Odkud se vzal komunismus?

Kdo vymyslel komunismus

První komunistický režim vznikl převratem v roce 1917 v Rusku pod vládou bolševiků v čele s Leninem a Trockým. Komunistické strany dodnes vládnou v Číně a několik dalších státech.

Kam se mohlo za komunismu

Cestovat bez omezení se dalo jen do východního Německa, Polska, Rumunska, Maďarska a Bulharska, později také do Jugoslávie. K moři se dalo vycestovat i s ROH, ale to bylo skutečně jen pro vyvolené. Před rokem 1989 existovalo v Československu jen deset cestovních kanceláří, dominantní postavení měl Čedok.

Jak se komunisté dostali k moci

V únoru 1948 nastala vládní krize kolem usnesení o Bezpečnosti z 13. února 1948. V následujících dnech došlo k sérii událostí, jež vedly k úplnému převzetí moci ve státě komunistickou stranou.

Jak vznikl komunismus v ČR

Zahájil je Únorový převrat (tzv. Vítězný únor nebo jen Únor) roku 1948 a ukončila sametová revoluce v listopadu 1989 (též Listopad). V této době bylo Československo součástí východního bloku („socialistického tábora“) a členským státem Varšavské smlouvy a RVHP.

Co to znamená komunista

Komunismus (z latinského communis = „společný“) je politická ideologie požadující společné vlastnictví a odmítající třídní rozdíly mezi lidmi. Její zastánci se nazývají komunisté.

Kdo vymyslel socialismus

Prvním moderním obhájcem socialismu byl francouzský hrabě Henri de Saint-Simon, který navíc obhajoval formu vlády zvanou meritokracie a kladl důraz na byrokracii a industrializaci. Na tyto tradice dále navázali socialisté Charles Fourier a Robert Owen.

Kdy začal komunismus

Únor 1948, kdy došlo k oficiálním převzetí moci komunisty (a faktické skončení politické plurality), začal být oficiálně oslavován jako začátek nové doby.

Co bylo za komunismu

Komunismus (z latinského communis = „společný“) je politická ideologie požadující společné vlastnictví a odmítající třídní rozdíly mezi lidmi. Její zastánci se nazývají komunisté.

Jaký byl život za komunismu

Lidé se méně bavili o penězích a o práci a více o svém životě. Byli mnohem ochotnější pomoci jeden druhému. Rozšířeno bylo nezištné jednání, pomoc se neměřila penězi. Děti neodkládaly staré rodiče do domovů důchodců a mladí rodiče nechtěná nemluvňata do kojeneckých ústavů.

Co se stalo v roce 1948

13. února až 25. února – únorový převrat v Československu; k moci se dostali komunisté v čele s Klementem Gottwaldem a zavedli tzv. diktaturu proletariátu.

Co delali komunisté

Komunismus (z latinského communis = „společný“) je politická ideologie požadující společné vlastnictví a odmítající třídní rozdíly mezi lidmi. Její zastánci se nazývají komunisté.

Jak dlouho byl komunismus

Pojďme se společně podívat, jak to vypadalo v naší zemi od roku 1948 do roku 1989, kdy zde vládli komunisté.

Proč nejsem komunistou Capek

Nemohu býti komunistou, protože jeho morálka není morálka pomoci. Protože, káže odstranění společenského řádu a nikoli odstranění společenského zlořádu, jímž je bída. Protože, chce-li vůbec pomoci chudým, činí to podmínečně: nejprve musíme vládnout, a pak (snad) na vás dojde.

Proč nejsem komunistou rozbor

Na otázku, proč nejsem komunistou, mohu dáti odpověď zdánlivě snadnou: Komunismus není ještě všechno, jest to jen část, jest to jen –ismus. Jest to odpověď zdánlivě snadná, poněvadž se může vším právem namítnouti, kde že jest tedy mého svědomí absolutní úplnost, pro kterou odmítám relativní částečnost.

Co to je kapitalismus

Kapitalismus je ekonomický systém, v němž jsou výrobní prostředky v soukromém vlastnictví a jsou provozovány v prostředí tržní ekonomiky za účelem dosažení zisku. Akumulací (části) zisku vzniká kapitál, který je znovu investován do výroby za účelem navýšení zisku.

Co to je socialista

Socialismus (z latinského socialis, „družný, společenský“) je myšlenka a hnutí, které se snaží liberálně kapitalistický soukromovlastnický hospodářský a společenský řád nahradit systémem založeným na společném vlastnictví.

Jak padl komunismus

Pád komunismu v Evropě (nebo také Revoluce z roku 1989 či Revoluce ve východní Evropě) byla série revolucí, která ukončila vládu komunistických režimů v zemích evropského Východního bloku. Důležitý vliv na vývoj v ostatních evropských zemích měly události v tehdejším Sovětském svazu, kde vláda v druhé polovině 80.

Co je to socialismus

Socialismus (z latinského socialis, „družný, společenský“) je myšlenka a hnutí, které se snaží liberálně kapitalistický soukromovlastnický hospodářský a společenský řád nahradit systémem založeným na společném vlastnictví.

Kdy byl komunismus v ČR

Únor 1948, kdy došlo k oficiálním převzetí moci komunisty (a faktické skončení politické plurality), začal být oficiálně oslavován jako začátek nové doby.

Kdy se komunisté dostali k moci

ČSR se stala sovětským spojencem, lidově demokratickým státem. Únor 1948, kdy došlo k oficiálním převzetí moci komunisty (a faktické skončení politické plurality), začal být oficiálně oslavován jako začátek nové doby.

Kdy začal komunismus v ČR

Únor 1948, kdy došlo k oficiálním převzetí moci komunisty (a faktické skončení politické plurality), začal být oficiálně oslavován jako začátek nové doby.

Kde je socialismus

Současné ústavně-socialistické státy

Stát Ideologie Vznik
Bangladéšská lidová republika Socialismus Sociální liberalismus Marxismus-leninismus 1971
Eritrejský stát Socialismus 1993
Guinea-Bissau Demokratický socialismus 1973
Guyana Marxismus-leninismus 1966

Kdy skončil v Polsku komunismus

června 1989. V nich utrpěli komunisté totální porážku a Polsko nastoupilo k cestě k demokracii.

Kdo je socialista

Socialismus (z latinského socialis, „družný, společenský“) je myšlenka a hnutí, které se snaží liberálně kapitalistický soukromovlastnický hospodářský a společenský řád nahradit systémem založeným na společném vlastnictví.

V jakých státech je komunismus

Současné ústavně-socialistické státy

Stát Ideologie Vznik
Lidově-demokratická republika Alžírsko Arabský socialismus 1962
Bangladéšská lidová republika Socialismus Sociální liberalismus Marxismus-leninismus 1971
Eritrejský stát Socialismus 1993
Guinea-Bissau Demokratický socialismus 1973