Kdo zalozil jezuitský rád?

Kdo zrušil jezuity

Vatikán/Praha – Bulou nazvanou Dominus ac redemptor noster zrušil před 240 lety, 21. července 1773, papež Kliment XIV. řád Tovaryšstvo Ježíšovo, který je znám spíše jako jezuitský řád. Vydal ji na naléhání Francie, Španělska a Portugalska, které se obávaly rostoucí moci řádu.

Odkud prisli jezuité

Do českých zemí, konkrétně do Prahy, přišli jezuité z Vídně v dubnu roku 1556. Podnětem k jejich příchodu byl dopis, který roku 1554 poslala Ignáci z Loyoly česká katolická strana. Určitá jednání s ním vedl i král Ferdinand I. Jezuité v českých zemích působili do roku 1618.

Kdo pozval jezuity do Čech

Dne 18. dubna roku 1556 dorazilo z Říma do Prahy dvanáct mužů v černých hábitech – byli to jezuité. Odešli do Čech na přání zakladatele řádu Ignáce z Loyoly, aby tam posílili katolickou víru. V jejich čele stál páter Ursmar Goisson z Lutychu.

Kdy byl zrušen jezuitský rád

Na naléhání západoevropských královských dvorů byl řád v roce 1773 papežem Klimentem XIV. (1769-1774) svým breve Dominus ac Redemptor noster z 21. července 1773 zrušen.
ArchivPodobné

Kdo to byli jezuité

Societas Iesu, česky Tovaryšstvo Ježíšovo neboli jezuité3, je mužský katolický řád řeholních kleriků. Byl založen Španělem Ignácem z Loyoly4 a oficiálního potvrzení se mu dostalo 27. září roku 1540 papežem Pavlem III. v bule Regimini militantis.

Jak se stát jezuitou

Kdo chce vstoupit do Tovaryšstva Ježíšova, požádá o to provinciála země, v níž se nachází. Ten určí čtyři zkušené jezuity, "examinátory", kteří s ním věc duchovního povolání prohovoří. Většinou se především setká s novicmistrem, který má za úkol doprovázet zájemce o řeholní život. Noviciát trvá dva roky.

Jak se jmenují cesty jezuitů

Během posledních 450 let se cestou zakladatele jezuitů – sv. Ignáce z Loyoly – vydaly statisíce jezuitů ze všech koutů světa.