Kdy je potřeba Parozábrana?

Proč se dává parozábrana

Parozábrana zabraňuje pronikání vodní páry obsažené ve vzduchu a musí spolehlivě vyloučit jakoukoliv difuzi, aby se zabránilo vlhnutí konstrukce. Parotěsná zábrana (fólie) je umístěna v konstrukci před tepelnou izolací směrem z interiéru.

Kam patří parozábrana

Parotěsná fólie se montuje zpravidla na podklad z dřevěných hranolů, mezi kterými je tepelná izolace (izolace střechy v podkroví) či na podklad z OSB desek v případě obvodových stěn dřevostaveb (v některých případech však OSB desky mohou zastávat funkci parotěsné vrstvy).

Kdy se dává parotěsná fólie

Dobrý den, dává se všude tam kde je předpoklad možné kondenzace vody z důvodu rozdílné teploty.
Archiv

Jak utěsnit parozábranu

Parotěsná zábrana by měla dosahovat až k podlaze a zde být utěsněna lepící páskou nebo tmelem . Místo spoje je ideální trvale stlačit buď součástí konstrukce obkladu nebo samostatným prvkem. Jakékoliv prvky nosné konstrukce obkladu prostupující skrze parotěsnou zábranu je nutné dokonale utěsnit lepící páskou.

Jakou zvolit parozábranu

Jako parozábrany se používají fólie s vysokým difúzním odporem (sd > 100 až 150). Prodávají je stavebniny, nebo je lépe vhodný typ pořídit přímo od technického zástupce výrobce těchto fólii (Nicofol, Jutafol, Isocell apod.). Rozhodně nezaměnit s difúzními podstřešními foliemi!

Kam umístit Paropropustnou fólii

Fólie se aplikuji horizontálně nebo vertikálně, potištěnou stranou směrem ke střešní kryti ně (exteriéru). Pokládka začíná u okapu a postupuje směrem k hřebeni. Horizontálni i vertikál ni překrytí je min. 10 cm (podle sklonu střechy).

Kam umístit Paropropustnou fólií

Fólie se aplikuji horizontálně nebo vertikálně, potištěnou stranou směrem ke střešní kryti ně (exteriéru). Pokládka začíná u okapu a postupuje směrem k hřebeni. Horizontálni i vertikál ni překrytí je min. 10 cm (podle sklonu střechy).

Jak funguje Parobrzda

parobrzdy (prostupu vodní páry nebrání, ale reguluje jej a zároveň zaručuje vzduchotěsnost obálky budovy), venkovní vrstvy musí být natolik propustné, aby umožnily odpařování vodních par a zabránily tak jejich kondenzaci v konstrukci. Tento proces bývá nepřesně označován také jako „dýchání“ domu.

Jak instalovat parotěsnou fólii

Přeložení se doporučuje slepovat za pomocí hliníkové nebo metalizované pásky. Pro přichycení na ocelové rošty si lze při montáři pomáhat fixační páskou na folie nebo lepidlem ve spreji . Je nutné také parotěsnou zábranu dotěsnit k okolním konstrukcím (oknům, stěnám atd.)

Jak lepit parotěsnou fólii

Vhodná páska s univerzální lepivostí na všechny běžné parotěsné fólie (i ty s reflexní vrstvou) je PAROTĚSNÁ PÁSKA PE ( http://goo.gl/OCxUS ), případně navrhovaná páska ISOCELL AIRSTOP FLEX je také vhodná.

Jak napojit parozábranu

K dosažení souvislé parozábranové vrstvy použijeme na napojení fólie na zdivo těsnicí pásky. Těsnicí pásku se silnější vrstvou lepicí vrstvy je dobré nalepit souvisle na omítku po obvodu šikmé střechy ještě před aplikací parozábrany. Pro její celistvost je potřebné přelepit i vzájemné styky.

Jak vybrat parozábranu

Nyní se více doporučuje jako parozábranu používat OSB desky, které budou ve spojích na pero a drážku tmeleny pružným tmelem a spoje přelepeny parotěsnou páskou. Je to mnohem méně problematičtější z hlediska kvality provedení. Není tedy vhodné, používat OSB desky na vrchní pochozí úpravu půdy.

Kam se dává Paropropustna fólie

Parozábrana se obvykle lepí zevnitř budovy na tepelnou izolaci (mezi krokve) s pomocí lepidla na parozábrany. Některé fólie na sobě mají samolepicí pásku, která usnadňuje montáž. Parozábrana musí být nainstalována maximálně vzduchotěsně tak, aby správně plnila svoji funkci.

Jak funguje parotěsná zábrana

Třívrstvý materiál. Nosnou části je PE mřížka zajišťující požadovanou pevnost folie, horní a spodní vrstva polyethylenové folie zajišťuje hydroizolační schopnost a parotěsnost. Folie zabraňuje pronikání par, které se vytvořily činnosti v domě, do tepelné izolace.

Jak lepit parotěsnou fólií

Vhodná páska s univerzální lepivostí na všechny běžné parotěsné fólie (i ty s reflexní vrstvou) je PAROTĚSNÁ PÁSKA PE ( http://goo.gl/OCxUS ), případně navrhovaná páska ISOCELL AIRSTOP FLEX je také vhodná.

Jak instalovat parotěsnou fólií

Přeložení se doporučuje slepovat za pomocí hliníkové nebo metalizované pásky. Pro přichycení na ocelové rošty si lze při montáři pomáhat fixační páskou na folie nebo lepidlem ve spreji . Je nutné také parotěsnou zábranu dotěsnit k okolním konstrukcím (oknům, stěnám atd.)

Jakou fólii pod sádrokarton

Hliníková vrstva u parozábrany – parotěsné folie má za úkol odrážet sálavé teplo zpět do interiéru, zároveň zvyšuje difuzní odpor parotěsné folie. Jedničkou na trhu je parozábrana – parotěsná folie Sunflex Roof – In Plus, která v sobě kombinuje vlastnosti parozábrany, tepelné izolace a reflexních účinků.

Na co je parotěsná fólie

Parotěsné fólie se používají jako ochrana tepelné izolace proti pronikání vodních par z interiéru do konstrukce a nadměrné kondenzaci.

Jakou stranou dát parotěsnou fólii

Jak tomu zabránit Použitím parotěsné fólie v konstrukci! Používají se jako podstřešní fólie, ale také do konstrukcí stěn. K zabránění nechtěné kondenzace vodních par v izolaci domu, umisťujeme parotěsnou fólii na interiérovou stranu.

Jak přilepit parozábranu na zeď

Musí se k sobě slepit oboustrannou butylovou páskou a na stěny nalepit butylovým tmelem. Abyste neslyšel odpadající kamínky ( nepředpokládám, že by odpadávaly nepřetržitě ), tak klidně můžete dutinu mezi stropem a parozábranou vyplnit minerální vlnou.

Jak se pokládá paropropustná fólie

Fólie se připevňuje ke krovu mechanickou sešívačkou, nebo pomocí kontralatí. Opět se doporučuje dodržovat přesah jednotlivých pruhů 10-15cm. Tyto přesahy se pak musí přelepit lepící páskou- dle pokynů výrobce fólie. Pro ukončení styku s obvodovým zdivem se používá speciální oboustranně lepící páska.