Kdy se sekají louky?

Kdy sekat Lucni louku

„První sekejte, když louka teprve začíná kvést, tedy na začátku května, protože znova rychle vykvete. Další seč této části udělejte na podzim. Druhou část posekejte v době, kdy odkvétají kopretiny a ona obrazí na konci srpna, pak ji posekejte podruhé. “
Archiv

Kdy se seče květnatá louka

První rok se doporučuje sečení při výšce porostu 20-30 cm (až 4 krát ročně). Druhý rok sečeme 2-3 krát ročně a porost se postupně zahušťuje, sečení může být už na výšku jen 5 cm. Třetí rok by měla být louka už v plné kráse, sečeme 1-3 krát ročně.
Archiv

Kdy sít louky

U zakládání louky musíme být trpěliví. Louka se v plné kráse projeví druhým až třetím rokem. Pokud si koupíme louku s příměsí letniček, je termín výsevu nejlepší na jaře (od dubna do konce května). Směs bez přímesí letniček můžeme vysít na podzim (konec září a říjen).
Archiv

Kdy zasít luční kvítí

Jarní výsev

Je třeba ho pokládat ve vzdušné, tenké vrstvě do 2 cm, poprvé koncem června, poté v půli a na konci července, aby se do půdy dostala postupně dozrávající semínka různých druhů. Později bude louka prospívat i bez naší péče, ale vzcházející rostlinky se vyplatí jemně zavlažovat, pokud pravidelně neprší.

Jak založit motýlí louku

Se založením motýlí louky je nejlepší začít na jaře okolo měsíce dubna. Vysévat do současného trávníku není možné, stávající kytky a traviny by novým semínkům nedaly prostor a v rámci konkurence by je utlačily. Současný travní drn se tedy musí mechanicky rozbít a zapravit pod půdu.

Jak osít louku

Ruční výsev květnaté louky

Osvědčeným způsobem k jeho výsevu je rozdělit danou plochu na několik stejně velkých části a na stejný počet dílů rozdělit i osivo. Semena pak smíchejte se suchým pískem – usnadní výsev a osivo lépe uvidíte. Na metr čtvereční se vysévají max. 2 g osiva.

Jak sekat louku

V chudších půdách a u mladého porostu s malým objemem hmoty můžete použít i mulčovač. Pokud máte rádi pestrost, můžete si louku rozdělit na několik částí a můžete ji sekat postupně. Je to vhodné pro hmyz a malé živočichy a vy se můžete déle kochat pohledem na rozkvetlé květiny a sledovat různý vývoj těchto částí.

Jak obnovit louku

Při obnově přirozených luk je pravidelné kosení nejméně dvakrát do roka naprostou nezbytností. Z ekologického hlediska je nejideálnější ruční kosení. Nezanechává žádné zplodiny a díky minimálnímu zhutnění půdy nemá negativní vliv na živočišné populace žijící na loukách. Na druhé straně je časově i fyzicky náročné.

Jak srovnat louku

Příprava půdy

Pokud chceme změnit klasický trávník na louku, musíme ho zorat a půdu dokonale srovnat. Malou plochu lze během léta důkladně namulčovat, například slámou, a zahubit tak trávu. Potom mulč odstraníme a povrch jen jemně, mělce zryjeme, aby se semena dala zapracovat hráběmi do horní vrstvy půdy (asi 0,5 cm).

Co můžete dělat s loukou

Na katastru podají informace z první ruky. Zajděte také na místní obecní úřad, tam by měli mít Územní plán, a informace, co je do budoucnosti s pozemky plánováno… Ano, majitel pozemku má povinnosti, jednou z nich je potřeba kosit , aby se předcházelo nebo zamezilo šíření plevelů. Nedejte jen na info od kamaráda.

Co kvete na louce

Květiny na loukách – 12 nejznámějšíchHluchavka bíláHvozdík kartouzek.Jetel lučníTřezalka tečkovanáKopretina bíláSedmikráska chudobka.Pampeliška lékařskáPřeslička rolní

Jak chránit louky

* Pokusit se vhodnou osvětou zabránit dalšímu ničení druhově pestrých lučních stanovišť (odvodňování, přehnojování, rozorávání, přeměna na „anglické trávníčky“ apod.). * Podporovat ekologické zemědělství, které nezatěžuje přírodu umělými hnojivy a pesticidy.

Jak založit Luční louku

Zakoupené luční osivo je dobré pro výsev smíchat s jemným pískem. Lépe se vám pak bude směs semínek na plochu dávkovat. 10 g semínek vám stačí na cca 5 metrů čtverečních. Po vysetí je třeba hráběmi semínka mírně zapravit do země, ale stačí opravdu zlehka jen tak 0,5 cm pod povrch, poté uválcovat nebo ušlapat.

Jaké hnojivo na louky

Hnojení, především dusíkem, je jedno z nejúčinnějších opatření, jak zvýšit výnosy a v mnoha případech i zlepšit kvalitu sklízené píce. Množství živin v půdě je spjato s celou řadou vlastností porostu. Ovlivňuje nejen růst nadzemních a podzemních částí rostlin, ale i druhové složení a mikrobiální aktivitu v půdě.

Jak udělat z louky trávník

Louku je nutné důkladně a nízko posekat a travní hmotu shrabat, aby nedocházelo k jejímu namotávání na kypřicí ústrojí. První přejetí rotavátoru po trávníku raději provedeme na první rychlostní stupeň. Radličku N-3 zatím příliš nezahlubujeme, aby došlo k lehkému porušení drnové vrstvy. Jedná se o lehkou „podmítku“.

Kdy obnovit trávník

Ideální čas je v září a první polovině října, kdy je půda ještě teplá, aby osivo vyklíčilo. Zároveň má pažit dostatek času, aby se uchytil a do zimy zesílil. Pokud je trávník suchý jen místy, stačí ho dosít. Jestli ale vidíte vyprahlá spáleniště na víc než polovině plochy, pusťte se raději do obnovy celého trávníku.

Co mohu postavit na zahradě bez stavebního povolení

Stavební zákon nám říká, že u některých staveb stavební povolení nepotřebujeme. Jde o stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 metrů výšky, s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 metrů a na pozemku rodinného domu nebo stavby určené pro rodinnou rekreaci.

Co lze postavit na pozemku vedeném jako zahrada

Na zahradě lze postavit prakticky vše, od malé kůlny, přes bazén, až po další rodinný domek. Důležité však je dodržet zákonné podmínky, které se na jednotlivé stavby vztahují. Je nutno počítat s tím, že ne všechny stavby lze postavit bez jakéhokoli souhlasu stavebního úřadu. Ani na vlastním pozemku není dovoleno vše.

Co poletuje na louce

Poletuje tu plno nejrůznějšího hmyzu (motýli, včely, vosy, čmeláci, komáři, mouchy, vážky a slunéčka sedmitečná. V trávě můžeme vidět kobylku, saranče, mravence a cvrčka. Luční rostliny postupně rozkvétají. Mezi nejzákladnější patří kopretina, zvonek, ovsík, psárka,lipnice a kohoutek.

Co patří na louku

Trávy spolu s obilninami řadíme do jedné skupiny rostlin (tzv. čeledi) označované jako lipnicovité. K nejčastějším bylinám na louce patří např. pampeliška lékařská, sedmikráska obecná, kopretina bílá, zvonek rozkladitý, jetel luční, jetel plazivý, kohoutek luční a šťovík kyselý.

Jak založit květnatou louku

Louku vyséváme velmi mělce do hloubky max. 5 mm do zkypřené, urovnané a odplevelené půdy. Před výsevem nehnojíme! Potřebné množství osiva na danou plochu si před výsevem rozdělíme na 2 poloviny a vyséváme každou zvlášť, nejlépe dvěma směry (do kříže).

Jak se starat o luční kvítí

Přisévání lučních květin do již existujícího trávníku nefunguje, vybranou plochu je třeba zbavit veškeré vegetace. Kvetoucí louka vyžaduje půdu chudou na živiny, odplevelenou plochu pokud možno odlehčíme přidáním písku a uhrabeme. Jemné osivo pro lepší manipulaci můžeme promíchat s pilinami nebo s pískem.

Jak udělat louku na zahradě

Jak říká pan Bradna, louku vždy zakládáme do čisté půdy. Semena nelze vysít například přímo na trávník či na dosavadní louku. Pročištěnou půdu prokypříme a uhladíme hráběmi. Semena patří do hloubky 0,5 cm a na jeden metr čtvereční jich náleží 1 až 2 gramy.

Kdy hnojit louky

Re: Hnojení louky

hnuj aplikovat jde, nejlépe na podzim a na jaře zbytky usmykovat. Samozřejmě opravdu malá dávka a žádné velké kusy. Mohl bys to aplikovat i na jaře, ale přes zimu to krásně zmizí. Proto se přikláním k přihnojení hnojem po poslední seči.

Jak oživit suchý trávník

Jednoduchý pracovní postup:Pokosení trávníku velmi nízko.Vertikutace trávníku – prořezáníVyhrabání stařiny – vyčesáníPřesetí celého trávníku – cca 4 kg osiva/ 100m2 – použijte směs, kterou jste původně vyseli.Pohnojení trávníku – pokud používáte dlouhodobé hnojivo, tak je to poslední hnojení sezónním hnojivem.