Kdy se řehtá?

Kdy se začíná Hrkat

Hrkání probíhalo v pravidelnou dobu, tj. ve 4 až 6 hodin, v poledne a večer, na Velký pátek se připojovalo ještě hrkání v 15 hodin, tedy v době Ježíšovy smrti, jak ji uvádí bible. Průvod hrkačů vycházel z kostela, nebo z centra obce, někde také od křížku na okraji obce a v kruhu obcházel kolem vesnice.

Co je to Řehtání

Velikonoční obchůzka s hlučícími nástroji, ve Vysoké se nazývána ŘEHTÁNÍ, je odvozená z liturgie pašijového týdne, kdy v kostelích od „Gloria“ na Zelený čtvrtek do „Gloria“ na Bílou sobotu umlknou zvony, „odletí do Říma“, a jejich zvuk nahradí hrkání trakařů.
Archiv

Kdy se chodí mrskat

Dnes je Velikonoční pondělí. V Česku se k tomuto dni váže už po staletí mnoho zvyků – pomlázka, malovaná vejce a rodinná setkávání. Proč se ale na Velikonoce mrská

Kdy se poleva vodou

Oblévačka znamená polévání děvčat na Velikonoční pondělí (Červené pondělí). Původně snad spolu s pomlázkou šlo o formu pohanského požehnání, později asi o žertovný trest za lakotu a neochotu obdarovávání obcházejících koledníků kraslicemi nebo jinými dary.

Kdo chodi řehtat

Na řehtání se v Nové Vsi stejně jako v jiných obcích chodí po tři dny Svatého týdne, tj. od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty, a ještě v osmdesátých letech 20. století se jej zúčastňovali téměř všichni místní chlapci školního věku od šesti do čtrnácti, respektive patnácti let, méně často chlapci mladší nebo starší.

Kdo chodí řehtat

„Řehtat chodili i naši dědečkové. Je nás ale míň než loni a předloni. Ubývá nás," říká Daniel Fikejs, kterého asi dvacetičlenná skupinka určila jako mluvčího. S řehtačkami obcházejí v pravidelných časech od čtvrtka do soboty celou vesnici.

Kdy se nesmí hýbat se zemí

Pranostika praví: „Na Velký pátek se nemá hýbat zemí, neb ona kvílí spasitele. “ A další lidová moudrost říká: „Kdo na Velký pátek orá, tomu se chleba nedostává. “ Značí to, že v tento den jsou zapovězeny veškeré práce na zahradě, v sadu i na poli.

Kdy je Šmigrust 2023

Obec Chvalčov Vás zve na předvelikonoční jarmark Chvalčovský šmigrust v sobotu 1. dubna 2023 od 9:00 do 19:00 hod na Kulturním domě Chvalčov.

Kdy se jde koledovat 2023

Tomuto “nástroji” se říká také například mrskačka, houdovačka, karabáč, šlahačka nebo tatar (názvů je v jednotlivých nářečích mnohem více). Chlapci chodí na Velikonoční pondělí s pomlázkami koledovat po vsi a šlehají s nimi děvčata, aby si za zvuku velikonočních koled vysloužili vajíčko.

Kdy se chodí koledovat 2023

Chlapci chodí na Velikonoční pondělí s pomlázkami koledovat po vsi a šlehají s nimi děvčata, aby si za zvuku velikonočních koled vysloužili vajíčko.

Kdy se chodí Šupat

Velikonoční mrskání děvčat jim má předat část jarní svěžesti vrbového proutí (Mrskut a mrskání jsou názvy zažité především na Moravě, kde má zvyk velmi silnou tradici. V jiných regionech je možné se setkat s odlišnými výrazy pro totéž, např. šupání, vyšupat). Velikonoční koleda je spojena s odměnou pro koledníky.

Proč nesmí viset prádlo

Nesmí viset prádlo, přináší to smůlu

Znamená to totiž, že může přijít do domu neštěstí. Věští dokonce smrt někoho blízkého.

Kdy se nesmí prát prádlo

Podle další ze zvyklostí ženy nesmějí prát prádlo. Jenže této práci by se o Velkém pátku neměli věnovat ani muži. Voda má v ten den totiž duchovní očistné poslání.

Co se nemá dělat na Bílou sobotu

Křesťanské svátosti. Jelikož je Bílá sobota dnem rozjímání a smutku, nekonají se žádné mše ani bohoslužby. Pouze dochází k pomazání nemocných a svátosti smíření (zpovědi). Zároveň končí postní období a vracejí se zvony, které symbolicky odletěly do Říma na Zelený čtvrtek.

Kdy se chodi s pomlázkou 2023

Velikonoční pondělí
Rok 2022 18. dubna 2022
Rok 2023 10. dubna 2023
Zvyky a tradice kraslice, pomlázka, oblévačka
Souvisí s Velikonoce

Kdy se chodí s pomlázkou

Koleda a pomlázka

Chlapci chodí na Velikonoční pondělí s pomlázkami koledovat po vsi a šlehají s nimi děvčata, aby si za zvuku velikonočních koled vysloužili vajíčko. Šlehání se dělá proto, aby děvčata zůstala krásná, zdravá, pilná a veselá po celý další rok. Tento zvyk se udržuje už zhruba od konce 14. století.

Co se nesmí dělat 25 prosince

Na Boží hod neboli Slavnost Narození Páně by se mělo odpočívat, rozjímat a užívat si Vánoc. Podle lidových tradic jsou zakázány jsou domácí práce, dokonce i stlaní postele!

Co se nesmí jíst na Velký pátek

Velký pátek je zároveň také vrcholným dnem půstu. To znamená, že lidé by v tento den neměli jíst žádné maso. Velký pátek je nejvýznamnějším velikonočním dnem. Podle křesťanské tradice je to den ukřižování a smrti Páně, smrti Ježíše Krista.

Kdy se nesmi síť

Před půlnoční mší se nesmí šít, plést – protože by pak myši dílo zničily. Na Štědrý den nepište své milé – milému zamilované psaní, jinak by to mohlo znamenat rozchod. Když v noci na Boží hod vystřelíte z pušky směrem k Měsíci – přináší to štěstí.

Jaké budou Velikonoce 2023

Termíny Velikonoc 2023

Květná neděle 2. dubna 2023
Modré pondělí 3. dubna 2023
Šedivé úterý 4. dubna 2023
Škaredá středa 5. dubna 2023
Zelený čtvrtek 6. dubna 2023

Kdy se chodí hodovat

Boží hod velikonoční – oslava Kristova vzkříšení a nanebevstoupení, svěcení velikonočních pokrmů, první den hodování po čtyřicetidenním půstu, velikonoční jízdy na koních, Velikonoční pondělí (Červené pondělí) – den pomlázky a koledování.

Co znamená Bílá stuha na pomlázce

Pentle, mašle, stuhy jako nikdo druhý

Ale pozor, jedině bílé barvy. Ty barevné jim poté na pomlázku připevňují vyšlehané dívky a ženy a vyjadřují tak, jak si u nich ten který koledník stojí. Nejvyšší ze všech, červenou stuhou, vyjadřují ženy náklonnost a lásku, kdežto žlutá značí jasné odmítnutí.

Proč nesmí na Štědrý den viset prádlo

Prát prádlo na Štědrý den přináší smůlu. A nesmí se rozhodně věšet prádlo, protože by se během roku mohl někdo oběsit. Přes den nesmíte zametat a vynášet z domu odpadky a smetí, protože byste si vynesli štěstí.

Kdy se nesmí viset prádlo

Lidové tradice říkají, že se 25. prosince nemá pracovat. Dokonce se nesměly stlát ani postele a v domě nesmělo viset žádné prádlo, aby to nepřineslo neštěstí.

Co se stane kdyz snim maso na Velký pátek

Na Popeleční středu a Velký pátek, se praktikuje přísný půst, tedy půst od masa spojený s půstem újmy. Ten znamená, že se věřící v ten den nasytí pouze jedním hlavním – ovšem bezmasým – jídlem a z ostatních jídel citelně ubere. Půst je omezen věkem. Postit se mají věřící po dovršení 14.