Čím nahradit zámkovou dlažbu?

Co místo zámkové dlažby

Plastový materiál ke zpevnění chodníků, garážových stání nebo sunoucích se svahů je spolehlivé a trvalé řešení. Spektrum využití zatravňovací dlažby je vskutku široké, plastové panely se používají dokonce v letištních hangárech nebo na zpevnění říčních koryt.

Co se dává pod dlažbu

Pro zhotovení podloží pod zámkovou dlažbu se používá drcený lomový kámen (tedy štěrk) různých frakcí, nejčastěji 0/64, 32/64, 16/32, 8/16, 4/8 a 2/5 mm. Hrubší frakce štěrku se používají pro vytvoření podkladní vrstvy a jemnější frakce pro vytvoření kladecí vrstvy, do které se zámková dlažba pokládá.

Jak srovnat štěrk pod dlažbu

Na výběr máte dva způsoby – kladecí vrstvu můžete srovnat pomocí trubek, které si na vyrovnanou plochu položíte – štěrk takto srovnáte do roviny, respektive s malým spádem tak, aby voda odtékala na trávník a mimo dům. Další možností je rozprostřít si do plochy terčce v podobně jednotlivých kusů dlažby.
Archiv

Co dát pod venkovní dlažbu

Za podkladní vrstvu nám poslouží betonová deska. Vyžadujeme-li mimořádnou pevnost dlážděné plochy, můžeme dlažbu položit na podkladní betonovou desku nebo do suchého betonu. Nesmíme zapomenout vytvořit správný sklon plochy, protože podkladní vrstvy v tomto případě povrchovou vodu nemohou odvádět.

Jak udělat stání na auto

Asi nejméně nákladné řešení je štěrková cesta nebo stání. V takovém případě stačí pouze vykopat vrstvu země a místo ní navézt štěrk. Na štěrk je dále vhodné navézt ještě vrstvu jemné drti, optimálně z místního lomu. Drť se postupně zpevní a zamezí podhrabování kol u auta, které v případě použití pouze štěrku hrozí.

Jak srovnat velkou plochu

Rozhrabávejte a zasypávejte. Mnohé prohlubně se dají jednoduše vyrovnat zasypáním. Malé hrbolky rozhrabeme hráběmi a rozhrneme je do ztracena anebo do sousedních důlků. Máme-li na zahradě větší nerovnosti je nutné rozhrabávání několikrát opakovat.

Jak srovnat podklad pod zámkovou dlažbu

Musíte na zhotovený zhutnělý podklad navrstvit jemnou drť (ložní vrstvu) vyznačující se zrnitostí 2–5 mm nebo 4–8 mm v tloušťce 30–40 mm. Pečlivě si ohlídejte, aby vznikl naprosto dokonale rovný povrch s rovnoměrnou hloubkou v rámci celé plochy budoucí dlažby. K docílení roviny se neobejdete bez některých pomůcek.

Jak vyrovnat zámkovou dlažbu

U propadlé či vzedmuté zámkové dlažby již budete muset upravit samotné podloží. Ve většině případů je potřeba vyrovnat vrstvu štěrku pod dlažbou. V poškozeném místě a jeho okolí tedy vyjměte dlaždice. Následně plochu vyrovnejte, dosypte chybějící štěrk a novou vrstvu opět vyrovnejte.

Co položit na starou venkovní dlažbu

Dlažba o tloušťce 2 cm je vhodná také pro pokládku na terče. Ale při použití v dlažby v zahradě je ideální položit ji jen tak do písku, štěrku nebo trávy, bez složité přípravy podkladové vrstvy, bez stavební chemie, terčů, s minimálními požadavky na materiál a vybavení.

Jak zpevnit parkovací stání

Na pojezdové cesty nebo stání je možné použít různé druhy štěrku, drtí, kamenu nebo betonu. Asi nejméně nákladné řešení je štěrková cesta nebo stání. V takovém případě stačí pouze vykopat vrstvu země a místo ní navézt štěrk. Na štěrk je dále vhodné navézt ještě vrstvu jemné drti, optimálně z místního lomu.

Jak velké stání pro auto

Jak velké má být stání pro dvě auta Pro pohodlné parkování dvou vozů vedle sebe by mělo mít parkovací stání rozměry alespoň 6 x 6 metru, ideálně 6 x 6,5 metru. Chcete-li mít opravdu dostatek místa na manipulaci s věcmi po stranách vozu, volte šířku 7 – 8 metrů.

Jak lepit venkovní dlažbu

Lepení disperzním lepidlem

Jen se nehodí pro lepení dlaždic v exteriéru. Na lepení dlažby z přírodního kamene, kameniny i keramiky, na podklady, které se snadno deformují nebo jsou jinak neobvyklé, je vhodné použít cementový flexibilní tmel.

Jak udělat podklad pod zámkovou dlažbu

Musíte na zhotovený zhutnělý podklad navrstvit jemnou drť (ložní vrstvu) vyznačující se zrnitostí 2–5 mm nebo 4–8 mm v tloušťce 30–40 mm. Pečlivě si ohlídejte, aby vznikl naprosto dokonale rovný povrch s rovnoměrnou hloubkou v rámci celé plochy budoucí dlažby.

Jak hluboko kopat pod zámkovou dlažbu

Vyznačte si průběh chodníku. Po celé trase vykopejte zeminu až do hloubky cca 30 cm. Potom vše vyplňte cca 20 cm silnou vrstvou kamenné drtě (0/40) a rovnoměrně zhutněte vibrační deskou. K ohraničení cesty jsou vhodné trávníkové kamené obrubníky nebo dlažební kostky.

Jak opravit propadlou zámkovou dlažbu

U propadlé či vzedmuté zámkové dlažby již budete muset upravit samotné podloží. Ve většině případů je potřeba vyrovnat vrstvu štěrku pod dlažbou. V poškozeném místě a jeho okolí tedy vyjměte dlaždice. Následně plochu vyrovnejte, dosypte chybějící štěrk a novou vrstvu opět vyrovnejte.

Co položit na starou dlažbu

Pokud máte na podlaze starou dlažbu a toužíte po její nahrazení dřevěnou podlahou, ale nemáte čas a prostředky, máme pro vás perfektní řešení. Místo toho, abyste starou podlahu bourali, můžete na ni položit vinylové panely imitující dřevo a vytvořit tak zcela nové aranžmá interiéru.

Co dát na starou dlažbu

Pokud je stávající dlažba položená kvalitně, stačí použít penetrační nátěr, který zabezpečí správné spojení mezi starou a novou dlažbou. "Pak se nanese flexibilní lepidlo jak na dlažbu slim, tak i na stávající podlahu, a položí se dlaždice.

Jak udělat zpevněnou plochu

Výběr materiálů, z nichž se staví, je opravdu široký. Vedou mezi nimi ty přírodní a beton. Zpevněné plochy tak lze udělat z palubek z různých druhů tvrdého dřeva, kamenných desek, kostek, štěrku, oblázků i balvanů. U teras pak dominují dlaždice a dlažba, stále častěji se prosazuje moderní dřevoplast.

Jak udělat stání pro auto

Na pojezdové cesty nebo stání je možné použít různé druhy štěrku, drtí, kamenu nebo betonu. Asi nejméně nákladné řešení je štěrková cesta nebo stání. V takovém případě stačí pouze vykopat vrstvu země a místo ní navézt štěrk. Na štěrk je dále vhodné navézt ještě vrstvu jemné drti, optimálně z místního lomu.

Jak siroke stání pro dvě auta

Pro dvě auta počítejte minimálně se 6 x 6 až 6,5 m, ale v obou případech raději dejte větší vůli šířce, zvláště pokud chcete získat trochu úložného prostoru – se šířkou 4 m pro jedno auto a 7 až 8 m pro dvě se vám bude pohodlněji pohybovat okolo vozidel a po stranách vám zbude místo třeba na police.

Jak položit venkovní kamennou dlažbu

Před pokládkou kamenné dlažby je vhodné zpracovat kladečský plán dlažby, který ušetří materiál i čas. Následně použijte flexibilní lepidlo Stonelep a výšku zubu 10mm. Po položení dlažby se zaspáruje – částečně nebo celoplošně a po kompletním očistění a odstranění nečistot se dlažba impregnuje proti vodě a mastnotě.

Čím lepit dlažba

Produkt Třída Speciální vlastnosti
weberfor profiflex R C2TF S1 Rychleschnoucí
weberfor superflex C2TE S2 Vysoce flexibilní
weberxerm 862 C2TE Lepidlo pro přírodní kámen a fasádní pásky
weberfix sol D1T Lepidlo k přímému použití bez přimíchávání vody

Čím Zapískovat dlažbu

Pro důkladné zapískování používáme jemný křemičitý písek, který je pro tuto činnost ideální, protože v suchém stavu dokáže dokonale vyplnit celou spáru a zabraňuje výskytu a tvorbě mechů. Nepodceňujte jak správný typ písku na zámkovou dlažbu, tak samotné provedení.

Jak Spádovat zámkovou dlažbu

Myslete na to, že bude nutné dlážděnou plochu mírně vyspádovat, a to od domu směrem do zahrady nebo přímo do odvodního kanálku. Je dobré vědět, zda voda při dešti bude či nebude protékat přes dlažbu, a podle toho spád plochy přizpůsobit. Ideální sklon je 0,5-1 procento, tedy rozdíl jednoho centimetru na každý metr.

Jak opravit venkovní dlažbu

Pokud se v podkladu nacházejí trhliny a praskliny, je nutné je slepit dvousložkovým epoxidovým konstrukčním lepidlem nebo dvousložkovou polyesterovou pryskyřicí a sponkami. V případě obnažené ocelové výztuže je třeba ji zbavit zkorodovaných částí a opatřit antikorozním nátěrem.