Koho pád?

Jaký je rozdíl mezi 2 a 4 pádem

Odpovědět na otázku

2. pád – bez KOHO – bez ČEHO 4. pád – vidím KOHO – vidím CO
ArchivPodobné

Co je 3 pád

Dativ. Dativ (D, 3. pád) se pojí se slovesy ve funkci předmětu s významem prospěchu či neprospěchu, a to buď jako tzv. první objekt (např.

Jaký pád je v parku

skloňováníEditovat

pád \ číslo jednotné množné
dativ parku parkům
akuzativ park parky
vokativ parku parky
lokál parku parcích

Co je 4 pád

3. pád – (ke) komu, čemu 4. pád – (vidím) koho, co

Jaký pád je chvíli

skloňováníEditovat

pád \ číslo jednotné množné
akuzativ chvíli chvíle
vokativ chvíle chvíle
lokál chvíli chvílích
instrumentál chvílí chvílemi

Jaký pád je na houbě

skloňováníEditovat

pád \ číslo jednotné množné
dativ houbě houbám
akuzativ houbu houby
vokativ houbo houby
lokál houbě houbách

Jak zní 4 pád

Cvičení

1. pád nominativ Kdo Co
3. pád dativ Komu Čemu
4. pád akuzativ Koho Co
5. pád vokativ Oslovujeme, voláme
6. pád lokál O kom O čem

Koho Co 4 pád

Pády a pádové otázky

Pády Pádová otázka (pomocná předložka)
1. pád nominativ kdo, co
2. pád genitiv (bez, u, do) koho, čeho
3. pád dativ (ke) komu, čemu
4. pád akuzativ (o, na, za) koho, co

Jaký pád je na louce

skloňováníEditovat

pád \ číslo jednotné množné
akuzativ louku louky
vokativ louko louky
lokál louce loukách
instrumentál loukou loukami

Co to je akuzativ

Akuzativ (zkratka ACC nebo AKUZ, česky též přechodník, vinitel či předmětník) je jedním z mluvnických pádů, který se vyskytuje v mnoha jazycích. Označuje objekt, který se pojí se slovesem. V mnohých jazycích také pro objekty s některými nebo i všemi předložkami.

Jaký je 6 pád

Cvičení

1. pád nominativ Kdo Co
4. pád akuzativ Koho Co
5. pád vokativ Oslovujeme, voláme
6. pád lokál O kom O čem
7. pád instrumentál S kým S čím

Jaký je pád na louce

skloňováníEditovat

pád \ číslo jednotné množné
akuzativ louku louky
vokativ louko louky
lokál louce loukách
instrumentál loukou loukami

Kterou pád

skloňováníEditovat

číslo jednotné
pád \ rod mužský životný ženský
akuzativ kterého kterou
vokativ
lokál kterém které

Jaké jsou pády v češtině

V češtině rozlišujeme 7 pádů:pád. nominativ. Kdo Co Pracuje jako dělník.pád. genitiv. Koho Čeho Cesta vedla z města.pád. dativ. Komu Čemu Navzdory počasí přišel včas.pád. akuzativ. Koho Co Viděl lupiče krást.pád. vokativ. Oslovujeme, voláme. Honzo, pojď sem! Pane Vomáčko, děkuji.pád. lokál. O kom O čempád.

Jak zni 1 pád zájmena nám

Skloňování Zájmen – Český Jazyk

my oni, ony (než.)
1. pád my oni, ony
2. pád nás jich/nich
3. pád nám jim/nim
4. pád nás je/ně

Jaký je pád u babičky

Obyčej ( 1. nebo 4. p.), u babičky ( 2. p.)….

Co je to Ablativ

Ablativ (česky též odlučník) je označení pro mluvnický pád, jenž se jako jediný pád z původních osmi praindoevropských pádů v češtině (ani v ostatních slovanských jazycích) nedochoval. Dochoval se v arménštině, latině, romštině a sanskrtu.

Co to je Dativ

Dativ (zkratka DAT, česky též bližník, davatel, darovník nebo darník) je mluvnický pád, v češtině 3. v pořadí (ptáme se komu, čemu). Často vyjadřuje adresáta u sloves se dvěma předměty (tj. přímým a nepřímým: dát / půjčit / poslat / říci…

Jak zní 5 pád

Cvičení

1. pád nominativ Kdo Co
4. pád akuzativ Koho Co
5. pád vokativ Oslovujeme, voláme
6. pád lokál O kom O čem
7. pád instrumentál S kým S čím

Jaký je pád v kom čem

Cvičení

1. pád nominativ Kdo Co
3. pád dativ Komu Čemu
4. pád akuzativ Koho Co
5. pád vokativ Oslovujeme, voláme
6. pád lokál O kom O čem

Jaký pád se jmenuje Vokativ

Vokativ (zkratka VOC, česky též volatel) je mluvnický pád, v češtině 5. v pořadí. Podstatné jméno ve vokativu (resp. celá jmenná skupina nebo zájmeno) označuje osobu, kterou mluvčí oslovuje.

Co je to genitiv

Genitiv (zkratka GEN, česky též původník, roditel či přisvojník) je mluvnický pád, v češtině 2. pád v pořadí (ptáme se (bez) koho, čeho). Jako přímý pád obvykle vyjadřuje přivlastňovací či jiný vztah mezi jménem v genitivu a jiným jménem nebo se pojí s některými předložkami.

Jak se ptame na Dativ

Dativ (zkratka DAT, česky též bližník, davatel, darovník nebo darník) je mluvnický pád, v češtině 3. v pořadí (ptáme se komu, čemu).

Jak zní 6 pád

Cvičení

1. pád nominativ Kdo Co
4. pád akuzativ Koho Co
5. pád vokativ Oslovujeme, voláme
6. pád lokál O kom O čem
7. pád instrumentál S kým S čím

Jak oslovit podle příjmení

Kdybyste chtěla k oslovení připojit titul, nebo oslovit příjmením i jménem, musíte použít 5. pádu: pane doktore/inženýre Nováku; Petře Nováku, apod. Pokud jde o zakončení: vzor pán není striktním předpisem, jak skloňovat, nýbrž vybraným slovem, které má případy shrnovat.