Kdy jít pro občanský průkaz?

Kdy si zažádat o občanský průkaz

Doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován rodný list, popř. další doklady.
Archiv

Co je potřeba k vyřízení prvního občanského průkazu

Co je potřebaŽádost o vydání občanského průkazu (pořizuje úředník přímo na místě)Fotografie občana (pořizuje úředník přímo na místě)Vlastnoruční podpis (pořizuje úředník přímo na místě)Otisky prstů (pořizuje úředník přímo na místě)Rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán, nebo cestovní pas.

Kdy nejdříve vyměnit občanský průkaz

Kdy to musíte řešit

V případě změny příjmení a změny rodinného stavu, který můžete nebo nemusíte mít v občanském průkazu uvedený, skoční platnost vašeho občanského průkazu po 45 dnech od uzavření manželství. Požádat o výměnu občanského průkazu musíte nejpozději do 15 dnů od skončení platnosti občanského průkazu.
Archiv

Kdy musí mít dítě občanský průkaz

Každý člověk potřebuje při cestě do zahraničí nějaký doklad totožnosti a malé děti či novorozenci samozřejmě nejsou výjimkou. Zatímco dříve stačilo, když si potomka nechal do svého cestovního pasu zapsat některý z rodičů, od roku 2012 musí mít dítě vlastní doklad, a to bez ohledu na jeho věk.

Jak podat žádost o občanský průkaz

Žádost o občanský průkaz lze podat u jakéhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v případě podání žádosti o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě (do 5 pracovních dnů nebo v pracovních dnech do 24 hodin), žádost lze podat i na Ministerstvu vnitra.

Jak dlouho trvá vydání občanského průkazu

Připravte si tisícovku. Obvykle úřad občanku vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Jak dlouho dopředu požádat o občanský průkaz

Doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován rodný list, popř. další doklady.

Jak zažádat o občanský průkaz

Žádost o občanský průkaz lze podat u jakéhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v případě podání žádosti o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě (do 5 pracovních dnů nebo v pracovních dnech do 24 hodin), žádost lze podat i na Ministerstvu vnitra.

Jak dlouho můžu mít propadlou občanku

Občanský průkaz platí většinou deset let. Pak ho musíte vyměnit. Do kdy platí Vás občanský průkaz je napsané na posledním řádku: Je důležité požádat o nový občanský průkaz, když ještě platí ten starý, co máte doma.

Co se stane když mám propadlý občanský průkaz

"Jak to sleduji, dnes už mají novou občanku tři čtvrtiny lidí, kterým končila platnost té starší," dodala Holičková. Pokud budete mít propadlý občanský průkaz (vydaný do konce roku 1996), hrozí vám při policejní kontrole až desetitisícová pokuta.

Co je lepší pro dítě pas nebo občanský průkaz

S dětským občanským průkazem můžete vycestovat pouze do zemí Evropské unie, Norska, Albánské republiky, Lichtenštenska, Švýcarska, Makedonie, Bosny a Hercegoviny, Černé hory, Srbska, Gruzie a na Island. Cestovní pas je univerzálním dokladem pro cestování do všech zemí světa.

Co potřebuji k vyřízení občanského průkazu pro dítě

Co je k vydání potřeba:

Bez čipu – rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, fotografii dítěte, žádost o vystavení. Tento typ dokladů se vystavuje pouze výjimečně.

Kdy požádat o občanský průkaz v 15 letech

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: O první občanský průkaz musí občan požádat do 30 dnů po dovršení věku 15 let. Při běžné výměně z důvodu konce platnosti lze o občanský průkaz bezplatně zažádat nejdříve 6 měsíců před koncem platnosti stávajícího občanského průkazu. Doporučujeme občanům měnit nejpozději měsíc předem.

Co je potřeba k vyřízení občanského průkazu pro dítě

Při žádosti je třeba doložit věk dítěte rodným listem dítěte, nebo jeho ověřenou fotokopií, případně občanským průkazem zákonného zástupce (pokud je v něm dítě zapsáno včetně rodného čísla). Žadatel = zákonný zástupce zároveň musí předložit i svůj občanský průkaz.

Jak urychlit občanský průkaz

Nově je ale možnost zažádat o doklad ve zrychlené lhůtě – pět pracovních dnů nebo do 24 hodin v pracovní den, za tuto možnosti si ale žadatel připlatí. Za vyřízení nového průkazu do pěti pracovních dnů je nutné zaplatit 500 korun a za vyřízení do 24 hodin dokonce tisíc korun.

Jak poznám občanský průkaz s čipem

Občanské průkazy vydávané od 1.7.2018 obsahují kontaktní elektronický čip. V tomto čipu je identifikační certifikát, který obsahuje číslo občanského průkazu a všechny údaje o držiteli, které jsou zapsány na občanském průkazu.

Kde podat žádost o občanský průkaz

Kde a jak to máte řešit

Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností požádáte o výměnu občanského průkazu z důvodu změny údajů. Pokud chcete vystavit občanský průkaz ve zkrácené lhůtě, můžete požádat také na Ministerstvu vnitra (více informací o poplatcích najdete v sekci Kolik budete platit).

Co je potřeba na nový občanský průkaz

Abyste mohli požádat o nový občanský průkaz, musíte vzít s sebou rodný list, anebo doklad o státním občanství. Jestliže žádáte o výměnu občanského průkazu, je třeba vzít s sebou kromě již zmíněných dokumentů, také starý občanský průkaz.

Co se stane kdyz nemám občanku

Zapomeňte na mýtus, že musíte mít občanský průkaz stále u sebe, není tomu tak – kontrolujícímu totiž nemáme povinnost ukázat OP, ale prokázat totožnost, to je třeba si pamatovat. Pokud OP nemáte a máte jiný průkaz totožnosti, pak je vše v pořádku. Zákon nezakazuje prokázat totožnost i kombinací více dokladů.

Jak dlouho trvá vyřízení občanky pro dítě

Od doby podání žádosti o vydání občanského průkazu má úřad ze zákona 30 dní na vyhotovení, ačkoliv běžná praxe ukazuje, že obvykle je nově vystavený průkaz k vyzvednutí výrazně dříve. Platnost tohoto dokladu je u hodně malých dětí (jejichž podoba se rychle mění) 1 rok. Pak je potřeba nechat vystavit doklad nový.

Co delat kdyz nemám občanský průkaz

Ztrátu nebo odcizení nahlásíte jakémukoli obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, popř. Ministerstvu vnitra, pokud zároveň žádáte o nový občanský průkaz ve zkrácené lhůtě. Platnost průkazu, který jste nahlásili jako odcizený/ztracený, končí okamžitě.

Jak si udělat eObčanku

Stačí jen vyplnit formulář z webu Ministerstva vnitra a poslat ho datovou schránkou obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Získání občanského průkazu s čipem je však pouze první krok. Vaše nová občanka totiž zatím neumí vůbec nic, co by ji odlišovalo od té staré.

Jak požádat o nový občanský průkaz

Váš opatrovník.Na úřad budete muset jít dvakrát. Poprvé o občanský průkaz požádáte.Na úřad si s sebou vezmete rodný list. Takhle vypadá rodný list:Najděte přepážku, kde můžete o občanský průkaz požádat.Papír musíte podepsat.Najděte přepážku nebo okénko, kde si můžete občanský průkaz vyzvednout.

Kde si můžu požádat o občanský průkaz

Zažádat o vydání občanského průkazu lze u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností. V Praze si občan může zažádat u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy. Při převzetí občanského průkazu si také může zvolit bezpečnostní osobní kód, který slouží k autentizaci při elektronické identifikaci.

Jak se prokázat bez OP

Pokud občanku u sebe nemáte, lze totožnost případně prokázat řidičským průkazem, pasem, či jinak (za určitých okolností může stačit i např. služební či studentský průkaz, nebo dokonce prohlášení třetí osoby). Policie je v daném případě povinná poskytnout potřebnou součinnost k tomu, abyste se mohli identifikovat.