Kdy mohu požádat o nový občanský průkaz?

Kdy si zažádat o občanský průkaz

Kdy to musíte řešit

V případě změny příjmení a změny rodinného stavu, který můžete nebo nemusíte mít v občanském průkazu uvedený, skoční platnost vašeho občanského průkazu po 45 dnech od uzavření manželství. Požádat o výměnu občanského průkazu musíte nejpozději do 15 dnů od skončení platnosti občanského průkazu.
Archiv

Co potřebuji k žádosti o nový občanský průkaz

Při vydání nového občanského průkazu se předkládá dosavadní občanský průkaz. průkaz totožnosti; průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli, včetně jeho podoby a státního občanství České republiky, umožňující identifikovat tohoto žadatele.
Archiv

Jak dlouho trvá vydání nového občanského průkazu

Nově je ale možnost zažádat o doklad ve zrychlené lhůtě – pět pracovních dnů nebo do 24 hodin v pracovní den, za tuto možnosti si ale žadatel připlatí. Za vyřízení nového průkazu do pěti pracovních dnů je nutné zaplatit 500 korun a za vyřízení do 24 hodin dokonce tisíc korun.
Archiv

Kdy požádat o občanský průkaz v 15 letech

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: O první občanský průkaz musí občan požádat do 30 dnů po dovršení věku 15 let. Při běžné výměně z důvodu konce platnosti lze o občanský průkaz bezplatně zažádat nejdříve 6 měsíců před koncem platnosti stávajícího občanského průkazu. Doporučujeme občanům měnit nejpozději měsíc předem.
Archiv

Co se stane když mám propadlý občanský průkaz

"Jak to sleduji, dnes už mají novou občanku tři čtvrtiny lidí, kterým končila platnost té starší," dodala Holičková. Pokud budete mít propadlý občanský průkaz (vydaný do konce roku 1996), hrozí vám při policejní kontrole až desetitisícová pokuta.

Kde žádat o nový občanský průkaz

Požádat o vydání občanky můžete u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22. Pro hotový průkaz si pak půjdete do 30 dnů ode dne podání žádosti na úřad, a přednostně tam, kde jste o něj žádali.

Jak dlouho můžu mít propadlou občanku

Občanský průkaz platí většinou deset let. Pak ho musíte vyměnit. Do kdy platí Vás občanský průkaz je napsané na posledním řádku: Je důležité požádat o nový občanský průkaz, když ještě platí ten starý, co máte doma.

Kdy nejdříve vyměnit občanský průkaz

Kdy lze žádat o výměnu neplatného občanského průkazu Doporučujeme požádat o vydání nového občanského průkazu alespoň 30 dnů před uplynutím platnosti, abyste neměli problémy s prokazováním totožnosti. Bezplatně lze požádat až půl roku před uplynutím platnosti občanského průkazu.

Kdy žádat o výměnu řidičského průkazu

Požádat o nový průkaz lze nejdříve 90 dnů před koncem platnosti. „Ročněsi musí vyměňovat řidičák po uplynutí desetileté platnosti kolem půl až tři čtvrtě milionu lidí. Nově mohou ušetřit jednu návštěvu úřadu a vše vyřídit pohodlně online.

Jak probíhá výměna řidičáku

Žádost je třeba podat osobně. Nový řidičský průkaz budeme mít zhruba do 20 dnů od podání žádosti. Od roku 2018 je výměna řidičáku i žádost o nový doklad mnohem jednodušší – stačí zajít na kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností a mít s sebou doklad totožnosti.

Co se stane když mám propadlý řidičský průkaz

Kvůli výměně řidičského průkazu stačí zajít na jakýkoliv úřad s rozšířenou působností, a to klidně až s tříměsíčním předstihem před oficiálním vypršením průkazu. Na úřadu si vystačíte s platnou občankou, pasem nebo dosavadním řidičákem.

Jak dlouho trvá výměna řidičáku

Úřad pořídí aktuální snímek, případně využije fotografie z dokladů nedávno zhotovených. Doba vydání nového řidičského průkazu je standardně do 20 dnů od podání žádosti, ve zkrácené lhůtě pak do 5 pracovních dnů.

Kdy požádat o výměnu řidičského průkazu

Požádat o nový průkaz lze nejdříve 90 dnů před koncem platnosti.

Kdy žádat o nový řidičský průkaz

Řidičské průkazy skupin B, B1, AM, A1, A2, A a T mají podle zákona platnost 10 let, pětiletá platnost je u skupin C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE. Termín, kdy řidičák propadne, si musí hlídat každý majitel sám. Žádat o výměnu řidičského průkazu mohou řidiči nejdříve 90 dnů před uplynutím doby platnosti řidičáku.

Kdy je řidičák Neplatny

Řidičský průkaz je neplatný, jestliže uplynula doba jeho platnosti. Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu platí 30 dní ode dne jeho vydání a po tuto dobu nahrazuje držiteli řidičského oprávnění řidičský průkaz.

Jak vyměnit řidičský průkaz online

Požádat o nový průkaz lze nejdříve 90 dnů před koncem platnosti. Jak novou digitální službu využít Nová funkce ePodání je dostupná na Portálu občana, přihlásit se lze například prostřednictvím eObčanky, mobilního klíče eGovernmentu, prostřednictvím datové schránky nebo skrze bankovní identitu.

Jak dlouho může být propadlý řidičský průkaz

Řidičský průkaz (ŘP) má platnost buď 5, nebo 10 let, podle skupiny oprávnění, ke které se vztahuje (platnost 5 let: C1, C1 + E, C, C + E, D1 + E a D + E). Pohlídejte si, kdy vám vyprší platnost dokladu. Pokud totiž budete řídit s propadlým řidičským průkazem, hrozí vám pokuta až do výše 2 500 Kč.

Jak dlouho dopředu požádat o řidičský průkaz

Požádat o nový průkaz lze nejdříve 90 dnů před koncem platnosti. „Ročněsi musí vyměňovat řidičák po uplynutí desetileté platnosti kolem půl až tři čtvrtě milionu lidí. Nově mohou ušetřit jednu návštěvu úřadu a vše vyřídit pohodlně online.

Jak se objednat na výměnu řidičského průkazu

Místo návštěvy úřadu lze od června nově využít ePodání a poslat žádost elektronicky přes Portál občana s využitím datové schránky. Běžná výměna je zdarma, nový řidičský průkaz lze vyzvednout na kterémkoliv z 206 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Jaký je postih za propadlý řidičák

Pokud jste si nevšimli, že máte již propadlý řidičský průkaz a jezdíte autem bezstarostně dál, pak vězte, že pokuta za jízdu bez platného řidičského oprávnění činí na místě 2 000 korun, ve správním řízení pak 2 500 korun.

Co s propadlým řidičským průkazem

Od roku 2018 je výměna řidičáku i žádost o nový doklad mnohem jednodušší – stačí zajít na kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností a mít s sebou doklad totožnosti.

Jaká je pokuta za propadlý řidičský průkaz

Pokud jste si nevšimli, že máte již propadlý řidičský průkaz a jezdíte autem bezstarostně dál, pak vězte, že pokuta za jízdu bez platného řidičského oprávnění činí na místě 2 000 korun, ve správním řízení pak 2 500 korun.

Jak požádat o výměnu řidičského průkazu

Jestliže máte řidičský průkaz, kterému skončila platnost či v nejbližší době vyprší jeho platnost (cca 3 měsíce do skončení platnosti) dostavíte se na obecní úřad obce s rozšířenou působností, a zde požádáte o vydání nového řidičského průkazu výměnou za řidičský průkaz neplatný nebo z důvodu jeho končící platnosti.

Jak dlouho můžu mít propadlý řidičský průkaz

Řidičský průkaz (ŘP) má platnost buď 5, nebo 10 let, podle skupiny oprávnění, ke které se vztahuje (platnost 5 let: C1, C1 + E, C, C + E, D1 + E a D + E). Pohlídejte si, kdy vám vyprší platnost dokladu. Pokud totiž budete řídit s propadlým řidičským průkazem, hrozí vám pokuta až do výše 2 500 Kč.

Co je potřeba k výměně karty řidiče

platný řidičský průkaz, platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, včetně platného dokladu o pobytu). Žádost musí být osobně podepsána žadatelem; podpis žadatele je jedním z údajů uvedených na kartě. Žádost o vydání paměťové karty řidiče se tiskne po vyplnění přímo ze systému.