Kdy je možné kácet stromy?

Jak velký strom lze kácet bez povolení

Ve vlastní zahradě můžete pokácet jakýkoliv ovocný strom zcela bez povolení. U ostatních stromů záleží, jestli mají ve 130 cm nad zemí obvod menší než 80 cm.
Archiv

Kdy je možné pokácet strom který ohrožuje nemovitost

Strom může ohrožovat obyvatele či jejich majetek

Pokud prošla okolím třeba vichřice, která velký strom poškodila, může hrozit jeho zlomení, pády velkých větví a další ohrožení. V takových případech je možné je pokácet bez povolení, a navíc kdykoli v průběhu roku. Pokácení stromu je však třeba do 15 dnů nahlásit úřadu.
Archiv

Kdy se smí kácet ořech

Stromy jehličnaté rostoucí mimo les, kácíme také výhradně v době vegetačního klidu (od 1. listopadu do 31. března), probíhá bez povolení jen v případě že strom má ve 130 cm nad zemí obvod do 80 cm, pokud má strom obvod větší, musíte žádat příslušný úřad o povolení ke kácení dřevin mimo les.
Archiv

Kdy je nutné žádat o povolení ke kácení

Povolení ke kácení na zahradě potřebujete tehdy, kdy se chystáte pokácet nějaký památný strom nebo strom v chráněné oblasti. Když mají být pokáceny neovocné stromy, které ve výšce 130 cm nad zemí přesáhnou obvod 80 cm. V případě souvislých porostů keřů, jež přesáhnou rozlohu 40 metrů čtverečních.
Archiv

Kdo vydává povolení ke kácení stromů

Popis služby. Pokud chcete pokácet dřeviny, nacházející se mimo les, tj. na pozemcích které vlastníte nebo spoluvlastníte, popř. si je pronajímáte apod., musíte požádat místně příslušný orgán ochrany přírody (nejčastěji obec v místě, kde se dřeviny nachází) o vydání povolení ke kácení dřevin.

Kdy začíná vegetační klid

Po končící zimě se stromy připravují na rozkvět i olistění a ptáci začínají hnízdit. Krátí se tím čas přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin, který obvykle trvá zhruba od začátku listopadu do konce března (s ohledem na nadmořskou výšku místa a další charakteristiky konkrétní lokality).

Kdy je strom nebezpečný

Bez povolení je to možné v případě, kdy strom má ve výšce 130 centimetrů nad zemí obvod kmene menší než 80 centimetrů. Takové kácení byste měli dělat v období vegetačního klidu, tedy od října do března. Případné finanční náklady kácení budou zcela ve vaší režii.

Kdy je strom nebezpecny

Strom je váš

Bez povolení je to možné v případě, kdy strom má ve výšce 130 centimetrů nad zemí obvod kmene menší než 80 centimetrů. Takové kácení byste měli dělat v období vegetačního klidu, tedy od října do března. Případné finanční náklady kácení budou zcela ve vaší režii.

Jak omladit ořech

Řez podle délky přírůstků a průměru větví

Prvním jarním termínem vhodným pro řez (kdy nedochází k výronu mízy) je období, kdy jsou ořešáky narašeny a nové přírůstky dorostou do délky 3–5 cm. Tato doba je vhodná pro odříznutí slabších větví o průměru do 5 cm. Průměr větve měříme ve větevním kroužku.

Jak napsat žádost o kácení stromů

V žádosti musí být uvedeno zejména :

specifikace dřevin rostoucí mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů, včetně situačního zákresu se zakreslením umístění dřevin, udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí, zdůvodnění žádosti.

Jak odůvodnit kácení stromů

Závažnými důvody pro povolení kácení mohou být důvody spočívající ve stavu dřeviny, například její poškození či nestabilita, zpravidla ve spojení s tím, že takto poškozená dřevina ohrožuje zdraví či majetek osob.

Kdy se nesmi Kacet

V praxi se povoluje kácení nejčastěji od 1. listopadu do 31. března. Každý druh dřeviny dosahuje vegetace v jiné době a rovněž je nutné počítat s výkyvy počasí.

Kdy se mohou kácet ovocné stromy

Kácení stromů lze provádět podle zákona číslo 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 8. odstavce, pouze v období takzvaného vegetačního klidu (od začátku října do konce března), nejlépe pak v období zimním, kdy již stromy spí a jejich pokácení je vůči nim samým nejšetrnější (usmrcujeme život).

Kdy se může kácet smrk

Nová vyhláška o ochraně dřevin a povolení jejich kácení platí od 1. listopadu, tedy od začátku vegetačního klidu stromů. Právě od listopadu do března se jejich kácení doporučuje.

Kdy zkrátit ořech

Řez vždy proveďte, až když má strom listí, nejvhodnější doba je ke konci května. Pokud byste větve řezali v zimě nebo v předjaří, strom by velmi oslabila ztráta mízy, která by na jaře v době rašení vytekla z ran. A prořezanému stromu by neprospěl ani mráz, rány by se nezhojily a staly se branou pro vstup infekcí.

Jak stříhat starou meruňku

Meruňka špatně snáší hluboké zmlazení do starého dřeva a to zejména v období vegetačního klidu. Proto starší stromy s menšími přírůstky nebo stromy neplodící (po letech s vysokými úrodami) zmlazujeme po sklizni řezem větví do 2–4letého dřeva, případně i hlouběji.

Kdy porazit jabloň

Kdy stromy kácet Vhodné je právě období přibližně od listopadu do konce března. Stromy se nachází v období vegetačního klidu, což znamená, že se proudění mízy zpomalí a listnaté stromy ztratí svou zelenou korunu. Důležité je také to, že v této době nehnízdí ptáci a většinu času své mladé neodchovávají ani veverky.

Kdy se mohou kácet smrky

Nová vyhláška o ochraně dřevin a povolení jejich kácení platí od 1. listopadu, tedy od začátku vegetačního klidu stromů. Právě od listopadu do března se jejich kácení doporučuje.

Jak omladit orech

Řez vždy proveďte, až když má strom listí, nejvhodnější doba je ke konci května. Pokud byste větve řezali v zimě nebo v předjaří, strom by velmi oslabila ztráta mízy, která by na jaře v době rašení vytekla z ran. A prořezanému stromu by neprospěl ani mráz, rány by se nezhojily a staly se branou pro vstup infekcí.

Kdy omladit meruňku

Jak a kdy stříhat meruňku Meruňky stříhejte třikrát za sezónu – na Velikonoce, na Den dětí a na začátku prázdnin (hezky se to pamatuje). Velikonoční řez provádějte až když skončí noční mrazíky, aby v meruňce proudila míza a mohla rychle hojit rány. Řežte hluboko pro silnou reakci.

Jak omladit meruňku

Meruňka špatně snáší hluboké zmlazení do starého dřeva a to zejména v období vegetačního klidu. Proto starší stromy s menšími přírůstky nebo stromy neplodící (po letech s vysokými úrodami) zmlazujeme po sklizni řezem větví do 2–4letého dřeva, případně i hlouběji.

Jak se pozná nemocný strom

Prvními příznaky poškození stromu je podle Brože jeho vitalita. "To, jak je strom schopen přirůstat, jestli má kompaktní vzrostlou korunu, jak se mu celkově daří na daném stanovišti. Důležitý je i stav olistění, květů, ročních přírůstků či letorostů," ukazuje na lipách Petr Brož.

Jak správně kácet stromy

Při kácení uděláme do kmene zářez ve tvaru V do poloviny průměru kmene, a to ze strany, kam má strom padat. Poté vyrazíme vyříznutý klín a strom podřízneme z druhé strany rovně, tedy rovným řezem kolmým ke kmeni stromu zhruba v polovině výřezu na druhé straně. Strom by poté měl začít padat sám, sotva se řezy spojí.

Kdy provádět řez jabloní

Jádroviny (jabloně, hrušně, kdouloně a další) řežeme hlavně v předjaří – zimní řez. Nejčastěji zimní řez provádíme v únoru až březnu, ale je možné ho provádět ihned po skončení velkých mrazů.

Kdy a jak stříhat Merunku

Jak a kdy stříhat meruňku Meruňky stříhejte třikrát za sezónu – na Velikonoce, na Den dětí a na začátku prázdnin (hezky se to pamatuje). Velikonoční řez provádějte až když skončí noční mrazíky, aby v meruňce proudila míza a mohla rychle hojit rány. Řežte hluboko pro silnou reakci.