Čím se živí obaleč jabloňový?

Kdy postřik jabloní proti obaleči

První ošetření proti první generaci obaleče se doporučuje od začátku do poloviny června a druhé ošetření za 10 až 14 dnů poté. Proti druhé generaci se doporučuje začít s ošetřením na začátku srpna s obdobným opakováním. K ochraně je možné použít přípravky Karate se ZEON technologií 5SC, Mospilan 20 SP.

Jak se zbavit obaleče jablečného

Proti housenkám obalečů se osvědčují parazitické hlístice Nemapom, nebo ekologický preparát Lepinox Plus. Brzy na jaře je vhodné z kmene citlivě seškrábnout uvolněnou suchou kůru, abyste minimalizovali místa pro přezimování škůdce.
Archiv

Kdy se líhne obaleč jablečný

Přezimuje dorostlá housenka v pevném pavučinovém zámotku, v prasklinách kůry, na kmenech, v trávě i jinde. Na jaře se kuklí. Motýli se líhnou od poloviny května. Samičky kladou jednotlivě vajíčka na plody a okolní listy.

Jak vypada Obalec Jablecny

Obaleč jablečný (Cydia pomonella) je nenápadný motýlek, jehož larvy napadají jabloně, někdy i hrušně, meruňky či ořešáky. Housenky se prokousávají do plodů jablek a k jadřincům. Plody napadení obalečem poznáte podle dírky, kolem které je nahromaděný trus. Výsledkem je vysoká červivost jablek.
Archiv

Co na strupovitost jabloní

Pro ošetření proti strupovitosti jabloně je účinná souprava Proti padlí a strupovitosti (Zdravé jabko plus). Dále lze použít Discus, Talent nebo Proti strupovitosti a padlí (Sercadis). Uvedené přípravky jsou účinné také i na padlí jabloní.

Co je obaleč

Obaleč jablečný (Cydia pomonella) je hnědošedý motýl s okrouhlou bronzovou skvrnou na vnějším okraji křídla, jehož larvy napadají plody ovocných stromů. Je jedním z nejvýznamnějších škůdců jabloní. Po proniknutí do plodu tvoří housenka (velikosti až 18mm) typickou chodbičku do středu plodu.

Co způsobuje strupovitost jablek

Strupovitost na jabloních způsobuje vřeckovýtrusná houba Venturia inaequalis. Napadá listy, plody a výjimečně i mladé větvičky. Houba přezimuje převážně ve spadaných listech, kde začátkem jara tvoří plodničky s vřecky, ve kterých dozrávají askospory – dvoubuněčné výtrusy.

Jak ošetřit jabloně

Ošetření spočívá v instalaci feromonového lapače, kterým pochytáte škůdce ještě před množením. Bez instalování lapače pak v květnu až červnu aplikujte postřik a následně opakujte jednou za dva týdny. Podobný škůdce je pilatka.

Co napadá jabloně

Jabloň – choroby a škůdciStrupovitost jabloně (Venturia inaequalis)Padlí jabloně (Podosphaera leucotricha)Moniliniová hniloba jablek (Monilinia fructigena)Sazovitost jablek (Gloeodes pomigena)Svilušky.Mšice na jabloni.Vlnatka krvavá (Eriosoma lanigerum)Obaleč jablečný (Cydia pomonella)

Co proti strupovitosti

Ochrana proti strupovitosti

Při výsadbě nových sadů je třeba volit odrůdy méně náchylné, případně zcela odolné – rezistentní. K preventivní ochraně patří také likvidace spadaného listí na podzim. Chemické zásahy ve vegetaci je nutno volit uváženě a použít je v minimální nutné míře.

Co proti strupovitosti jablek

Pro ošetření proti strupovitosti jabloně je účinná souprava Proti padlí a strupovitosti (Zdravé jabko plus). Dále lze použít Discus, Talent nebo Proti strupovitosti a padlí (Sercadis). Uvedené přípravky jsou účinné také i na padlí jabloní.

Co na padlí na jabloních

Možné je použít také přípravky PROTI strupovitosti a padlí (Sercadis), Discus, Topas 100 EC. Správná doba pro použití přípravků je v době od druhé poloviny dubna do konce května, kdy dochází k hlavnímu šíření této houbové choroby. Nezapomeňte přípravky střídat, abyste zvýšili jejich účinnost.

Proč hnijí jablka už na stromě

Původce moniliniové hniloby, Monilia laxa, škodí nejen v době dozrávání plodů na stromech, ale i po sklizni. Tvorba konidií, kterými se monilióza šíří, probíhá již při nízkých teplotách. Jejich masivní produkce nastává při teplotách nad 10 °C a šíření je velmi rychlé.

Proč usychá jabloň

Vstupní bránou pro infekci jsou místa po mechanickém poranění či poškození mrazem. První příznaky onemocnění můžeme pozorovat v jarních a raných letních měsících. Další možnou příčinou strádání mladé jabloně může být krčková hniloba ovocných dřevin často též nazývaná límcová choroba ovocných dřevin.

Kdy se stříká proti strupovitosti

Z praxe se velmi osvědčily přípravky účinné na strupovitost jádrovin v těchto termínech: 1x před kvetením a 1x 2-3 týdny po odkvětu. Postřiky aplikované po těchto termínech, zejména v době výskytu rzi, jsou pak již prakticky neúčinné.

Čím se stříkají jabloně

Lze doporučit např. postřik Mospilan 20 SP nebo Sulka (při vyšších teplotách 20-25°C může pálit). Jarní postřik stromů (jabloní, třešní, švestek, drobného ovoce okrasných dřevin a rostlin,…) aplikujeme ke konci vegetačního klidu, na počátku rašení, do stádia zeleného až růžového poupěte, kdy už jsou škůdci vylíhlí.

Jak vypadá padlí na jabloních

Symptomem padlí jabloňového jsou výhony pokryté bělavým popraškem a bezlisté, takzvané svícovité výhony. Napadené květní pupeny jsou deformované, pomoučené a kvetení se opožďuje. Korunní i kališní lístky jsou ztloustlé, korunní listy zelenavé, tyčinky srůstají, pyl neklíčí, květy zasychají a opadávají.

Proč padají jablka

Důvody padání jablek

Existuje spousta důvodů, proč z jabloně padají plody ještě předtím, než dozrají. Jabloně mohou shazovat plody z důvodu špatného opylení, při vysokém nasazení plodů, z důvodu nedostatku živin nebo vody, a také například z důvodu poškození chorobami a škůdci.

Jak ošetřovat ovocné stromy

Předjarní ochrana spočívá v postřiku některým z přípravků, jako jsou Calypso 480 SC proti květopasovi, proti sviluškám a mšicím Floramite 240 SC či Neudosan (také Biool můžete použít i na drobné ovoce). Rané, brzy kvetoucí odrůdy meruněk nezapomeňte ošetřit proti moniliovému odumírání květů a výhonů.

Co proti padlí

Ocet proti padlí

Kyselina octová z jablečného octu je velmi účinná při ničení padlí. Dávejte pozor, aby směs nebyla příliš silná, protože kyselost octu může spálit listy rostlin. Smíchejte 4 lžíce jablečného octa (5% roztok) s 3,8 litru vody. Použijte opakovaně každé tři dny.

Kdy rostou jablka

Pokud vám tedy právě nyní padají jablka, je to přirozené. Takový opad jablek označujeme jako „červnový opad“. K „červnovému opadu“ dochází mezi polovinou června a polovinou července. Je to způsob, jakým se jabloň vyrovnává s nadměrným opylením, které by vedlo k velkému množství plodů, jež by větve byly schopny unést.

Jak zachránit starou jabloň

Čím starší strom, tím více větve zkrátíme (o čtvrtinu až polovinu), více zkracujeme větve v horní části stromu než v dolní. Zmlazujeme v únoru, aby narostlo nové dřevo, které bude plodit, ale čím bujněji strom roste, tím řežeme později.

Kdy postřik Sulkou

Velmi důležitá je také teplota při aplikaci. Sulku použijte až tehdy, kdy venkovní teplota po tři dny za sebou překročí 15°C.

Kdy se stříká proti padlí

Postřiky proti padlí u révy i ostatních rostlin

Začíná se před kvetením a něm se provádí ošetření v závislosti na podmínkách šíření a náchylnosti odrůd v intervalech 7 až 14 dnů až do fáze zaměkání. Z postřiků na padlí se používá se například Kumulus, Dynali, Discus, Topaz či biologický VitiSan.

Co s vlky na jabloní

Vlky odřízneme v tzv. větevním kroužku. Použijeme řez na patku, což je přibližně 8 až 12 milimetrů dlouhá část se spícími pupeny. Ty pak u jabloní s pravděpodobností 20 až 40 % prorostou a posléze vytvoří plodonosný obrost.