Odkud pochazi jméno Elena?

Odkud pochází jméno Elena

Elena je ženské křestní jméno, méně obvyklá varianta oblíbeného jména Helena nebo anglického Eleonora nebo ruského Jelena. Svátek má podle českého kalendáře 16. března. Je to jméno řeckého původu a znamená „světlo“, „pochodeň“ nebo také jako „nositelka světla".

Jaký význam má jméno Helena

Je řeckého původu, znamená světlo nebo pochodeň. Poprvé záznam o tomto jméně obsahuje Homérova Ilias – nejkrásnější z žen, Helena, dcera Dia a Lédy, manželka spartského krále Meneláa, byla příčinou trojské války.

Jak rikat Eleonora

Domáckými podobami jména jsou Ela, Elen, Elenka, Elka, také Lea, Lenka nebo Nora, Norka, Lora, Lorka aj. Zdrobněle se jméno užívá jako Eleonorka. Jméno Eleonora se vyskytuje také v ruštině, italštině, polštině, švédštině nebo srbochorvatštině. Jméno najdeme i ve slovenštině nebo maďarštině – jako Eleonóra.

Co je to míchal

Původně hebrejské jméno (מִיכָאֵל, Micha'el) je doloženo v Bibli jako jméno jednoho z andělů (v křesťanství archanděl Michael) a znamená „kdo je jako Bůh “, „Bohu podobný“.

Jak se říká Elen

Domáckými podobami jména jsou Eli, Elča, Elka, Ela, zdrobněle Elenka nebo Eluška.

Kdo má svátek 163

Svátek slaví Elena a Herbert.

Jak říkat Helena

Domáckými variacemi jména jsou Hela, Helča, Helenka, Heluška, Heluš, Heluše, Heli, Helina, Helinka, Helunka, také Ela nebo Lenka. Jméno Helena se vyskytuje i ve slovenštině, také v polštině, holandštině nebo ve španělštině.

Kdy má narozeniny Helena

Helena je ženské křestní jméno, které má u nás svátek (jmeniny) 18. srpna. Jméno Helena pochází z řeckého "heléné", což znamená "světlo" či "pochodeň". Přeneseně je tedy Helena takovým světlem, které září.

Jak se říká Eleně

Domáckými podobami jména jsou Eli, Elča, Elka, Ela, zdrobněle Elenka nebo Eluška.

Kdy má svátek Nora

V českém občanském kalendáři má svátek 8. července. Jméno také může sloužit jako zkratka ke jménu Eleanora.

Jak říkat Michaelovi

Domácky se jméno užívá jako Míša, Miška, Mišan, Mišánek, Mišák, Míki, Majki, Michálek aj. Jméno je oblíbené nejenom u nás, ale po celém světě. Užívá se i na Slovensku. Angličtina jméno zná jako Michael, Mitchell, také Mike, Mick, Micky apod., němčina pak jako Michael, Michel nebo Mischa.

Kdy má svátek Michal 2023

Dnes má svátek – Michal – 29.9.2023 | Svátky Centrum.cz.

Kdy má svátek Ellenka

Jméno Ellen Naše jména Aktuální databáze křestních jmen a příjmení, jejich četnost, význam a původ , svátek. 16.3.

Co znamená jméno Ella

Ella je ženské křestní jméno. Ve španělštině a francouzštině znamená ona. Pravděpodobně může pocházet z praseverského prvku *alja = „další“, „cizí“ a visigótského ali „další“, „cizí“. Varianta Elli znamená „věk“ a pochází ze staroseverštiny.

Kdo má dnes svátek 87

Do konce roku zbývá 176 dní. Svátek má Nora.

Kdo má dnes svátek 194

Do konce roku zbývá 256 dní. Svátek má Rostislav.

Co znamená jméno Veronika

Ženské křestní jméno Veronika pochází z řeckého jména Bereniké (Phereniké). První část jména tvoří slovo "fere", resp. sloveso "ferein" s významem "nést", druhá část jména "niké" se z řečtiny překládá jako "vítězství". Jméno Veronika tak znamená "ta, která přináší vítězství", "nositelka vítězství", "vítězka".

Kdy má svátek Helena 2023

Helena je ženské křestní jméno, které má u nás svátek (jmeniny) 18. srpna.

Jak oslovovat Elen

Eleno ji neříká snad nikdo, většina lidi oslovuje Eli.

Co znamená jméno Nora

Ženské křestní jméno Nora vzniklo jako domácká zkrácenina jména Eleonora, zřejmě v severských zemích. Jména pocházejí z arabského jména Ellinor, které se vykládá jako "Bůh je mé světlo". Další teorie výkladu jméno Nora spojuje s latinským slovem "honor" ve významu "čest".

Jak se dá říkat Karolíně

Karolína je ženským křestním jménem s mužským protějškem ve jménu Karel. Alternativami jsou i jména Karolina nebo Karla. Domáckými podobami jména jsou Kája, Karlička, Karlinka, Karolínka, Karolka, Karlunka, Karluška, také Lina či Linka.

Z jaké země je jméno Michaela

Ženské křestní jméno Michaela má hebrejský původ. Stejně jako mužský protějšek Michael se vyvinulo z hebrejského jména Micha´el, které se objevilo již v Bibli jako jméno jednoho z apoštolů. Jméno se vykládá jako "podobný, resp. podobná Bohu" nebo také "ta, která je podobná Bohu".

Kdo má dneska

Svátek – včera, dnes, zítra

Předevčírem 15. 7. má svátek Jindřich
Včera 16. 7. má svátek Luboš
Dnes 17. 7. má svátek Martina
Zítra 18. 7. má svátek Drahomíra
Pozítří 19. 7. má svátek Čeněk

Jak říkat Jana

Domácími variacemi jména jsou Janička, Janinka, Jáňa, Janča, Jaňule, Jaňulka, Jája, Jájka, Janka, Januš, Januška, také Honzina aj. Jméno Jana se vyskytuje i ve slovenštině, holandštině a srbochorvatštině. Anglické mutace jména jsou Jane, Jean, Jeanne, Joan, Joanna, Jenny apod.

Jak říkat Melanii

Jméno z řeckého melania – "černá, tmavá". V posledních letech oblíbenější jméno. Další možné podoby: Mel, Mel(k)a, Melin(k)a, Melan(k)a, Meluš(ka).