Čím uhasit hořící elektřinu?

Čím se nesmí hasit elektřina

Jaký hasicí přístroj na co použít

vhodný nevhodný nesmí se použít!
Papír, dřevo a další pevné hořlavé látky Benzín, nafta, líh, ředidlo Elektrická zařízení pod proudem
Alkoholy Hořlavé plyny Lehké a hořlavé alkalické kovy
Cenné materiály (archivy) Látky prudce reagující s vodou (např. kyseliny)
Rostlinné a živočišné tuky a oleje

28. 8. 2008
Archiv

Čím hasit elektrická zařízení pod proudem

Práškový hasicí přístroj je vhodný pro požáry třídy A, B a C. Může být použit proti požárům, kde jsou pevné látky, kapaliny a plyny. hořlavé plyny, benzín, nafta, oleje, pevné materiály, elektrická zařízení pod proudem, počítače, televizory a další elektronika pod proudem do 110 kV.
Archiv

Jaký hasicí přístroj na elektrická zařízení

Do Vaší domácnosti doporučujeme použít práškový hasicí přístroj ABC (tento je univerzální – dá se použít na pevné látky, kapaliny, plyny, elektřinu apod., nevýhodou je však jeho následné odstraňování).

Co dělat když začne hořet

Základní věc je, že je třeba se jej ihned pokusit uhasit. Když ale člověk nezvládne uhasit požár vlastními prostředky, je nutné, aby okamžitě zavolal na hasiče, tedy linky 112 nebo 150. Následně je třeba opustit místnost, kde k požáru dochází, a uzavřít dveře tak, aby se zpomalilo jeho šíření.

Čím se hlásí elektřina

Práškový hasicí přístroj

Jedná se o nejpoužívanější a nejuniverzálnější hasicí přístroj. Hasivem je speciální nebo univerzální jemný prášek, hnaný plynem. Jedná se o poměrně velmi účinné hasivo, jehož velkou výhodou je nevodivost. Proto je možné s ním hasit i elektrická zařízení pod napětím.

Jak se plní kouř v místnosti při požáru

Jak známo, kouř a dým stoupají vzhůru, při požáru v místnosti se tedy hromadí pod stropem a postupně plní celý prostor. Proto se hlásič nikdy neinstaluje do rohů místností, za záclony a za nábytek.

Čím hasit elektřinu

Je naprosto nevhodné a životu nebezpečné hasit tato zařízení či jejich okolí vodou či pěnovými hasicími přístroji. Můžete použít tři typy hasicích přístrojů – práškové, sněhové nebo halotronové. Práškový hasicí přístroj je do domácnosti nejvhodnější a nejpoužívanější. Jedná se o speciální prášek, který je hnaný plynem.

Čím hasit elektrické

Práškový hasicí přístroj

Jedná se o poměrně velmi účinné hasivo, jehož velkou výhodou je nevodivost. Proto je možné s ním hasit i elektrická zařízení pod napětím.

Čím uhasit elektriku

Je naprosto nevhodné a životu nebezpečné hasit tato zařízení či jejich okolí vodou či pěnovými hasicími přístroji. Můžete použít tři typy hasicích přístrojů – práškové, sněhové nebo halotronové. Práškový hasicí přístroj je do domácnosti nejvhodnější a nejpoužívanější.

Co dělat když hoří elektřina

Nejdříve je třeba vypnout přívod elektrického proudu – jističem nebo hlavním vypínačem, případně vytáhnout vadný přístroj ze zásuvky. Někdy i to stačí, aby požár sám uhasl, zvláště když se projevoval hlavně jiskřením a kouřem. Potom posuďte, jak je požár velký a jestli ho sami zvládnete uhasit.

Co delat kdyz hoří Elektrospotrebic

Nejdříve je třeba vypnout přívod elektrického proudu – jističem nebo hlavním vypínačem, případně vytáhnout vadný přístroj ze zásuvky. Někdy i to stačí, aby požár sám uhasl, zvláště když se projevoval hlavně jiskřením a kouřem. Potom posuďte, jak je požár velký a jestli ho sami zvládnete uhasit.

Jak se chovat při požáru

Pokuste se (pokud je to reálné) dostupnými prostředky (hydrant, hasicí přístroje) požár uhasit. Pokud požár uhasit nelze, pomocí tlačítkového hlásiče požáru nebo telefonu volejte tísňovou linku 150 nebo 112. Při předávání tísňové informace se snažte být trpěliví, dbejte pokynů operátora.

Co se nesmí hasit vodou

VODNÍ HASICÍ PŘÍSTROJE

Nesmí se používat na elektrická zařízení pod napětím, na požáry látek o velmi vysoké teplotě, špatně hasí hořlavé kapaliny ropného původu. Jejich náplní není chemicky čistá voda, ale voda s příměsemi pro zlepšení snášivosti nebo mrazuvzdornosti.

Jak se plní kouř v místností při požáru

Jak známo, kouř a dým stoupají vzhůru, při požáru v místnosti se tedy hromadí pod stropem a postupně plní celý prostor. Proto se hlásič nikdy neinstaluje do rohů místností, za záclony a za nábytek.

Co delat kdyz hoří spotrebic

Co nejrychleji opusťte objekt, ve kterém hoří

Nesnažte se překonávat již požárem zasažené a zakouřené prostory. Nemůžete-li již opustit objekt, uzavřete se v místnosti bez větrání, utěsněte okna a dveře (nejlépe mokrým ručníkem, dekou) a upozorněte na sebe hasiče máváním za oknem či vyvěšením bílé látky či prostěradla.

Jak uhasit zásuvku

Hasicí přístroj nebo sprej – vhodný hasicí přístroj nebo sprej by měl být v každé domácnosti, abyste mohli požár podchytit v jeho počáteční fázi. Pro domy a byty je nejvhodnější práškový hasičák a do garáží pěnový.

Jak uhasit požár

Hašení zahájíme namířením proudu hasiva na střed hořícího předmětu a pokračujeme dále tak, aby byl hořící předmět rovnoměrně pokrýván hasební směsí, doporučujeme hasivo aplikovat přerušovaně v několika sekundových dávkách. Hořící stěny hasíme odspodu směrem nahoru.

Jak se při požáru plni kour

Ve vzduchotechnických potrubích se pro zabránění šíření kouře využívají kouřové klapky, které se při vzniku požáru samočinně uzavřou a brání tak šíření požáru.

Co uděláte pokud propukne požár který nejste schopni uhasit

Pokuste se (pokud je to reálné) dostupnými prostředky (hydrant, hasicí přístroje) požár uhasit. Pokud požár uhasit nelze, pomocí tlačítkového hlásiče požáru nebo telefonu volejte tísňovou linku 150 nebo 112. Při předávání tísňové informace se snažte být trpěliví, dbejte pokynů operátora.

Co dělat když hoří olej

Je třeba ihned vypnout zdroj tepla a celou pánev zakrýt pečícím plechem nebo dostatečně velkou poklicí (je možné použít i navlhčenou utěrku). Tím se zamezí přístupu vzduchu k plamenům a oheň se během chvilky sám udusí. Nikdy se nesmí hořící olej hasit vodou!

Jak rychle se šíří požár

Pokud se rychlost větru zvýší na 20 km/h, rychlost šíření požáru vzroste na 0,8 km/h. Při rychlosti větru 40 km/h, je rychlost postupu ohně již 1,8 km/h. Vítr také ovlivňuje šíření ohně v závislosti na topografii (viz. dále).

Jak uhasit elektřinu

Je naprosto nevhodné a životu nebezpečné hasit tato zařízení či jejich okolí vodou či pěnovými hasicími přístroji. Můžete použít tři typy hasicích přístrojů – práškové, sněhové nebo halotronové. Práškový hasicí přístroj je do domácnosti nejvhodnější a nejpoužívanější. Jedná se o speciální prášek, který je hnaný plynem.

Co dělat když hoří elektrika

Jak mám postupovat, když doma vznikne požár od špatné elektroinstalace nebo od spotřebiče Nejdříve je třeba vypnout přívod elektrického proudu – jističem nebo hlavním vypínačem, případně vytáhnout vadný přístroj ze zásuvky. Někdy i to stačí, aby požár sám uhasl, zvláště když se projevoval hlavně jiskřením a kouřem.

Kdy hoří olej

Co přesně se stalo, vysvětlil mluvčí hasičů: "Na rozdíl od jiných hořlavých látek, jako je třeba benzín, jsou jedlé tuky a oleje při teplotě vzplanutí od 300 – 3800°C ještě kapalné. Tento extrémně vysoký teplotní potenciál se mnohem hůř zchladí a nebezpečí opětného vzplanutí je u nich mnohem vyšší.

Jak se chovat při požáru v lese

Co nejrychleji opusťte objekt, ve kterém hoří

Nesnažte se překonávat již požárem zasažené a zakouřené prostory. Nemůžete-li již opustit objekt, uzavřete se v místnosti bez větrání, utěsněte okna a dveře (nejlépe mokrým ručníkem, dekou) a upozorněte na sebe hasiče máváním za oknem či vyvěšením bílé látky či prostěradla.