Kdy bylo v Česku naposledy zemětřesení?

Kdy bylo naposledy zemětřesení

Seznam zemětřesení v Česku

Datum Oblast Síla (magnitudo)
20. prosince 2020 Luby, Karlovarský kraj 2,7
29. prosince 2020 celé Česko (epicentrum Petrinja, Chorvatsko) 6,4
5. srpna 2021 Chebsko, Sokolovsko (epicentrum v okolí Mlhostova) 2,86
8. prosince 2022 Chebsko, Sokolovsko (epicentrum v okolí obce Luby) 3,2

V které oblasti ČR bylo zaznamenáno nejvíce zemětřesení

Nejvýraznější seismické aktivity u nás byly zaznamenány na Kraslicku severně od Chebu. Během pár týdnů se projevují řadou několika desítek mírných otřesů. Pak aktivita ustává. Tomuto jevu se říká zemětřesné roje a dochází k nim jednou za několik desítek let.

Jaké bylo nejsilnější zemětřesení

Asi největší zaznamenané zemětřesení v historické době (M = 9,5) postihlo 22. května 1960 oblast na jihu Chile. Zemětřesení za sebou zanechalo na 2000 mrtvých, 3000 zraněných a 200 000 lidí bez střechy nad hlavou. Otřesy rovněž generovaly velké tsunami, které postihlo celou tichomořskou oblast.
Archiv

Kdy bylo zemětřesení v ČR

Zemětřesení v Česku

Rekordním otřesům roje z let 1985 a 1986 se téměř vyrovnaly nejsilnější jevy z 31. května 2014, jemuž bylo přiřazeno magnitudo 4,5. Zemětřesení tehdy vyvolalo poměrně silné pohyby půdy.
Archiv

Kde byla vlna tsunami

Vlny zasáhly nejen země ležící na pobřeží Indického oceánu. V osudnou dobu bylo v oblasti mnoho zahraničních turistů z Evropy (hlavně Švédsko a Německo) a Austrálie. Státy nejvíce postižené následky tsunami zahrnují Indonésii, Srí Lanku, Indii, Thajsko, Maledivy, Somálsko, Barmu a Seychely (obr. 5).

Kde je nejvíce zemětřesení

Více než 75 % tektonických zemětřesení se odehrává v pásmu ohraničující Pacifik v oblasti nazývané Ohnivý kruh. Dalších 15 až 20 % v zóně, která se táhne od Azor přes Severní Afriku, Středozemní moře, Apeninský poloostrov, Alpy, Dinárské hory, Turecko, Írán až po Himálaj.

Kdy bylo zemětřesení v Turecku

Zemětřesení v Turecku a Sýrii byla dvojice otřesů, které zasáhly Turecko a severozápadní část Sýrie v pondělí 6. února 2023. První zemětřesení nastalo ve 4:17 hodin místního času (SEČ 2:17).

Kde nejvíce hrozí zemětřesení

Více než 75 % tektonických zemětřesení se odehrává v pásmu ohraničující Pacifik v oblasti nazývané Ohnivý kruh. Dalších 15 až 20 % v zóně, která se táhne od Azor přes Severní Afriku, Středozemní moře, Apeninský poloostrov, Alpy, Dinárské hory, Turecko, Írán až po Himálaj.

Jak poznat že se blíží tsunami

Příchod tsunami k pobřeží se dá v poslední chvíli dobře odhadnout podle jevu, kdy před příchodem vlny voda náhle ustoupí až o stovky metrů a odhalí jindy zaplavené mořské dno.

Kde se v České republice objevují občas velmi slabá zemětřesení

Územím s nejvýraznější seismickou aktivitou je Kraslicko v západních Čechách severně od Chebu. Zde se vyskytují seismické otřesy v sériích trvajících několik dní i týdnů. Říká se jim zemětřesné roje. Na území jižních Čech se objevují dozvuky alpských zemětřesení.

Jak daleko dosáhne tsunami po zemi

Na volném moři je jen těžko znatelná. Její vlnová délka se pohybuje mezi 150 – 300 km a amplituda vlnění dosahuje maximálně 1,5 m. Problém tak nastává až tehdy, pokud se tsunami dostane do mělkých oblastí oceánu (kontinentální šelf, korálový útes apod.).

Jak dlouho trvá tsunami

Tsunami většinou netvoří pouze jediná vlna, ale série několika po sobě jdoucích, přičemž většinou platí, že první vlna nebývá tou největší a nejsilnější. Intervaly mezi následnými vlnami mohou být 10 až 45 minut a vlny se navíc mohou odrážet od okolních pobřežních útvarů (poloostrovy, ostrůvky) a několikrát se vracet.

Jak caste je zemětřesení v Turecku

Většina dnešního Turecka leží na Anatolské tektonické desce

Zemětřesení se často na mapě zobrazuje jako bod (epicentrum). Fakticky jde o proces, který se odehrává na ploše, podél které se sousedící desky rychle posunou a uvolnění se napětí, které se zde postupně hromadilo.

Co je příčinou zemětřesení

Zemětřesení vznikající na zlomech, zdrojem je nestabilita tektonických bloků nebo desek zemské kůry. Tlaky horninových masívů mohou vyvolat velmi rychlé pohyby, které způsobí krátkodobé otřesy. Seismická energie se šíří od místa vzniku (hypocentra) celým prostředím po vlnoplochách všemi směry.

Co dělat když je zemětřesení

Pokud jste už venku, běžte do otevřeného prostoru, daleko od budov, stromů, pouličních lamp, elektrického vedení a dopravních značek. V místnosti se schovejte pod pevným stolem, lavicí nebo jiným nábytkem. Klidně ležte, ale připravte se k útěku, až otřesy přestanou a nebezpečí pomine.

Co může způsobit zemětřesení

Zemětřesení je způsobeno náhlým uvolněním deformační energie ve formě elastických vln. K němu obvykle dochází kvůli posunům jednotlivých zemských desek, během kterého se hromadí napětí v horninách. V určité chvíli, při překročení kritického napětí, se toto uvolní ve formě rychlých posunů podél zlomové plochy.

Co délat když se blíží tsunami

Příčinou tsunami byl podle indonéské geofyzikální agentury zřejmě výbuch sopky, a právě proto nebyli obyvatelé včas varováni. „Obvykle vlnám tsunami předchází zemětřesení, a proto nyní místní obyvatelé nebyli varováni, aby mohli včas uniknout,“ řekl prezident.

Kde bylo největší tsunami na světě

Lituya Bay (česky Zátoka Lituya) je fjord nacházející se na pobřeží Tichého oceánu v jihozápadní části Aljašky v USA. Na délku měří 14,5 km a na šířku 3,2 km. V roce 1958 v něm kvůli velkému sesuvu hornin vznikla nejvyšší zaznamenaná vlna tsunami (tzv. megatsunami), která dosáhla výšky 524 m.

Co způsobuje zemětřesení

Zemětřesení vznikající na zlomech, zdrojem je nestabilita tektonických bloků nebo desek zemské kůry. Tlaky horninových masívů mohou vyvolat velmi rychlé pohyby, které způsobí krátkodobé otřesy. Seismická energie se šíří od místa vzniku (hypocentra) celým prostředím po vlnoplochách všemi směry.

Co se stalo v Turecku 2023

Hlášeno je více než 120 000 zraněných osob a přes 53 565 potvrzených úmrtí (přes 45 089 v Turecku a dalších více než 8 476 v Sýrii). Tisíce dalších lidí je pohřešováno, uvězněno pod troskami zřícených budov. Probíhající dotřesy a nestabilní budovy záchranné akce znesnadňují.

Co je příčinou zemětřesení v Turecku

Většina dnešního Turecka leží na Anatolské tektonické desce

Tření na zlomu způsobuje hromadění napětí, které při svém náhlém uvolnění způsobuje silná zemětřesení.

Kde hrozí zemětřesení

Více než 75 % tektonických zemětřesení se odehrává v pásmu ohraničující Pacifik v oblasti nazývané Ohnivý kruh. Dalších 15 až 20 % v zóně, která se táhne od Azor přes Severní Afriku, Středozemní moře, Apeninský poloostrov, Alpy, Dinárské hory, Turecko, Írán až po Himálaj.

Jak se chovat před tsunami

Zatímco na širém moři má vlna třeba jen pár centimetrů, u pobřeží se zvyšuje a může mít klidně přes 20 metrů. Uslyšíte-li třeba při pobytu na pláži varovný pobřežní systém, na nic nečekejte a rychle najděte maximálně vyvýšené místo, třeba vyšší patro budovy, co nejdál od pobřeží.

Kde nejčastěji dochází k zemětřesení

Vzhledem k tomu je většina zemětřesení soustředěna do oblastí lemujících místa, kde se setkávají okraje dvou desek. Často k nim dochází v oblasti, takzvaného "ohnivého" kruhu lemujícího Pacifik, u pobřeží Chile nebo Kalifornie, Indonésie, Japonska, ve Středozemí (hlavně Itálie, Turecko).

Kde je nejčastěji tsunami

Výskyt tsunami se vzhledem k jejímu původu překrývá s výskytem seismické aktivity – nejčastěji k tsunami dochází v oblasti "Ohnivého kruhu" v Tichém oceánu, Indonésie a u pobřeží Japonska a Ruska. Právě Japonsko je zemí, která vlnami tsunami trpí nejčastěji.