Kdy se seče po první nová tráva?

Kdy se seká poprvé tráva

První sekání koncem dubna nebo začátkem května, respektive tehdy, kdy už má trávník alespoň decimetr výšky. Pažit pak zkracovat o třetinu výšky, a jestli jde o čerstvý trávník, tak raději nastoupit do práce s kosou, než sekačkou. Tím totiž zabráníte tomu, aby docházelo k vytrhávání mladých rostlinek i s kořínky.

Kdy poprvé posekat trávník na jaře

Sezónu sekání začněte s příchodem jara, v momentě, kdy tráva nabude dostatečné síly. Uvádí se, že první sekání trávníku by mělo být provedeno, když má tráva 3 až 4 centimetry. Pozdní říjen je pak ideální doba, kdy sekat trávník naposledy. Výšku zelených stébel je vhodné zkracovat ve chvíli, kdy jsou suchá.

Kdy po hnojit nový trávník

Kdy na jaře hnojit trávník Při prvním jarním hnojení trávníku je nejdůležitější nezačínat moc brzy. Nejvhodnější doba k první aplikaci hnojiva je pozdní jaro, kdy už se trávník zbarví svěží zelení. Zkraje jara se tráva vzpamatovává po zimě a všechnu energii vynakládá na růst kořínků.
Archiv

Jak casto Zalevat novou trávu

Nově založený travní drn musíme zalévat prakticky denně, později postačí doplňovat vodu méně často, např. jedenkrát týdně.
Archiv

Kdy se nesmí sekat

Sekačku, pilu nebo rozbrušovačku můžete používat od pondělí do pátku mezi 6. a 20. hodinu. V sobotu je potom možné sekat a řezat do 18 hodin.

Jak často se má sekat tráva

Sekejte trávník jednou týdně

Sečení zajistí, že se stvoly trávy u báze rozvětví. Pravidelné sekání trávníku zajistí jeho větší hustotu. Vhodný interval pro sečení je jednou týdně. V květnu a červnu roste trávník obzvlášť rychle, proto v případě potřeby sekejte častěji.

Kdy se nesmi sekat

Sekačku, pilu nebo rozbrušovačku můžete používat od pondělí do pátku mezi 6. a 20. hodinu. V sobotu je potom možné sekat a řezat do 18 hodin.

Jak často mulčovat trávník

Ideální je mulčovat zhruba třikrát až čtyřikrát za rok, aby se dosáhlo kvalitního porostu a tráva nepřerůstala. Při správné péči o travní plochy je ideální mulčovat na začátku vegetačního období, čerstvě rostlá mulčovaná tráva slouží jako hnojivo pro růst další vegetace.

Jak urychlit růst trávy

Před výsevem trávníku použijeme startovací dlouhodobě působící hnojivo. Tím dojde k podpoře počátečního růstu nových rostlinek a k rychlejšímu vývoji trávníku. Tak se může celý proces urychlit a nový trávník pak lze dříve zatěžovat.

Jak se starat o nový trávník

Péče o nový trávník

Tráva vyklíčí asi za týden. Půdu osiva je však třeba udržovat vlhkou, a to zejména během prvních 4 týdnů. Za běžného letního počasí stačí na pravidelné zalévání přibližně 10 až 15 litrů vody na m2. Pokud neprší a je teplé jaro, trávník zalévejte i třikrát denně.

Kdy nejlépe zalévat trávník

Trávník bychom neměli zalévat v době, kdy se do něho opírá plné slunce. Prudkým zchlazením ledovou vodou by totiž mohl utrpět šok. Ideální je tedy zavlažovat s rozbřeskem, když jsou trávník i půda vychladlé, a voda se tak nebude zbytečně odpařovat.

Co se nesmí dělat v neděli

Takzvanou protihlukovou vyhláškou, která omezuje hlučné činnosti v době státních svátků a o víkendu, se musejí řídit lidé například v Třinci. Zastupitelé ji schválili loni v červnu. Vyhláška zakazuje používání hlučných strojů během nedělí a státem uznaných dnů pracovního klidu, ne ale po celý den.

Proč se seká tráva

Pokud budeme trávu sekat třeba s poloviční frekvencí, vznikne vyšší trávník, který je bohatší na druhovou skladbu rostlin. Je tím stabilnější a lépe odolává výkyvům počasí. Hustý porost zadrží sluneční paprsky a poskytuje životní prostor i potravu mnohým živočichům, hlavně bezobratlým.

Jak sekat prvni trávu

Nový trávník sekáme poprvé při výšce 10 cm, v této době bude trávník již dostatečně zakořeněn. Trávník zkrátíme na výšku 5-6 cm a v následujících sečích snižujeme trávník na požadovanou výšku. Vždy by ale měla být odstraněna maximálně 1/3 výšky porostu trávníku.

Co s posekanou trávou

Kratší tráva se velmi rychle rozkládá, tudíž poslouží jako zdroj hnojiva pro váš trávník. Další možností je takzvané mulčování. Pokud máte sady stromů nebo keříkové rostliny (maliny, ostružiny), můžete využít čerstvě posekanou trávu jako jejich hnojivo. Stačí si jen dát pozor, aby vrstva trávy nebyla příliš vysoká.

Kdy provádět vertikutaci trávníku

Kdy vertikutovat Vertikutaci provádějte jen u trávníků starých alespoň 3 roky, mladší byste mohli poškodit. Opakujte ji 2× ročně: vždy na jaře a na podzim. Na jaře se do vertikutace pusťte v období od konce března do konce dubna, na podzim pak od konce srpna do konce září.

Jak dlouho trva než Vyklici tráva

Za jak dlouho vyroste trávník

První stébla můžete očekávat po 7 dnech, to bude pravděpodobně jílek vytrvalý, nejpomalejší odrůda (lipnice luční) vyroste za 4 týdny. Někteří výrobci však osivo ošetřují látkami urychlujícími klíčení travního semene, taková lipnice pak vyraší již během 14 dnů.

Jak dlouho trva než vzejde tráva

V závislosti na klimatických podmínkách vzejde nový trávník do dvou až tří týdnů. První sekání provádějte v době, kdy budou nejdelší stébla zhruba 6 cm dlouhá a zkraťte je o 2 cm.

Jak dlouho trvá než vyroste tráva

Za jak dlouho vyroste trávník

První stébla můžete očekávat po 7 dnech, to bude pravděpodobně jílek vytrvalý, nejpomalejší odrůda (lipnice luční) vyroste za 4 týdny. Někteří výrobci však osivo ošetřují látkami urychlujícími klíčení travního semene, taková lipnice pak vyraší již během 14 dnů.

Jak dlouho zalévat nový trávník

Suma sumárum: Nejlepší doba na zálivku je večer nebo brzy po ránu. Zaléváme vydatně jednou za 5 – 10 dní Ideální objem vody je 15 – 20 litrů na 1 m²

Jak dlouho zavlažovat

Obvyklá délka závlahového cyklu je při frekvenci zálivky 3x týdně u rozprašovacích postřikovačů 3-8 min/sekci, u rotačních postřikovačů 10-30 min/sekci, u kapkovacího potrubí 15-45 min/sekci. Vždy ale záleží na konkrétních podmínkách.

Jak často zavlažovat trávník

Jak často a jak moc Pokud neprší, měl by se trávník zalévat dvakrát týdně, pokaždé 10 až 15 milimetry. Pokud tráva dlouhodobě nedostává dostatečné množství vody, je kořenový systém nucen tlačit se k povrchu, kde voda je, a tráva je postupně čím dál citlivější vůči suchu.

Kdy je noční klid o víkendu

Časové rozmezí nočního klidu je definováno v zákoně č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví, kde se noční dobou rozumí doba od 22.00 hodin do 6.00 hodin a svátkách a víkendech 22.00 hodin do 8.00 následujícího dne pokavad nespadá na pracovní den.

Jak často by se měla sekat tráva

Trávník byste měli sekat pravidelně. Ideální je časté sekání s mulčováním, protože se stébla trávy, rozsekaná na malé kousíčky, vrací na trávník a působí tam jako přírodní hnojivo. Na jaře, v normální fázi růstu trávníku, doporučujeme sekat trávník jednou týdně, pokud máte možnost mulčování, tak ještě častěji.

Jak často kosit trávu

Doporučuje se sekat trávník jednou týdně.