Čím opravit lepenku na střeše?

Čím natřít lepenkovou střechu

Na opravu a nátěr poškozené lepenkové střechy lze použít Tlumex plast plus. Lokální prasklinky v lepence lze opravit samotnou barvou zahuštěnou dřevěnými pilinami, případně kaolínem apod. Následně přetřete celistvě samotnou barvou.
Archiv

Jak opravit střechu

Bitumenový tmel není samospásné řešení a používá se hlavně na provizorní opravy poškozené střechy. Je-li to možné, děravý střešní díl můžete vyměnit. Tmel se kromě nouzových oprav střechy hodí také na tmelení střešních lišt nebo okapů.

Jak opravit rovnou střechu

To znamená zaplnit nátěrem trhlinu nebo nahřát hořákem a rozetřít asfalt špachtlí a proříznout a opravit puchýře. Na menší opravy použijeme asfaltový tmel. Slouží k zalepení nevelkých prasklin, vymazání spojů, nebo na podlepení uvolněných asfaltových šindelů. Nemusíme při jeho použití rozehřívat asfaltové pásy.
Archiv

Jak natírat Gumoasfalt

Volba vhodného nátěru

V takovém případě nelze použít asfaltové suspenze GUMOASFALT – při trvalém ponoření totiž pod vodou praskají. Vhodná je aplikace nátěrových systémů na bázi asfaltových laků a tmelů (RENOLAK ALN a REFLEXOL, popř. LUTEX ATN a REFLEXOL).

Čím natřít plochou střechu

Polyuretanová barva

Polyuretanové barvy jsou již dost vhodným řešením pro nátěr střechy. Střecha opatřena polyuretanovou barvu má podstatně delší životnost a udrží si lesk, než při nátěru syntetickou barvou.

Jak dlouho schne Gumoasfalt

Izolace proti pronikání vlhkosti do podzemních částí budov:

Technické údaje tekuté hydroizolace Disprobit
doba schnutí barvy 6 hodin
vydatnost 0,8 – 1,2 kg/m2
počet vrstev 2-4
čištění nástrojů vodou, po zaschnutí organickým rozpouštědlem

Jak opravit plochou střechu

Tvoří-li se na střeše louže, je spolehlivější použít nátěrové systémy na bázi asfaltových laků a tmelů, případně asfaltové suspenze po aplikaci opatřit asfaltovými nátěry. V případě časově omezené havarijní opravy vodotěsné izolace v zimě nebo po dešti lze použít nátěr modifikovaným asfaltovým tmelem.

Jak rekonstruovat střechu

Co rekonstrukce střechy obnáší a jaký je postup Odstranění staré střešní krytiny a jiných částí střechy (často například i krovy). Oprava nosné konstrukce střechy, impregnace krovů a oprava komínu, pokud je to potřeba. Rekonstrukce střechy je většinou spojena i s výměnou tepelné izolace.

Jakou lepenku na plochou střechu

Asfaltové pásy jsou osvědčeným řešením pro hydroizolaci staveb. Využití najdou zejména u spodních staveb jako ochrana před vodou a vlhkostí nebo jako hydroizolace použitá u střešních plášťů. Hydroizolace pomocí asfaltových pásů představuje kvalitní a odolný způsob ochrany stavby před okolními vlivy.

Jak opravit lepenku

Opravy lepenkové střechy

Každé tři roky lepenku natřeme tekutou hydroizolací, známou i pod názvem tekutá lepenka, anebo hydrofobní izolací – více ZDE. Den, kdy tuto práci provedeme, by nemělo pršet a teplota ovzduší i podkladu by měla být vyšší než +5 °C.

Co je Gumoasfalt

Gumoasfalt SA 12, jedná se o vodou ředitelné nátěrové hmoty slabě kyselého charakteru, ve kterých je jako plnidlo obsažen mletý bentonit. Dobře přilnou ke všem stavebním materiálům (beton, cihla, plech, asfalt, kámen apod.).

Čím natřít střechu

Polyuretanová barva

Polyuretanové barvy jsou již dost vhodným řešením pro nátěr střechy. Střecha opatřena polyuretanovou barvu má podstatně delší životnost a udrží si lesk, než při nátěru syntetickou barvou.

Jak natírat střechu

Jeden nátěr, žádný nátěr

A to mechanicky, ať už broušením, špachtlí, nebo drátěným kartáčem. Účinná bývá i tlaková voda z wapky. Barvy volíme stejně jako u nátěru ostatních kovů. Nejprve používáme podkladový antikorozní nátěr, který jednak ochrání povrch proti korozi, ale zároveň zvýší přilnavost druhé vrstvy.

Jak ředit Gumoasfalt

K zajištění maximální přilnavosti lze použít PENETRAL ALP nebo lze GUMOASFALT SA 18 naředit vodou v poměru 1:1. GUMOASFALT SA 18 má konzistenci vhodnou k nanášení i na svislé plochy. Před aplikací je třeba hmotu promíchat.

Jak nanášet Gumoasfalt

Nanáší se štětcem nebo stěrkou navlhčenými předem vodou. Váleček není pro aplikaci vhodný. Další vrstva se nanáší až po proschnutí předchozí vrstvy.

Kdy rekonstruovat střechu

Jaká je vhodná doba na výměnu střechy Vzhledem k tomu, že se při rekonstrukci demontuje stará krytina a dům zůstává po určitou dobu nechráněn, je vhodné rekonstrukci provádět za vhodných klimatických podmínek. Nemělo by pršet a sněžit, proto nejvhodnějším obdobím je čas od března do listopadu, ale ani to není zárukou.

Jak zpevnit střechu

Spoje se zajišťují buďto tradičně tesařsky dřevěnými kolíky a nebo ocelovými spoji. Jsou-li konkrétní trámy značně zatížené i tahem, je možné doplnit spoj i vloženým perem či zámkem. V případě krokví, pozednic a vaznic se též vyříznuté části nahradí novými a navíc se přeplátují ocelovými svorníky.

Co dát na plochou střechu

Na střechy s malým spádem použijeme asfaltové pásy, nebo PVC fólii. Tam kde je spád větší můžeme dát různé plechové krytiny typu Ruuki, asfaltové šindele nebo i tašky. Střechu většinou děláme jednou za život a vyplatí se o ní více popřemýšlet.

Jak připevnit lepenku na střechu

Lehké asfaltové pásy R20 a R13 se k dřevěnému podkladu přibíjejí hřebíky na lepenku. U střech s podkladem z OSB desek je možné také použít samolepicí asfaltové pásy, které se nalepí na povrch OSB desek opatřený asfaltovým penetračním nátěrem ALP.

Jak nalepit IPU na střechu

Od sklonu střech 5° a výše je nutné pokládat pouze kolmo.

Vždy od spodního okraje střechy s překrytím v přesazích min. 10 cm. U nižších sklonů střech je zapotřebí vyšší přesah pásů, vždy dle pokynů výrobce.

Čím natřít starší pozinkovaný plech

Vhodnými nátěrovými hmotami na pozinkovaný plech jsou jednovrstvé barvy S2810 Hostagrund 2v1 na pozink (velmi kvalitní), S2141 Fest-B nebo základní barva S2003 Formex + vrchní email U2029 Industrol profi, S2014 Industrol na konstrukce a pod.

Jakou barvu na rezavou střechu

Na očištěnou plechovou střechu je možné použít dvousložkovou epoxidovou základní barvu, na kterou poté nanesete dvousložkovou polyuretanovou vrchní barvu ve stejném odstínu. Existují však nátěry, které je možné aplikovat i bez podkladové barvy.

Co je to Gumoasfalt

Gumoasfalt SA 12, jedná se o vodou ředitelné nátěrové hmoty slabě kyselého charakteru, ve kterých je jako plnidlo obsažen mletý bentonit. Dobře přilnou ke všem stavebním materiálům (beton, cihla, plech, asfalt, kámen apod.).

Jak přichytit hřebenáč

Příchytka hřebenáče se připevňuje přímo k hřebenové nebo nárožní lati vrutem 3,1/80 mm a dvěma hřebíky 2,7/45 mm nebo vruty odpovídajících rozměrů. Výhodný je její výřez pro práci s aku šroubovákem.

Jak připevnit krokve k Pozednici

Krokve zasuneme do ostřihu proti sobě, osedláme je vaznice a na pozednice a pak ostřih zabezpečíme dřevěným kolíkem. Krokve u osedlání přibijeme hřebíky (nárožníky) do vaznic a pozednic. Plnou vazbu definitivně zavětrujeme kleštinami (horními i spodními) a řádně je ke krokvím, popř.