl věku 40 let. V České republice je funkční období prezidenta 5 let.

Kdo nemůže volit

Aktivní volební právo je stejné jako u všech ostatních voleb – věková hranice je 18 let, vyloučeny jsou osoby, které byly soudně omezeny ve svéprávnosti nebo kterým bylo volební právo omezeno z důvodu omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu.

Kdo vyhrál prezidentské volby ve Francii

Volby prezidenta Francie 2022

Emmanuel Macron Marine Le Penová Jean-Luc Mélenchon
LREM Národní sdružení Nepoddajná Francie
9 784 985 hlasů 8 135 456 hlasů 7 714 574 hlasů
27,8 % 23,1 % 22 %
Druhé kolo: 58,55 % Druhé kolo: 41,45 % nepostoupil

Kdo mohl volit za první republiky

Obě komory se obnovovaly vždy v celku. Volební právo, které bylo povinné, měli občané ve volbách do Sněmovny od 21, do Senátu od 26 let. Do Sněmovny mohli kandidovat občané, kteří dosáhli věku 30 let s nejméně tříletým státním občanstvím, do Senátu po dosažení věku 45 let s nejméně desetiletým státním občanstvím.

Jak se volil prezident za komunismu

V době mezi lety 1936 až 1990 byly volby často prováděny formálně jako tajné, ovšem s jediným předjednaným kandidátem, který byl zvolen drtivou většinou hlasů, takže se tento způsob fakticky blížil aklamaci.

Jak dopadly volby v Praze

Do zastupitelstva se dostalo i hnutí ANO. To obdrželo 15,36 % hlasů a 12 mandátů. V Praze vznikla po volbách koalice tvořená Českou pirátskou stranou, Prahou sobě a Spojenými silami pro Prahu. Koalice získala celkem 39 z 65 hlasů.

Co symbolizuje Českou republiku

Státními symboly České republiky jsou velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna. Státní symboly a jejich používání upraví zákon. Dalšími neoficiálními symboly naší Vlasti je i Lípa srdčitá a korunovační klenoty. K českým symbolům se vztahuje zákon č.

Co symbolizuje malý státní znak

Malý státní znak užívají oprávněné osoby (s výjimkou sportovců reprezentujících ČR) na rozhodnutích a jiných listinách osvědčujících důležité skutečnosti, vydávaných při výkonu státní moci, který jim byl svěřen zákonem nebo na základě zákona.

Kdy nastupuje Pavel jako prezident

Prezident České republiky

Inaugurace Petra Pavla novým prezidentem České republiky se uskutečnila 9. března 2023. Ve svém inauguračním projevu zdůraznil důstojnost, respekt a slušnost, uvedl, že by se chtěl podílet na tvorbě společné vize pro Českou republiku.