Čím se inspirovalo baroko?

Co je typické pro baroko

Typickými znaky baroka je okázalost, velkolepost, bohatství forem, dramatičnost, pohyb a energie. Důraz se dává na kontrasty, hru světel a stínů. V baroku rozlišujeme radikální baroko a klasicizující baroko. Můžeme pozorovat témata jako například zázračná zjevení, blaženost či mučednické smrti svatých.
Archiv

Proč baroko vzniklo

Baroko vzniklo v 17. století v Itálii v období válek (třicetiletá válka) a nejistot, nerovnoměrnost a protikladnost vývoje v Evropě, proto pocity marnosti, pomíjivosti pozemského světa apod.: růst autority katolické církve a absolutistické moci panovníka. Je to opak renesance.
Archiv

Co je typické pro barokní sochy

Smyslový charakter barokního radikálního sochařství byl podtržen: otevřením figurálních kompozic do prostoru. užitím hluboce zbrázděných tvarů, které zdůrazňovalo plastičnost povrchu hrou světel a stínů uvolněným sochařským rukopisem.

Odkud je baroko

Asi kolem okolo roku 1600 vstoupila evropská kultura z renesanční doby do nové epochy, kterou nazýváme obdobím baroka. Barokní sloh vznikl koncem 16. století v Itálii a do ostatních evropských zemí, kde měla převládající vliv katolická církev, se rozšířil v průběhu 17. a 18.

Jak se pozná baroko

Jeho charakteristické rysy – bohaté plastické tvary, dramatický pohyb, mohutný dojem a iluzivní výzdoba – se projevovaly především na monumentálních stavbách, které mají působit na diváka a prezentovat bohatství i moc stavebníka. Typickým materiálem barokních staveb jsou omítané cihly, doplňované kamenem.

Jak začalo baroko

Vznik baroka

Základní rysy barokního umění už jsou zakořeněny v renesančním umění, protože baroko je rozšířením a domyšlením renesančních uměleckých tendencí. V jistém smyslu však baroko zároveň znamená popření renesance, protože v sobě obsahuje komponentu vycházející v podstatě ze středověkého křesťanského myšlení.

Co se stavělo v baroku

Stavěly se především církevní stavby – chrámy, kostely, kláštery. Ve městech najdeme paláce, morové sloupy, měšťanské domy a radnice. Na venkově stavěli zámky, kaple, boží muka a selská stavení.

Co bylo před barokem

19. stol. – barokní umění přímo navazuje na manýrismus. Pozdní fáze baroka je označována jako rokoko.

Kdo vymyslel baroko

Baroko je symbolem protireformace (katolické reformace). Zakladateli baroka jsou Annibale Carracci a Caravaggio, vynálezce šerosvitu.

Jak vypadá barokní stavba

Jeho charakteristické rysy – bohaté plastické tvary, dramatický pohyb, mohutný dojem a iluzivní výzdoba – se projevovaly především na monumentálních stavbách, které mají působit na diváka a prezentovat bohatství i moc stavebníka. Typickým materiálem barokních staveb jsou omítané cihly, doplňované kamenem.