Odkud pochází bolševník?

Odkud je bolševník

Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) je impozantní rostlina z čeledi miříkovitých pocházející z oblasti centrální Asie (Kavkaz a z jihu přilehlé oblasti). Dorůstá několika metrů (až pěti) a jeho bílá květenství – složené okolíky – mohou dosahovat i půl metru v průměru.

Kdo dovezl bolševník

„Bolševník k nám přivezl z asijských stepí zahradník knížete Metternicha a vysadil ho jako krásnou rostlinu v okolí zámku Kynžvart. Odtamtud se bolševník rozšířil. Problém je v tom, že obsahuje látku, která způsobuje na lidské kůži puchýře.

Kde roste bolševník

Domovinou bolševníku jsou vysokohorské vlhké louky a břehy vodních toků na Kavkaze. Mezi další druhy bolševníků šířící se především v severní Evropě patří bolševník sosnowský a perský.

Co může člověku způsobit bolševník

Listy, stonky, kořeny, květy i semena bolševníku velkolepého jsou vysoce toxické. Obsahují totiž fytotoxické furanokumariny a jestliže dojde ke kontaktu s lidskou pokožkou, do čtyřiadvaceti hodin se projeví podráždění. Na kůži se objeví velké puchýře, vředy a toxiny mohou způsobit i popáleniny třetího stupně!

Čím je člověku nebezpečný bolševník velkolepý

Botanici považují bolševník velkolepý za invazivní druh, který na daném území ničí původní ekosystémy. Pro člověka představuje nebezpečí v podobě vyrážek, puchýřů a podráždění kůže. Až pětimetrová rostlina roste převážně na neobdělávaných plochách a její likvidace stojí desítky milionů korun.

Jak se zbavit bolševníku

Lze také odstranit nejprve pouze okolíky odseknutím a tyto odstranit z lokality, teprve poté porosty celoplošně posekat např. křovinořezy nebo mačetou. U rozsáhlejších porostů lze také použít tzv. mulčovací sekačku“, vždy je cílem zabránit dozrání semen a vysemenění rostlin na lokalitách.

Jak se k nám dostal bolševník

Jak se bolševník Sosnowského do Moravskoslezského kraje dostal, odborníci neví. Údajně se ale mohla rostlina po toku řeky Olše rozšířit ze sousedního Polska nebo z rychlostní silnice E75, která je hlavním tahem mezi Slovenskem, Polskem a Českem.

Jak vypadá rostlina bolševník

Bolševník obecný je statnou dvouletou, příp. víceletou bylinou, která dorůstá do výšky od 50 do 150 cm. V prvním roce vytváří pouze přízemní listy a sbírá sílu do hlavního kořene vřetenovitého tvaru. Až ve druhém roce se objevuje lodyha nesoucí květenství tvořené okolíky a okolíčky.

Co na popáleniny od bolševníku

První pomoc po poleptání bolševníkemzasaženou pokožku co nejdříve umyjte mýdlovou vodou.postižená místa chraňte minimálně 48 hodin před sluncem.při vážnějších potížích navštivte lékaře.

Čím je nebezpečný bolševník velkolepý

Botanici považují bolševník velkolepý za invazivní druh, který na daném území ničí původní ekosystémy. Pro člověka představuje nebezpečí v podobě vyrážek, puchýřů a podráždění kůže. Až pětimetrová rostlina roste převážně na neobdělávaných plochách a její likvidace stojí desítky milionů korun.

Jak poznat bolševník

Bolševník má okvětní lístky jasně ohraničené a snadno je spočítáte, děhel má malé okvětní lístky, které lze spočítat velmi těžko. Rým k zapamatovní: Spočítáš-li listy kvítku, poděkuj mu za nabídku. Bolševník má spojené listy. Rým k zapamatování: Má-li listy spojené, tak mu řekni NE NE NE!

Co to je bolševník

Bolševník (Heracleum) je rod z čeledi miříkovitých, zahrnující okolo 60 druhů dvouletých a víceletých rostlin. Jeho zástupci se přirozeně vyskytují v mírném pásmu a pohořích severní polokoule. V Česku se běžně vyskytuje domácí bolševník obecný a nebezpečný invazní druh bolševník velkolepý.

Kdy kvete bolševník

Ve středoevropských podmínkách bolševník obvykle kvete od poloviny června maximálně do poloviny srpna (Perglová a kol., 2006). Čím dříve rostlina vykvete, tím více okolíků vytvoří. Kvetoucí rostlina má specifickou architekturu.