Kdy není potřeba radonový průzkum?

Kdy je třeba radonový průzkum

Nově: Vlastníci stanovených budov musí zajistit měření radonu při uvedení do provozu nebo po rekonstrukci. Nesplnění této povinnosti je podle § 177 a 193 atomového zákona přestupkem, resp. správním deliktem, za který může být uložena pokuta do výše 500 tis.
Archiv

Jak dlouho platí radonový průzkum

Posudek je zpracováván k určitému datu na základě naměřených hodnot a platné legislativy. Vzhledem k tomu, že plyn radon vzniká rozpadem uranu, který má trvanlivost po tisíce let, může platnost posudku ovlivnit jedině legislativní změna. Pokud se tedy nezmění znění zákona, platí posudek bez časového omezení.

Jak se dělá odvětrání radonu

U starých domů se odvětrání vede starým komínovým tělesem na střechu s ventilátorem. U nových většinou do zahrady, kde se instaluje nějaký výduch s ventilátorem. Další částečnou možností je rekuperace, což je odvětrání přímo z interiéru. Neustále se tak mění vzduch uvnitř domu.

Jak odvětrat radon

Pro zvýšení účinnosti se doporučuje odvětrávat drenážní systém svislým odvětrávacím potrubím o průměru 100 – 150 mm nad střechu objektu. Drenážní systémy mohou pracovat buď pasivně (na základě teplotního rozdílu a tlaku větru) nebo aktivně s pomocí ventilátoru.
ArchivPodobné

Jak snížit radon v domě

Pronikání radonu lze omezit zejména utěsněním trhlin, prostupů a otvorů v konstrukcích, utěsněním prostupů ve stropu mezi sklepem a přízemím, zabránění proudění vzduchu ze sklepa do vyšších podlaží, utěsněním či výměnou dveří do sklepa a podporou výměny vzduchu ve sklepech pomocí větráků nebo průduchů.

Jak se měří radon v domě

Měřit radon je prý možné několika způsoby, ten nejjednodušší je navíc zdarma. Stačí si třeba e-mailem ze Státního ústavu radiační ochrany objednat stopový detektor měření radonu. Malý plastový kelímek přijde poštou a lidé by ho měli ve svém bytě nebo domě nechat co nejdéle. „Doporučujeme provádět dlouhodobé měření.

Jakou lepenku proti radonu

Dostatečnou izolaci proti radonu poskytne běžná a správně provedená izolace proti vodě, včetně utěsněných prostupů. Pro toto použití jsou ideální asfaltové pásy charBIT G200 S40 nebo charBIT AL S35 (charBIT AL S40) v kombinaci opět s charBIT G200 S40 s dobře svařenými spoji.

Jak se zbavit radonu v domě

Nejjednodušší řešení je dům nepropustně oddělit od země, tedy podříznout a do podlahy vložit protiradonovou izolaci, což je silnější hydroizolace. Když je vyšší riziko radonu, tak používám obvykle kombinaci s větráním místností rekuperací. Tedy radon z domu vyvětrat.

Jak je nebezpečný radon

Radon je hned po kouření druhou nejvýznamnější příčinou vzniku rakoviny plic. Radon a radioaktivní prvky, které z něj vznikají, se zachycují v dýchacím ústrojí a ozařují plicní tkáň. Důsledkem působení těchto částic může být poškození plicní buňky vedoucí až k rakovině. Rakovina vyvolaná radonem nevzniká okamžitě.

Čím škodí radon

Jaké je riziko onemocnění Odhaduje se, že pokud by lidé žili celý život v budově s koncentrací 400 Bq/m3 (becquerelů na metr kubický) – to je směrná hodnota pro provedení protiradonového opatření), pak u 1-2 lidí ze sta by ozáření z radonu vyvolalo rakovinu plic. S rostoucí koncentrací přitom riziko úměrně roste.

Jakou IPU proti radonu

Dostatečnou izolaci proti radonu poskytne běžná a správně provedená izolace proti vodě, včetně utěsněných prostupů. Pro toto použití jsou ideální asfaltové pásy charBIT G200 S40 nebo charBIT AL S35 (charBIT AL S40) v kombinaci opět s charBIT G200 S40 s dobře svařenými spoji.

Jak změřit radon v domě

Měřit radon je prý možné několika způsoby, ten nejjednodušší je navíc zdarma. Stačí si třeba e-mailem ze Státního ústavu radiační ochrany objednat stopový detektor měření radonu. Malý plastový kelímek přijde poštou a lidé by ho měli ve svém bytě nebo domě nechat co nejdéle. „Doporučujeme provádět dlouhodobé měření.

Jak se chránit před radonem

Radonové riziko

Při nízkém radonovém riziku postačí běžná hydroizolace, střední riziko už vyžaduje protiradonovou izolaci pod veškeré konstrukce, které jsou v kontaktu se zemí. Velké radonové riziko vyžaduje určení propustnosti hornin a určení správného typu izolace s odpovídající hodnotou součinitele difúze radonu.

Kdy penetrovat základovou desku

Penetraci včetně asfaltových pásů není vhodné v první fázi aplikovat na celou základovou desku, neboť při následných pracích by mohlo dojít k poškození. Vhodnějším řešením je nanesení penetrace a navaření asfaltových pásů pouze pod nosné zdivo s přesahem alespoň 15 cm.

Co muze zpusobit radon

Radon je hned po kouření druhou nejvýznamnější příčinou vzniku rakoviny plic. Radon a radioaktivní prvky, které z něj vznikají, se zachycují v dýchacím ústrojí a ozařují plicní tkáň. Důsledkem působení těchto částic může být poškození plicní buňky vedoucí až k rakovině. Rakovina vyvolaná radonem nevzniká okamžitě.

Jak dlouho schne asfaltový penetrační nátěr

Doba zasychání je závislá na povětrnostních podmínkách a pohybuje se od 2 do 24 h. Pokud je povrch betonu velmi porézní (např. pórobeton), musí se penetrační nátěr opakovat, dokud se roztok vsakuje. pokud je povrch betonu mokrý, působí film vody separačně a penetrační nátěr není účinný.

Jak správně izolovat starý dům

V takovém případě je nutné vytvořit celistvou a uzavřenou vrstvu izolace na stěnách i podlahách, nejčastěji z asfaltových pásů. Na dodatečnou vnější i vnitřní hydroizolaci základů či spodní stavby můžete použít rovněž některou z asfaltových (bitumenových) izolačních stěrek.

Co se leci radonem

Léčí se v nich zánětlivá revmatická onemocnění, degenerativní onemocnění kloubů a páteře či záněty nervů. Radon ale může pomoci i po úrazech a operacích páteře a kloubů či lidem trpícím kloubními a nervovými komplikacemi při onemocnění cukrovkou, dnou a podobně.

Jak poznat zaschlou penetraci

To lze poznat především na omak, případně také podle přítomnosti lesklého povrchu značícího vlhkost. Schnutí jakéhokoli materiálu, penetraci nevyjímaje, je proces závislý na mnoha faktorech. Určit přesnou dobu tak nelze úplně.

Proč penetrovat beton

Penetrace betonu je velmi podstatná část finální úpravy minerálních podlah na cementové bázi (portlandský cement & vápenné složky). Penetrace povrchu betonu vhodným prostředkem a jeho odizolování proti zemní vlhkosti. Penetrace je vlastně pronikání nosného média (vody, silikátů a dalších chemikálií) do podkladu.

Kdy se dává Nopová fólie

Nejčastěji se nopové fólie používají při sanaci vlhkého zdiva starých domů, které nemají funkční hydroizolační vrstvu. Nejprve se provede výkop do hloubky základové spáry, následně se pokládá nopová fólie od základů směrem nahoru k obvodové stěně.

Jak izolovat dům proti vlhkosti

V závislosti na původní vrstvě je možné vysypat podlahu štěrkem, ten přikrýt armaturou a následně jej zalít vrstvou betonu. Alternativou může být použití cementové stěrky a následně aplikovat asfaltovou izolaci. Pak už je na řadě izolace, například v podobě polystyrénu.

Jak odstranit radon z vody

Pro odstraňování radonu z podzemní vody se používají v ČR aerační zařízení – radon je vytěsňován z vody jejím provzdušňováním. Takových zařízení je v současné době v provozu na úpravnách vody pro veřejné vodovody již několik stovek. Jejich účinnost je vysoká, umožňují snížit obsah radonu ve vodě více než desetkrát.

Jak dlouho po penetraci

Před nanesením další vrstvy penetrace nebo barvy musí nátěr vyschnout. Jak dlouho schne penetrace To závisí na mnoha faktorech včetně okolní teploty nebo poměru ředění s vodou. Minimální doba schnutí je 4 hodiny, u neporézních materiálů penetrovaných při nižší teplotě však může trvat i 12 hodin.

Proč se penetruje

Díky penetraci vám vznikne čistý a pevný podklad, ke kterému další vrstva lépe přilne. Penetrace je ale důležitá nejen při opravách a rekonstrukcích, myslete na ni i u novostaveb. Pomůže vám s přípravou povrchu a zabezpečí kvalitní a jednolitý povrchový nátěr beze skvrn.