Kdy má svátek Žofie?

Co znamená Žofie

Ženské křestní jméno Žofie pochází z řečtiny. Představuje obdobu jména Sofie, jeho základem je řecké "sofia" − "moudrost". Významem jména Žofie tak je "moudrá". Jméno může být chápáno i jako zkrácená verze výrazu "Hagia Sofia" ("Svatá moudrost"), který se užívá pro označení Krista, potažmo Panny Marie.
Archiv

Kdy je svátek Žofie

U žen a dívek jménem Žofie či Sofie můžeme očekávat moudrost: právě takový význam totiž má řecké slovo sofia. Žofie a Sofie mají svátek 15. května těsně po ledových mužích, a tak je provází spousta pranostik.
Archiv

Jak říkat Žofii

Mezi české domácí podoby patří Žofka, Žofa, Žofuše, Žofinka, Žofi(čka) či Žofuš(ka).

Jak říkat Sofií

Podle českého kalendáře slaví svátek 15. května společně se Žofií. Mezi české domácí podoby patří Sofinka, Sofča, Sofi, Sofka, Sofinečka či Sofa.

Kdy má svátek Žaneta

Žaneta je ženské křestní jméno. Podle českého kalendáře má svátek 27. prosince.

Kdy má svátek Vít

V Česku se svátek slaví 15. června.

Kdo má 15 května svátek

Státní svátky a dny pracovního klidu – květen 2021

Datum Jméno
15.05. Žofie
16.05. Přemysl
17.05. Aneta
17.05. Vratislava

Kdy má svátek Medard

Medard slaví svátek dne 08.06. Jméno Medard se u nás užívá jen zřídka, možná je na češtinu příliš tvrdé. Muž jménem Medard může být dle významu svého jména udatným silákem, častěji však bývá spojován s počasím a deštěm. Jméno Medard nemá ženský protějšek.

Co je to Mia

Mia je původem domácká podoba jmen Maria, Amelia, Amalia, Emilia, Miriam a Hermiona. Slovo mia v italštině a mía španělštině znamená moje. Podobně znějící japonské jméno Mija (nebo Miya) znamená svatyně, stále více krásná v japonském přepise.

Jak říkat Natálie

Domáckými podobami jména jsou Natálka, Naty, Natka, Nasťa, Tálka, Tálie aj.

Jak říkat Zanete

Domácí podoby: Žanetka, Žanča, Žanda, Žanynka, Žany, Žanka, Žana, Žanulka.

Co znamená jméno Žaneta

Je to počeštělá francouzská podoba jména Jeannette. Jméno je původem hebrejské jméno Jana, které znamená Bůh je milostivý.

Co znamená jméno Vojta

Jméno Vojtěch má slovanský původ a je složené ze dvou částí, „voj” s významem vojna či válka, a „těch”, které znamená radost a potěšení. Jméno se tak překládá jako útěcha či posila vojska anebo radostný válečník.

Kdy má svátek Martina

svátek má: 17. 7.

Kdo má 24. května svátek

Do konce roku zbývá 221 dní. Svátek slaví Jana a Vanesa.

Kdo má 25 května svátek

Do konce roku zbývá 220 dní. Svátek má Viola.

Co znamená Medardova kápě 40 dní kape

„Čtyřicítka v překladu o Medardově kápi obrazně naznačuje, že se deštivé počasí může někdy protáhnout v případě velkých teplotních kontrastů mezi oceánem a evropským vnitrozemím až do července a v opačném případě bývá evropský letní takzvaný monzun méně výrazný a kratší.

Kdy má svátek Terezka

Podle českého kalendáře má svátek 15. října.

Jak říkat mie

Říká si ji Mia, Miuska, nedá se jinak komolit, což je dobře. Já osobně bych tak dítě nepojmevala, vnim to spíš jako jméno pro kočku, ale i tak se mi líbí.

Z jaké země je jméno Mia

Mia
Svátek 12. září
Původ italský
Jméno v Česku
Četnost v Česku 1 377

Jak se dá říkat Tereze

Domáckými variacemi jména jsou Terezka, Terezička, Terezinka, Rézinka, Réza, Terka, Terča, Terinka, Tea, Zina, Zinka aj. Jméno Tereza znají i na Slovensku − v podobě Terézia. Anglickou mutací jména je Theresa. Němčina jméno užívá také jako Theresa, navíc i v podobě Therese či Theresia.

Jak se dá říkat Karolíně

Karolína je ženským křestním jménem s mužským protějškem ve jménu Karel. Alternativami jsou i jména Karolina nebo Karla. Domáckými podobami jména jsou Kája, Karlička, Karlinka, Karolínka, Karolka, Karlunka, Karluška, také Lina či Linka.

Jaký je původ vašeho příjmení

Dědičnost příjmení

Příjmení vznikalo z příjmí, přezdívky, jména odvozeného z původu předků, křestních jmen předků nebo takzvaného jména po chalupě. Historické přídomky neoznačovaly místo narození dotyčného, ale původ rodu, případně sídlo (tak se např. Mikuláš Dačický z Heslova nenarodil v Heslově, ale v Kutné Hoře.

Co znamená jméno Zaneta

Je to počeštělá francouzská podoba jména Jeannette. Jméno je původem hebrejské jméno Jana, které znamená Bůh je milostivý.

Co to je David

Původ jména není jednoznačný, existuje několik teorií, které vysvětlují jeho vznik. Jedna z nich popisuje jméno David jako odvozeninu hebrejského slova "dód" s významem "miláček" nebo také "strýček". Jméno může pocházet také z asyrského slova "dádu", které se také překládá jako "milovaný, miláček".