Kdy prořezat trávník?

Kdy pískovat trávník

Jednou ročně, ideálně na jaře, pak proveďte i pískování. K tomu vám poslouží křemičitý písek, který zlepšuje vegetační vrstvu i půdní strukturu, zvyšuje propustnost vody a živin a omezuje růst mechů a plevele.
Archiv

Kdy se vyčesává trávník

Na rozdíl od vertikutace se nejedná o výrazný zásah do vývoje trav. To znamená, že vyčesávat můžete defakto kdykoliv, pokud trávník roste a to i nepravidelně. Ideální je vyčesání, možno i opětovné, na začátku sezóny, kdy ještě není trávník ve vegetačním období a není schopen zregenerovat plánovanou vertikutaci.

Kdy Vertikutovat na jaře

Ideální doba pro první vertikutaci trávníků nastává na jaře (březen-duben) v době, kdy trávník začíná růst. Proveďte 1-2 první sečení, nechte trávu proschnout, pokud byla promáčená a pak vertikutujte.
Archiv

Jak prořezat trávník

Nože se svisle zařezávají do půdy. Hloubka zařezávaní je mělká, cca 2-3 mm. Jemně se prořezává vrchní vegetační vrstva a zároveň se čistí trávník od plsti. Při vertikutaci také, díky vertikutačním nožům, přesekáváme travní výběžky.
ArchivPodobné

Jak mít dokonalý trávník

Pohnojit trávník stačí 3x do roka.

Vybírejte kvalitní hnojivo s dlouhodobým účinkem. Vždy dbejte na to, aby půda pod trávníkem byla neustále mírně vlhká, ale ne rozmáčená. S vyschlou půdou zasychají i kořínky, v příliš vlhké půdě tráva může začít uhnívat. Kropte tedy dle potřeby a dejte si záležet na rovnoměrnosti.

Proč se Pískuje trávník

Pískování přispívá k odbourávání a nižší tvorbě travních plstí a mechů. Zrychluje povrchové osychání travní plochy po dešťových srážkách, či automatickém zavlažování. Pomáhá vyrovnávat menší nerovnosti po celé travní ploše. Také přispívá k rychlejšímu odnožování trav.

Kdy dělat Aerifikaci trávníku

Aerifikace je pro trávník nejtěžší regenerační zásah, proto bychom ho měli směřovat na období, kdy je růst trávy nejintenzivnější. A to je druhá půlka května a první půlka června, následně pak září.

Kdy začít hnojit trávník

Pokud jste navíc hnojili předešlý podzim, živiny pomalu uvolňované z podzimního hnojiva pomohou trávníku i brzy z jara. Nejlepší doba k jarnímu hnojení je v květnu nebo začátkem června, aby se trávník připravil na léto.

Kdy je nejlepší sekat trávník

Sezónu sekání začněte s příchodem jara, v momentě, kdy tráva nabude dostatečné síly. Uvádí se, že první sekání trávníku by mělo být provedeno, když má tráva 3 až 4 centimetry. Pozdní říjen je pak ideální doba, kdy sekat trávník naposledy. Výšku zelených stébel je vhodné zkracovat ve chvíli, kdy jsou suchá.

Kdy provádět provzdušnění trávníku

Travní plochu vertikutujeme strojem osazeným noži a pružinami dvakrát ročně. Na jaře (březen-duben), kdy trávník začíná růst, a na podzim (září-říjen). Před vertikutací plochu posečeme a necháme cca 2 dny proschnout. Všeobecně platí, že vertikutaci neprovádíme na vysušené ani naopak deštěm promáčené ploše.

Jak pečovat o trávník na jaře

V jarním období doporučují používat hnojiva s vysokým obsahem dusíku, který je impulsem pro rychlý jarní růst. Ideální jsou pak směsi, které zaručují výživu trávníku po dobu více měsíců. Během roku bychom měli trávník pohnojit přibližně třikrát, ovšem na trhu jsou i směsi určené pro jednorázové hnojení jednou ročně.

Jak Presit trávník

Přesev můžete udělat jen tak „na sucho“ a pak zalít. Anebo po přesevu udělejte lehký topdressing baleným trávníkovým substrátem, aby se osivo více zakrylo. Dle aktuálního počasí lehce kropte, aby osivo dobře klíčilo. Doporučuji pro přesev dávku 3 kg osiva na 100 m2.

Jak urychlit růst trávy

Před výsevem trávníku použijeme startovací dlouhodobě působící hnojivo. Tím dojde k podpoře počátečního růstu nových rostlinek a k rychlejšímu vývoji trávníku. Tak se může celý proces urychlit a nový trávník pak lze dříve zatěžovat.

Jak udělat rovný trávník

Rozhrabávejte a zasypávejte. Mnohé prohlubně se dají jednoduše vyrovnat zasypáním. Malé hrbolky rozhrabeme hráběmi a rozhrneme je do ztracena anebo do sousedních důlků. Máme-li na zahradě větší nerovnosti je nutné rozhrabávání několikrát opakovat.

Jak se správně starat o trávník

Desatero péče o trávník. Základem je správné osivo a přihnojováníSprávné osivo s kostřavou. Správná travní směs by měla být na začátku všeho.Pravidelná sečOstřete nože.Sběr trávy místo mulčováníHnojit.Jde to i bez zavlažováníPravidelně vertikutovat.Provádějte aerifikaci.

Jak správně provzdušnit trávník

Trávník lze aerifikovat pomocí speciálních provzdušňovacích vidlí nebo pomocí motorizovaného trávníkového provzdušňovače. S oběma přístroji se do půdy vytlačí trubkovitými válci díry. Poté se takto vyhloubená zemina celá odstraní. U malých ploch k provzdušnění trávníku zpravidla postačí provzdušňovací vidle.

Jak často provzdušňovat trávník

Travní plochu vertikutujeme strojem osazeným noži a pružinami dvakrát ročně. Na jaře (březen-duben), kdy trávník začíná růst, a na podzim (září-říjen). Před vertikutací plochu posečeme a necháme cca 2 dny proschnout. Všeobecně platí, že vertikutaci neprovádíme na vysušené ani naopak deštěm promáčené ploše.

Jak často zalévat trávník

Jak často a jak moc Pokud neprší, měl by se trávník zalévat dvakrát týdně, pokaždé 10 až 15 milimetry. Pokud tráva dlouhodobě nedostává dostatečné množství vody, je kořenový systém nucen tlačit se k povrchu, kde voda je, a tráva je postupně čím dál citlivější vůči suchu.

Proč se Vápní trávník

Vápnění trávníku se používá pro odstranění mechu. Ten se tvoří na ostíněných místech s kyselou půdou. Hašené vápno z českého nebo dolomitického vápence snižuje kyselost půdy a vytváří optimální pH.

Kdy se nesmí sekat

Sekačku, pilu nebo rozbrušovačku můžete používat od pondělí do pátku mezi 6. a 20. hodinu. V sobotu je potom možné sekat a řezat do 18 hodin.

Na jakou výšku sekat trávník

Optimální výška sečení trávníku

Běžný užitkový trávník se seče na výšku asi 4–5 cm, pro trávník ve stínu se doporučuje výška asi 6 cm. Všeobecně nesekejte příliš nízko, protože to zpožďuje růst nových výhonků a zanechává holá místa, na kterých se rád zabydluje plevel.

Kdy je vhodne Vertikutovat

Kdy vertikutovat trávník

Vertikutaci trávníku provádějte alespoň 2x ročně, ideálně na jaře a na podzim. Pusťte se do ní v okamžiku, kdy má půda po několik dní v 5 cm teplotu alespoň 10°C. Trávník také nesmí být podmáčený či naopak přesušený. Suchý by měl být pouze na povrchu.

Proč neroste tráva

Letos se někde neseká vůbec. Když se seče příliš často nebo příliš nakrátko, může tráva při vysokých teplotách upadnout do takzvané letní dormance. To znamená, že trávník zastaví veškerý růst a vývoj.

Kdy Dosazet travu

Kdy je nejvhodnější doba pro do/setí trávníku V ideálním případě zakládáme nový trávník z jara, kdy je půda již dostatečně prohřátá, ale není přílišné horko (v termínu mezi 15. dubnem a 15. květnem).

Jak dlouho zavlažovat trávník

U systémů s rozprašovacími postřikovači je při správném překrývání obvyklá srážková výška kolem PR=40-60 mm/hod (tj. až 1 mm/min). Doba závlahy na jedné sekci by tedy mohla být přibližně 3-4 min. při denní závlaze nebo 10-15 min při závlaze 2-3x týdně.