Které plasty jsou recyklovatelné?

Co patří do barevného skla

Zelený kontejner na sklo

Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné. Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.
Archiv

Jak poznat co recyklovat

Trojúhelník s vyplněnými šipkami označuje výrobky a obaly určené k recyklaci. Povinné značení se vztahuje na obaly a jejich součásti vyrobené z kovů, plastů nebo kombinací těchto materiálů. Dobrovolné je značení obalů z ostatních materiálů jako jsou papír, textil, sklo, dřevo aj., u kterých je materiál zřejmý.

Co se dá recyklovat

Jaké materiály se dají recyklovat Klasiku představují ty, na které všichni známe kontejnery – tedy papír, sklo nebo plasty. Mezi další recyklovatelné materiály patří kovy, textil, bioodpad, oleje, stavební odpad nebo vysloužilé světelné zdroje.

Co to je recyklace odpadu

Recyklace je proces nakládání s odpadem, který vede k jeho dalšímu využití. Jedná se o opětovné cyklické využití odpadů a jejich vlastností jako druhotné suroviny ve výrobním procesu. V procesu recyklace tedy jde o opakované (cyklické) uvedení materiálu zpět do výrobního cyklu, odtud pak název tohoto procesu.

Kam s Tabulovým sklem

Tabulové sklo má lehce zelený nádech a svým složením odpovídá spíše sklu barevnému. Měli bychom jej tedy třídit do zelených kontejnerů nebo ve větším množství odvézt na sběrný dvůr.

Co nepatří do plastového odpadu

Co nepatří do kontejnerů

Linoleum a jiné výrobky z PVC, novodurové potrubí, obaly od nebezpečných látek, molitan, mastné plastové obaly. Do kontejneru na plasty lze vhodit výrobky s tímto označením (číslo je umístěno ve známém trojúhelníčku a pod ním slovní označení).

Jak poznat recyklovaný plast

Jako grafický symbol najdete u plastů často černý trojúhelník s plnými šipkami, který nám říká, že se jedná o obal určený k recyklaci.

Jak se recyklují plasty

Plasty se v ČR třídí do žlutých kontejnerů, do žlutých pytlů a velké plastové díly se shromažďují ve sběrných dvorech. Místa pro odkládání plastů z domácností jsou povinni dle Vyhlášky č. 321/2014 Sb. zajistit obce.

Jak recyklovat plasty doma

Plastový odpad můžeme již v domácnosti třídit do speciálních tašek. Pro maximální využití prostoru v nádobách na odpad bychom již doma měli vkládat kelímky do sebe. Vymývání kelímků není pro zpracování nutné, stačí je pořádně vyškrabat.

Co je recyklovatelný materiál

Pokud jde o recyklaci, musíme vědět, že existují různé druhy odpadu a materiálů. Mnoho z recyklovatelné materiály musí být předem uznány, aby mohly být selektivně odděleny a recyklovány. Recyklovatelné materiály jsou materiály, které lze po předchozím recyklaci znovu použít po svém hlavním použití.

Jak se dají recyklovat plasty

Plastový odpad můžeme třídit do nádob ve veřejně dostupných třídicích hnízdech, obvykle do žlutých kontejnerů nebo nádob se žlutým víkem – barva sběrných nádob se ale může v jednotlivých obcích lišit. Pro zajímavost: na konci roku 2019 bylo na území ČR rozmístěno 206 000 kontejnerů a menších nádob pro sběr plastů.

Co se starym sklem

Tabulové sklo je sice podobné čirému sklu z lahví a sklenic, ale světe div se, zbytky rozbitých oken nebo dveří nepatří do bílého kontejneru na čiré sklo. Tohle vysypané neštěstí patří do zeleného kontejneru na barevné sklo, ve větším množství je lepší jej odvézt do sběrného dvora.

Co patří a nepatří do skla

Tedy lahve od nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Není potřeba je vymývat, stačí pořádně vyprázdnit. Do nádob na sklo nepatří keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Varné a laboratorní sklo, stejně jako sklokeramika do kontejneru také nepatří.

Kam se hází krabice od mléka

Do oranžového (není-li ve Vaší lokalitě specifikováno jinak) vhazujte: Krabice od mléka, džusů, laciného vína, a to jakýchkoli velikostí, barev a tvarů. Jinými slovy všechno, co nese označení C/PAP, 81 nebo 84. Někde je možno vhazovat nápojové kartony do kontejnerů na papír.

Kam patří obal od Praciho gelů

Plastové obaly od pracích gelů nebo aviváží patří do sběrných nádob na tříděný plast (musíme dbát na to, aby neobsahovaly zbytky pracích prostředků).

Jak recyklovat PP

Recyklační symbol na obalech tvoří zkratka PP a recyklační trojúhelník s plnými šipkami, který má uprostřed číslici 5. Prázdný, nemastný a jinak neznečištěný obal patří do kontejneru na plasty, příp. můžeme využít některou z alternativ pro jeho třídění (sběrné dvory, pytlový sběr, speciální sběrná místa atd.).

Jak zjistit PVC

Na správně určeném vzorku PVC nebo PVDC z předchozí zkoušky proveďte důkaz přítomnosti chlóru pomocí Beilsteinovy zkoušku plamenem. Pomocí měděného drátku rozžhaveného v plameni přitavte na drátek stopu polymeru a znovu vložte do plamene. Chlór se projeví zeleným zabarvením plamene.

Na co se recykluje plast

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.

Co se deje s Recyklovanym plastem

Recyklované plasty se melou na kousky a granulují a vznikají tak malé pecičky granulátu – ty se mohou při výrobě nových produktů z plastů přidávat v různém poměru k primární surovině – tedy ke granulátu z ropy, jako tzv. regranulát.

Jak se recykluje PVC

PVC, neboli polyvinylchlorid, můžeme nalézt např. v linoleu či různých trubkách. PVC se poměrně složitě recykluje, nejčastěji se jedná o mechanickou recyklaci či se PVC pálí kontrolovaným způsobem se zachytáváním škodlivin. PP, neboli polypropylen, se užívá k výrobě pružných obalů či umělých textilních vláken.

Co je to recyklovatelnost

Recyklací je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky, sloužící pro původní nebo jiné účely použití, včetně přepracování organických materiálů. I když recyklace vyžaduje určitou energii na zpracování, je to stále nejlepší možné řešení, jak přírodu nezavalit odpadky.

Co všechno se dá vyrobit z recyklovaného plastů

Z PET lahví se recyklací vyrábí opět PET lahve nebo také silonové vlákno. Z něj vznikají například interiéry do aut, výplně do spacáků a bund, fleecové mikiny nebo výplně peřin či povlaků. Častým plastem je PVC, které lze rovněž úspěšně recyklovat.

Kam vyhodit duši od kola

Nakonec je vhoďte do speciálního kontejneru na kovový odpad v nejbližším recyklačním centru, nebo je odneste do obchodu s kovovým šrotem.

Jak probíhá recyklace skla

Jak probíhá recyklace skla V Česku máme přes 80 tisíc nádob na třídění skla. Z kontejnerů sklo putuje na střepiště, následně se sklo třídí pomocí laseru, který na sklo svítí, a fukarů, který odfoukne případné nečistoty, jako jsou zbytky od etiket nebo potravin.

Kam s platy od vajec

Obaly od vajíček a toaletní ruličky

Tak jak teda Pravda je taková, že dřív se obaly od vajec a ruličky z papíru opravdu netřídily, když jsou vyrobené z předtím recyklovaného papíru nižší kvality. Před několika lety sa ale změnily zákony a už i takové papírové výrobky patří do tříděného, tedy modrého kontejneru.