Který kraj je rozlohou největší?

Který kraj je nejlidnatější

Počet obyvatel České republiky v průběhu roku 2019 vzrostl celkem o 44 139 na 10 693,9 tisíce (k 31. 12.). Největší přírůstek (15,8 tisíce) zaznamenal Středočeský kraj, který je již od roku 2010 vůbec nejlidnatějším krajem ČR. Na konci roku 2019 mělo ve Středočeském kraji podle bilance ČSÚ2 bydliště 1 385 141 osob.

Který kraj má nejméně obyvatel

Nejmenšími kraji podle počtu obyvatel byly Karlovarský (295 tis.) a Liberecký (442 tis.). Nej- hustěji obydleným regionem byla Praha (2,6 ti- síce obyvatel na kilometr čtvereční) a naopak nejméně lidí žilo v průměru na 1 km2 v roce 2018 v Jihočeském kraji (64). Karlovarský kraj.

Kdy vznikly kraje

Kraje byly vytvořeny 1. ledna 2000 ústavním zákonem o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, který stanoví názvy a sídla krajů a vymezil jejich územní obvody výčtem okresů. Tyto kraje zhruba kopírují kraje z let 1948–1960, zároveň jsou české NUTS 3.

Co je to kraj

(1) Kraj je územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu. (2) Kraj je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vlastní příjmy vymezené zákonem a hospodaří za podmínek stanovených zákonem podle vlastního rozpočtu.

Jaké jsou kraje v ČR

14 krajů: – Hlavní město Praha, – Středočeský kraj, – Jihočeský kraj, – Plzeňský kraj, – Karlovarský kraj, – Ústecký kraj, – Liberecký kraj, – Královéhradecký kraj, – Pardubický kraj, – Kraj Vysočina, – Jihomoravský kraj, – Zlínský kraj, – Olomoucký kraj, – Moravskoslezský kraj.

Kdo stojí v čele kraje

Ten, kdo zastupuje kraj navenek, se nazývá hejtman. Pokud hejtman není přítomen, zastupuje ho náměstek hejtmana. Hejtmana a náměstky volí zastupitelstvo z řad svých členů, zastupitelům také odpovídají za výkon své funkce. Ředitel stojí v čele krajského úřadu a je zaměstnancem kraje.

Jaký je nejmenší kraj v ČR

ze dne 3. prosince 1997, o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Rozlohou mezi největší kraje České republiky patří Středočeský a Jihočeský kraj, naopak nejmenší rozloha náleží hlavnímu městu Praha, Libereckému a Karlovarskému kraji.

Jaké je nejmenší vesnice v ČR

Vysoká Lhota na Pelhřimovsku, kde žilo dle Českého statistického úřadu k 1.1. 2021 pouze 14 obyvatel, je obec s nejmenším počtem obyvatel České republiky.

Kdo vymyslel kraje

Počátky krajského zřízení spadají v Čechách do 2. poloviny 13. století, kdy jimi Přemysl Otakar II. nahradil původní hradské zřízení.

Jak se jmenuje kraj Praha

Praha

Hlavní město Praha
Status hlavní město
Kraj Hlavní město Praha
Historická země Čechy
Stát Česko

Co dělá hejtman kraje

Hejtman kraje

Zastupuje kraj navenek, je odpovědný zastupitelstvu kraje. Jeho pravomoci a odpovědnost vymezuje zákon o krajích. Hejtman je odpovědný za zajištění přezkoumání hospodaření kraje. Na základě zmocnění zákonem zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány.

Kdo je náš hejtman

Seznam

Kraj Hejtman(ka) Nástup do funkce
Hlavní město Praha Bohuslav Svoboda (primátor hl. m. Prahy) 2023
Středočeský kraj Petra Pecková 2020
Jihočeský kraj Martin Kuba 2020
Plzeňský kraj Rudolf Špoták 2022

Co je za kraj E

Kódy krajů – registrační značky

KRAJ kód
Pardubický písmeno E
Plzeňský písmeno P
Jihočeský písmeno C
Vysočina písmeno J

Jaké je nejstarší město v České republice

Bruntál, který byl dle historických pramenů založen kolem roku 1213, je dle písemných zmínek z institucionálního hlediska nejstarším městem České republiky.

Jaké je druhé největší město v ČR

Seznam

# Město Počet obyvatel
1 Praha 1 357 326
2 Brno 396 101
3 Ostrava 283 504
4 Plzeň 181 240

Kdo voli hejtmana kraje

Hejtmana volí ze svých řad do svého čela zastupitelstvo kraje, tomu také hejtman za výkon své funkce odpovídá. Hejtman zastupuje kraj navenek. Pro úkony, které vyžadují schválení zastupitelstvem či radou, musí mít jejich pověření. Povinnosti a pravomoci hejtmana jsou dány zejména zákonem číslo 129/2000 Sb., o krajích.

Jak dlouho je Google

Google
Právní forma limited liability company
Datum založení 4. září 1998 a 1998
Zakladatelé Sergey Brin Larry Page
Adresa sídla Googleplex, USA

Jak se také říká Praze

Stověžatá, matka měst nebo také zlatá Praha – to jsou ty nejznámější přívlastky, které se pojí s metropolí České republiky, jež je naším nejnavštěvovanějším městem.

Kdo stojí v čele kraje Praha

V České republice byla funkce hejtmana zavedena (z historického hlediska obnovena) od roku 2000 se zřízením třinácti krajů jakožto vyšších územně-samosprávných celků. V čele čtrnáctého kraje v České republice, hlavního města Prahy, stojí primátor.

Kdo má SPZ f

Auta pro zkušební účely mají písmeno F, následované čtyřmístným pořadovým číslem. Černá písmena na žluté značce jsou určená pro zvláštní motorová vozidla, většinou pojízdnou techniku (zemědělské, vojenské, stavební aj. stroje).

Co znamená SPZ s

Pod písmenem S se skrývá Středočeský kraj, v němž leží Mladá Boleslav, kde sídlí centrála ŠKODA AUTO. Proto mají vozy ŠKODA na oficiálních fotografiích registrační značky s písmenem S. Vozy z hlavního města Praha zase poznáte podle písmene A.

Kdo je nejstarší člověk v ČR

Nejstarší lidé v historii České republiky (110+)

# Jméno Věk
1 Marie Bernátková 111 let a 194 dní
2 Anna Kršlencová 110 let a 241 dní
3 Emílie Doležalová 110 let a 153 dní
4 Marie Behenská 110 let a 48 dní

Jak se jmenuje nejstarší město na světě

Jericho

Jericho أريحا
Stát Palestinská autonomie
Jericho
Rozloha a obyvatelstvo
Rozloha 45 km²

Jaké je nejmenší město v České republice

Přebuz je městem s nejmenším počtem obyvatel České republiky. K 1.1. 2021 zde dle Českého statistického úřadu žilo 73 obyvatel. Město se nachází poblíž hranic v Krušných horách v Karlovarském kraji.

Jaké je nejlidnatější město na světě

Tokio je považováno za největší město na světě a jeho urbanizace přesahuje hranice města.