Kdy vyměnit plynový kotel?

Jak dlouho vydrží kotel na plyn

Životnost kondenzačního plynového kotle je poměrně dlouhá, dosahuje přibližně 15–20 let. Pro optimální fungování zařízení je důležitá pravidelná údržba a servisní prohlídky. Odborníci doporučují provést servisní prohlídku každý rok, nejlépe v létě nebo před začátkem topné sezóny.

Jak často měnit plynový kotel

Plynový kotel je starší než 15 let.

Životnost kotlů je v průměru až 20 let. Pozornost byste však měli začít věnovat dříve, protože zhruba od 15. roku provozu se závady začínají hlásit stále častěji. Pokud váš kotel patří mezi "seniory", je dobré se v této době pomalu poohlédnout po novém moderním spotřebiči.
Archiv

Za co vyměnit plynový kotel v bytě

Pokud máte doma starší plynový kotel, zamyslete se nad jeho výměnou za tepelné čerpadlo. Narozdíl od plynu představuje obnovitelný zdroj energie (OZE) a navíc může dobře spolupracovat s fotovoltaikou (FV). Víte, že kromě vytápění může tepelné čerpadlo zajistit i chlazení vašeho domu
Archiv

Kdy musím vyměnit kotel

Revize kotle se provádí nejlépe před zahájením topné sezóny. Když se ukáže, že kotel nesplňuje požadované parametry, stihnete jej vyměnit ještě do nadcházející zimy. Kotel by měl být před provozem vyčištěný a správně nastavený. Klíčová je samozřejmě funkční regulace kotle.
Archiv

Jak správně používat kondenzační kotel

Jakou teplotu nastavit na kondenzačním kotli Pro správné fungování kotle je potřeba, aby teplota vratné vody v soustavě nepřekročila 45 °C. Pokud totiž teplota vody přesáhne 55 °C, přestává kotel zcela kondenzovat. Optimální teplota topné vody u kondenzačního kotle je pak 32 °C.

Jak pracuje kondenzační kotel

Co je kondenzační kotel a jak funguje

V kondenzačních kotlích dochází při spalování plynu ke kondenzaci vodní páry (srážení vlhkosti) obsažené ve spalinách. U klasických plynových kotlů se vlhkost společně se spalinami odvádí do ovzduší a odnáší s sebou až 11 % nevyužité energie.

Jak dlouho platí revize plynového kotle

Zapomínat by se však nemělo ani na pravidelnou revizi plynového kotle, která je u podnikajících fyzických a právnických osob dokonce povinná ze zákona, a to jednou za 3 roky. Povolaní technici ověří těsnost spojů v plynovodní soustavě nebo stav spalinových cest.

Jak často čistit kondenzační kotel

Čištění plynového kotle by mělo být součástí pravidelného servisu, který by měl ideálně probíhat každý rok, a to před nebo po vytápěcí sezóně. Servis plynových kondenzačních kotlů sice není ze zákona povinný, ale zejména z bezpečnostních důvodů byste ho neměli zanedbávat.

Čím topit když není plyn

Pokud hledáte opravdu ten nejlevnější způsob, jak vytápět domácnost na místo plynu, odpovědí bude vždy dřevo. Palivové dřevo je obecně nejlevnější způsob vytápění vůbec. V přepočtu na pořizovací náklady kupovaného měkkého palivové dřeva (např. smrk) vychází 1 kWh (kilowatthodina) v přepočtu na 0,6 Kč/kWh.

Proč ne kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel vytváří energii i ze spalin

Hlavní motivací pro pořízení je úsporné vytápění a ohřev vody, ekologický a čistý provoz a snadná regulace. Kondenzační kotel přináší ještě další výhodu – při nízkoteplotním provozu umí znovu využít i vodní páru se spalinami, které by jinak unikly komínem.

Jaký plynový kotel do starého domu

Jestliže ale například řešíte otázku, jaký plynový kotel vybrat do starého domu, i v tomto případě je kondenzační kotel díky úsporám ideální volbou.

Kdy končí staré kotle

Od roku 2025 již nebude možné, aby výrobce dodal na český trh kotle a kamna na pevná fosilní paliva (uhlí). Bude tedy i nadále možné spalování uhlí a uhelných paliv ve stávajících zdrojích, pokud odpovídají zákonným požadavkům (tedy např. budou splňovat alespoň 3. emisní třídu).

Jakou teplotu nastavit na plynovém kondenzačním kotli

Aby plynový kondenzační kotel správně fungoval, musí být teplota zpětné (nebo také otočné či vratné) vody co nejnižší. Obecně se uvádí, že tato teplota nesmí překročit 45 stupňů Celsia a doporučuje se ji nastavit na teplotu kolem 32 stupňů Celsia.

Kdy vypnout plynový kotel

Vypínejte ho ve stavu, kdy nejede na plný výkon. I když, pokud by byl výpadek el. proudu, tak kotel zhasne stejně (bez ohledu na jeho režim).

Na jakou teplotu topit v kondenzačním kotli

Jakou teplotu nastavit na kondenzačním kotli Pro správné fungování kotle je potřeba, aby teplota vratné vody v soustavě nepřekročila 45 °C. Pokud totiž teplota vody přesáhne 55 °C, přestává kotel zcela kondenzovat. Optimální teplota topné vody u kondenzačního kotle je pak 32 °C.

Na jakou teplotu nastavit plynový kotel

Aby plynový kondenzační kotel správně fungoval, musí být teplota zpětné (nebo také otočné či vratné) vody co nejnižší. Obecně se uvádí, že tato teplota nesmí překročit 45 stupňů Celsia a doporučuje se ji nastavit na teplotu kolem 32 stupňů Celsia.

Jak probíhá revize plynu

Obsahem kontroly je přezkoušení ovladatelnosti armatur, ověření přístupu k hlavnímu uzávěru plynu, plynoměru a všem armaturám, správnosti orientačních a označovacích tabulek. Roční kontrola bývá zpravidla nahrazena provozní revizí v roce jejího provedení.

Kdo platí revizí plynového kotle

Kdo platí revizi plynového kotle Výchozí revize bývá součástí dodávky zařízení. Provozní revize a servisní prohlídky hradí vlastník nemovitosti.

Jak vyčistit výměník v plynovém kotli

Pokud již došlo k zanesení výměníku kotle či jiných součástí otopné soustavy nečistotami nebo vodním kamenem, není obvykle nutné drahý díl měnit. Jeho vyčištění umožňují tlakové pumpy, které s pomocí speciálních chemických přípravků umožňují vyčistit postižená místa a rozpustit usazený vodní kámen.

Co je lepší plyn nebo elektřina

Rozhodujícím faktorem je právě finanční náročnost. Ideální volbou je plynový kotel pro ty, kteří bydlí v nezatepleném domě, protože vytápění elektřinou by v tomto případě vyžadovalo značnou spotřebu a tudíž vysoké náklady. Dnešní kondenzační kotle s vysokou účinností navíc zvládnou bez problémů také ohřev teplé vody.

Jak správně topit plynem

pro topení plynovým kotlem doporučuji instalovat časový a prostorový termostat. Zde si můžete navolit různý režim pro každý den v týdnu, například během pracovních dní dopoledne udržovat teplotu cca 16 °C, odpoledne zvýšit na 20 °C a na noc opět utlumit. O víkendu pak třeba topit celý den na 20 °C.

Jak silný kondenzační kotel

Potřebný výkon kotle na metr krychlový vytápěného prostoru

Při starších domech bez tepelné izolace a tedy většími tepelnými ztrátami domu a s tradiční instalací vytápění se jedná o hodnotu přibližně 150 až 160 Wattů na metr čtvereční (70 – 80 Wattů na m3).

Jak zjistit stáří kotle

Zásadní je nalézt na vašem kotli výrobní štítek. Výrobním štítkem musí být při prodeji označeny všechny sériově vyráběné teplovodní kotle. U kotlů vyrobených před rokem 2000 nenaleznete na výrobním štítku třídu kotle, protože podle tehdy platné staré normy ČSN 07 0240 se kotle do tříd ještě nezařazovaly.

Kdy skončí topení dřevem

Zákaz starých kotlů

Od 1. září 2022 navíc začal platit zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy, jelikož jsou neekologické a mají velkou spotřebu.

Jak správně topit s plynovým kotlem

pro topení plynovým kotlem doporučuji instalovat časový a prostorový termostat. Zde si můžete navolit různý režim pro každý den v týdnu, například během pracovních dní dopoledne udržovat teplotu cca 16 °C, odpoledne zvýšit na 20 °C a na noc opět utlumit. O víkendu pak třeba topit celý den na 20 °C.