Kdy jít na matriku kvůli příjmení?

Na jakou matriku jít

Můžete si vybrat jakoukoliv matriku v ČR.

Pokud byste to z nějakého důvodu nestihli, po porodu už musíte jít na matriku, pod kterou spadá porodnice (v místě narození miminka).

Co si vzít s sebou na matriku

Na matrice si vyzvedněte písemný Dotazník k uzavření manželství. Můžete si ho i stáhnout a vyplnit předem. S sebou byste měli mít originální rodné listy obou snoubenců a doklady o státním občanství, což bývá platný občanský průkaz nebo cestovní pas.
Archiv

Co zařídit před porodem 2023

Před porodem:1) Dětský lékař2) Přiznání otcovství otcem dítěte.5) Žádost o rodičovský příspěvek.6) Žádost o porodné

Kdy dostane dítě rodné číslo

Rodný list dítěte. Každé miminko musí mít do 30 dnů od narození vystavený rodný list. Žádost se podává do 3 pracovních dnů po porodu. Ve věci vystavení rodného listu je oprávněno podat žádost zdravotnické zařízení, kde došlo k porodu.
Archiv

Kdy přihlásit dítě na matriku

Narození dítěte se musí do tří dnů oznámit na úřadě. Tomuto úřadu se říká matrika. Obvykle to zařídí porodnice. Narození dítěte se oznámí na matrice ve městě, kde se dítě narodilo.

Co je potřeba k prohlášení o otcovství

V případě určení otcovství k narozenému dítěti předložíte matričnímu úřadu:rodný list dítěte,doklady totožnosti rodičů dítěte,v případě rozvedené matky – pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,v případě ovdovělé matky – úmrtní list manžela,příp. rodné listy společných dětí.

Kam na matriku po porodu

Narození dítěte na území České republiky zapisuje matriční úřad v místě narození dítěte. Narození českého občana v zahraničí zapisuje Úřad městské části Brno-střed (tzv. zvláštní matrika). Na základě zápisu do matriční knihy narození je vydán (obvykle) rodičům dítěte rodný list.

Kdy začít shánět pediatra

Pediatr ještě před porodem

Ještě před porodem je potřeba vybrat pediatra, protože dítě zkontroluje zpravidla do 48 hodin po propuštění z porodnice (buď v ordinaci, nebo doma). Pediatr bude při první návštěvě vyžadovat propouštěcí zprávu z porodnice.

Kdy jít na matriku kvůli jménu dítěte

4) Dotazník o jménu dítěte

Tento dotazník je následně odeslán na matriku pro vystavení rodného listu. Pokud ale ještě nemáte jasno o jménu dítěte, nic se neděje. Rozhodnout se můžete až po porodu – podle zákona máte na toto rozhodnutí měsíc po porodu a své rozhodnutí nahlašujete na matrice.

Co je potřeba doložit k žádosti o porodné

Co k tomu potřebujete

vyplněný Doklad o výši čtvrtletního příjmu za každého člena rodiny. Příjmy rodiny jsou i alimenty (výživné), které dostává dítě. K žádosti o porodné se dokládají rozhodné příjmy za kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo.

Kdy se dá udělat test otcovství

Test otcovství lze provést prakticky kdykoliv během života, v jakémkoli věku dítěte i domnělého otce.

Kdo může popřít otcovství

Zákon umožňuje otcovství popřít.

Matka může do šesti měsíců od narození dítěte popřít, že otcem dítěte je její manžel. Narodí-li se dítě před 160. dnem od uzavření manželství, postačí k tomu, aby se nemělo za to, že otcem dítěte je manžel matky, popře-li manžel své otcovství.

Kdy se Prihlasuje dítě na matriku

Podle zákona musí být dítě na matrice zapsáno do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jsou toho rodiče schopni.

Kdy zaregistrovat miminko k pediatrovi

Svého budoucího dětského lékaře by jste měla kontaktovat nejlépe do 2 dnů od propuštění z porodnice a přitom se se sestřičkou také domluvíte na termínu první velké prohlídky.

Kdy jít s novorozencem k pediatrovi

Z porodnice odcházíte objednáni na první kontrolu u vašeho pediatra. Ta musí proběhnout do tří dnů od propuštění. Víte, že vás může doktor navštívit také doma

Kdy se zaregistrovat u dětského lékaře

Pediatr ještě před porodem

Ještě před porodem je potřeba vybrat pediatra, protože dítě zkontroluje zpravidla do 48 hodin po propuštění z porodnice (buď v ordinaci, nebo doma).

Kdo má nárok na porodné 2023

Čerpat můžete porodné na první a na druhé dítě, na třetí dítě už jej čerpat nelze. Abyste získali porodné, musíte splňovat podmínky nízkého příjmu a mít trvalý pobyt v ČR. Kdo má nárok na porodné 2023 Nárok získají rodiny s příjmy nižšími, než je 2,7násobek součtu životního minima v rodině.

Kdo platí za porod

Pojistné za dítě hradí jeho zákonný zástupce (tedy zpravidla rodič). Narození dítěte v tomto případě musíte ohlásit zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte. Pokud nemá matka dítěte na území ČR veřejné pojištění, pak se narození nahlašuje pojišťovně, u které je pojištěn otec.

Jak urcit otcovství

Jak se testy otcovství provádějí Základem je odběr, který je jednoduchý a bezbolestný – provádí se stěrem sliznice ústní dutiny, kdy se stírá vnitřní strana tváře, nikoli jazyk nebo sliny. Každé osobě se provede stěr dvěma stěrovými kartáčky. Díky tomuto přístupu je na místně i test na určení otcovství u novorozeněte.

Jak zbavit otce otcovství

ODPOVĚĎ: Jestliže Váš bývalý přítel už nadále nechce být v rodném listě dítěte uveden jako jeho otec, má jedinou možnost: podat k okresnímu soudu v místě synova bydliště návrh (žalobu) na popření otcovství.

Kdy nahlásit jméno dítěte

Oznámení narození činí nejpozději do 3 pracovních dnů od narození dítěte:zdravotnické zařízení, kde se dítě narodilo, nebo lékař, který byl u porodu (nebo ošetřil matku bezprostředně po porodu)v případě narození mimo zdravotnické zařízení otec dítěte nebo jeho opatrovník.

Co s sebou na prvni kontrolu u pediatra

Co sebou na první velkou prohlídkukartičku pojištěnce (pokud není stačí potvrzení ze zdravotní pojišťovny)propouštěcí zpráva z nemocnice – zpráva o novorozenci.rodný list.zdravotní a očkovací průkaz.dotazník k definici rizika tuberkulózy.vyšetření kyčlíčistá látková plena.čistá plena pro miminko, ubrousky atd.

Kdy zajít na matriku před porodem

Na matriku můžete jít kdykoliv v průběhu těhotenství, potřebovat budete těhotenskou průkazku, doklady totožnosti a rodné listy obou rodičů, popřípadě pravomocný rozsudek o rozvodu či úmrtní list manžela. Pokud přiznání otcovství k porodu nedoručíte, získá miminko příjmení po matce a otec v rodném listě nebude uveden.

Kdy prvni navsteva u pediatra

Z porodnice odcházíte objednáni na první kontrolu u vašeho pediatra. Ta musí proběhnout do tří dnů od propuštění.

Co vše vyřídit po narození dítěte

po poroduVybrat jméno dítěte a zařídit mu rodný list.Zažádat o otcovskou.Nahlásit dítě zdravotní pojišťovněZažádat o rodičovský příspěvek.Zjistit, jak přihlásit dítě k platbě za komunální odpad.Zažádat o porodnéZažádat o přídavek na dítě